Originálna Bratislavská mestská dlažba nahrádza asfalt pred Slovenským rozhlasom

24. novembra 2022

Originálna Bratislavská mestská dlažba, inšpirovaná tvorbou významných slovenských umelcov Miroslava Cipára, Ľudovíta Fullu či Milana Dobeša, mení ulicu pred Slovenským rozhlasom.

Revitalizácia chodníka na Mýtnej ulici pri Slovenskom rozhlase. Foto Marek Velček

Mýtna je prvou ulicou, kde je unikátna dlažba použitá na celej ploche. Vďaka novému predláždeniu, doplneniu stromov a mobiliáru, sa zmení identita celej ulice, ktorá susedí s architektonicky významnými stavbami Slovenského rozhlasu a Národnej banky Slovenska. Bratislava sa vďaka dlažbe s vlastným dizajnom pridala medzi európske metropoly ako Barcelona, Londýn či Berlín, ktoré taktiež majú svoju dlažbu pre lepšie podčiarknutie identity mesta.

Mýtna ulica pred Slovenským rozhlasom v úseku od Belopotockého po ulicu Námestie slobody sa momentálne dláždi Bratislavskou mestskou dlažbou. Jednotlivé dlaždice sú usporiadané podľa kladačského plánu tak, aby vytvárali harmonický obraz, ktorý nie je príliš dominantný pre okolie. Unikátnu betónovú dlažbu aktuálne vyrábajú vo fabrike CityStone Design v Šali, ktorá vyhrala verejné obstarávanie. V uplynulých mesiacoch sa upravovala farebnosť dlažby a finalizoval sa tiež kladačský plán. Aby bolo možné dlažbu vyrábať presne tak, ako bola navrhnutá, firma si musela zaobstarať špeciálny razník.

„Povrchy chodníkov sa zvyknú prirovnávať k fasáde mesta. Ich podoba významne ovplyvňuje to, ako sa ľudia v meste cítia. Aktuálne má Bratislava okrem vlastnej dlažby aj jednotný návod na to, ako postupovať pri výmene chodníkov v uliciach Bratislavy. Za posledné obdobie sa tak urobil veľký pokrok v tom, ako mesto pristupuje ku koncepčnej modernizácii ulíc. Upúšťa sa od asfaltu a prioritu dostáva kamenná a betónová dlažba, ktorá je estetickejšia, ekologickejšia, lepšie udržiavateľná a nadväzuje na históriu hlavného mesta,“ povedal Roman Žitňanský, vedúci Sekcie verejných priestorov na Metropolitnom inštitúte Bratislavy.

Dlažba je inšpirovaná slovenským umením

Pre novú Bratislavskú mestskú dlažbu sú charakteristické štyri typy vzorov s vlnovkami alebo rovnými líniami, ktorých dizajn nadväzuje na niekdajšiu kamennú dlažbu v Bratislave. Mozaiku dopĺňa samostatná unikátna dlaždica s nápisom BRATISLAVA. Dizajn mestskej dlažby odkazuje na tvorbu významných slovenských výtvarníkov. Grafický návrh od Martina Jenču bol podkladom k finálnemu dizajnu, ktorého pôvodcovia sú architekti Roman Žitňanský a Ján Urban pôsobiaci na Metropolitnom inštitúte Bratislavy.

“Bratislavská mestská dlažba bola navrhnutá tak, aby ulice príjemne doplnila, a pritom nerušila či nekonkurovala architektúre mesta ako takej. Pri samotnej tvorbe boli inšpiráciou ikonické ilustrácie a výnimočný grafický jazyk Miroslava Cipára, Ľudovíta Fullu a Milana Dobeša, ktorých okrem Bratislavy spájala aj láska ku geometrickým tvarom. Návrh citlivo odkazuje na ich výnimočný vizuálny jazyk,“ vysvetlil grafický dizajnér Martin Jenča, ktorý je spoluautorom dlažby.

