Povrchy chodníkov

Chodníky sú považované za fasádu mesta a významne ovplyvňujú náš prvý dojem z ulice či námestia. Nesystematické využívanie rôznych typov povrchov môže umocniť vizuálny smog v uliciach mesta.

Cieľom dokumentu Princípy a štandardy povrchov chodníkov je vniesť do tvorby a obnovy chodníkov Bratislavy jednotné pravidlá pri voľbe materiálov a tvarov. Kľúčovou súčasťou manuálu je zonácia, ktorá systematicky upravuje druh povrchov na základe toho, kde sa chodník v rámci Bratislavy nachádza.

Tento dokument je jednou z častí Manuálu verejného priestoru, ktorý definuje princípy a štandardy tvorby a obnovy verejných priestranstiev v Hlavnom meste SR Bratislave.

Posledná aktualizácia: apríl 2022