Samostatná unikátna dlaždica s nápisom BRATISLAVA pred hlavnou stanicou. Foto Marek Velček

Motívy mestskej dlažby sa objavia v rôznych uliciach

Okrem Mýtnej ulice, ktorá sa celá vydláždi Bratislavskou mestskou dlažbou, sa originálna identita dlažby dostala a dostáva aj do ďalších novovydláždených ulíc. Kusovo sa dlaždice s vlnkami, líniami aj nápisom BRATISLAVA objavujú v rôznych častiach mesta, aby upozornili na novú Bratislavskú mestskú dlažbu. Vzorky dlažby sú na Krížnej ulici, a tiež na Mišíkovej ulici pod Slavínom. Aktuálne sa originálne dlaždice použili aj pri obnove vstupného priestoru pred Hlavnou stanicou.

Práve na Mýtnej ulici, ktorá sa aktuálne revitalizuje, sa Bratislavská mestská dlažba použije po prvýkrát v takej podobe, v akej bola navrhnutá. Práce budú ukončené v decembri, v najbližších dňoch sa na ulici plánujú vysádzať nové platany. Súčasťou obnovy je aj oprava poškodených obrubníkov, nainštalovanie nového osvetlenia a osadenie mestského mobiliáru, najmä lavičiek, smetných košov a stojanov na bicykle.

Nová betónová dlažba je 8 centimetrov hrubá, čo prispeje k lepšej odolnosti voči poškodeniu. Pre mesto má oveľa väčší benefit než asfalt, ktorého výhodou je nižšia cena. Keďže sa dlažba kladie do suchého lôžka, je menej náročná na údržbu pri jej rozoberaní v prípade neočakávaných situácií. Zároveň spĺňa aj štandardy bezbariérovosti, aby ju mohli pohodlne využívať rodičia s kočíkmi či ľudia so zdravotným znevýhodnením.

Revitalizácia chodníka na Mýtnej ulici pri Slovenskom rozhlase. Foto Marek Velček

Mesto má jednotné pravidlá pre dláždenie

Spôsob, akým sa jednotlivé ulice v správe hlavného mesta dláždia, vychádza z novej zonácie povrchov, ktorá rozdeľuje mesto na rôzne územia. Historicky a inak významné ulice v pamiatkových zónach Bratislavy sa majú dláždiť v kameni, čo je najvyšší štandard. Preto na Dunajskej ulici alebo Krížnej ulici nájdeme kamennú dlažbu. Tieto ulice vychádzajú z pamiatkovej rezervácie a historicky boli prístupovými cestami do mesta, taktiež v súčasnosti plnia dôležitú úlohu. Zonácia povrchov chodníkov vychádza aj z dostupných historických máp mesta a je konzultovaná s Krajským pamiatkovým úradom. Ostatné ulice, kde sa v zmysle zonácie uvažuje s dláždeným povrchom z betónu – ide napríklad električkové radiály, zóny malopodlažnej zástavby, zóny kompaktného mesta a iné – budú vyhotovované z betónovej Bratislavskej mestskej dlažby či už vzorovanej alebo bez vzoru.

Aby sa originálna Bratislavská mestská dlažba rozšírila aj na miesta, kde nemá mesto dosah, Metropolitný inštitút Bratislavy ponúka bezplatnú licenciu verejným aj súkromným investorom či developerom. Licencia na dlažbu bude udeľovaná pre projekty, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavy. Zároveň pôjde o jednorazové poskytnutie licencie vždy na konkrétny projekt. Ak má developer projektov viac, o licenciu si požiada opakovane. Po získaní licencie si záujemci dajú vyrobiť dlažbu na vlastné náklady. Tiež bude potrebné dodržať pravidlá z dokumentu Princípy a štandardy pre povrchy chodníkov, aby bola dlažba umiestnená správne.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Ako vytvoriť obľúbenú ulicu: Pozývame vás na diskusiu

22. 3. 2023

Diskusia sa uskutoční 3. apríla 2023 o 18:00 v kaviarni Emil v Mirbachovom paláci....

Z interiéru ikonických kúpeľov Grössling sa vynosilo vyše 1500 ton sutiny

23. 2. 2023

Nové vizualizácie odhaľujú detaily budúcej podoby sáun aj vonkajšieho bazéna....

V Bratislave je viac zábradlí, ako je nutné. Vhodnejšou bariérou môže byť zeleň

13. 2. 2023

MIB pripravil koncepčné pravidlá, vďaka ktorým sa zo zábradlia stane funkčný a estetický prvok vo verejnom priestore....