Bratislava má dizajn manuál, ktorý pomôže zjednotiť povrchy chodníkov

21. apríla 2022

Metropolitný inštitút Bratislavy dokončil komplexný manuál, ktorý prináša jednotné pravidlá, aby chodníky neumocňovali vizuálny smog v uliciach mesta. Dokument s názvom Princípy a štandardy povrchov chodníkov má slúžiť samospráve, mestským častiam, ale aj súkromným aktérom ako návod pri výmene povrchov chodníkov. Kľúčovou súčasťou manuálu je zonácia, ktorá systematicky upravuje druh povrchov na základe toho, kde sa chodník v rámci Bratislavy nachádza.

Asfalt, betónová dlažba, kamenné kocky či mlat. V Bratislave nájdeme na chodníkoch desiatky rôznych povrchov. Po prvýkrát v histórií má však hlavné mesto a jeho organizácie manuál, ktorý ponúka riešenie pre ich zjednotenie. V Bratislave nájdeme už dnes zopár chodníkov, ktoré sa v poslednom období zrekonštruovali v súlade s týmto manuálom. Ide o chodník v blízkosti Malého trhu, pred poštou na Námestí SNP, na Jeséniovej ulici, a tiež na ulici Prokopa Veľkého.

„Povrch chodníkov je neprehliadnuteľný pri každej jednej prechádzke mestom, čo z neho robí jeden z najdôležitejších prvkov tvoriacich charakter, identitu a celkový dojem z mesta. Som preto veľmi rád, že hlavné mesto má komplexný dizajn manuál už aj pre povrchy chodníkov. Naším zámerom je postupne meniť staré asfaltové povrchy za kamennú dlažbu, čo sme už v niektorých lokalitách aj zrealizovali a budeme v tom pokračovať. Cieľom manuálu a jeho uvedenia do praxe nie je len skrášlenie pešej infraštruktúry, ale tiež zlepšenie jej komfortu a bezpečnosti,“ povedal Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

Voľba povrchov vychádza z novo-navrhovanej zonácie mesta. To znamená, že v centre budú platiť odlišné pravidlá pre výber povrchu chodníkov ako na sídliskách, v historických areáloch či v mestských parkoch. Zonácia prináša do celého procesu systém, ktorý Bratislave dlhé roky chýbal. 

„Chodníky sú považované za fasádu mesta a významne ovplyvňujú náš prvý dojem z ulice či námestia. Manuál ponúka zrozumiteľný návod všetkým aktérom v meste, ktorí sa podieľajú na oprave či výmene povrchov chodníkov. Vďaka jasne nastaveným pravidlám bude možné ľahko predchádzať nesystematickej voľbe materiálov či tvarov. Navyše celý dokument uľahčuje prácu projektantom, ktorí nemusia nanovo vymýšľať riešenia. Túto prácu sme urobili za nich,“ priblížil Roman Žitňanský, riaditeľ Sekcie verejných priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy.  

Manuál bližšie vysvetľuje aj priestorové princípy, napríklad, ako sa má lemovať pás popri fasáde domu, zeleni či pri vozovke. Tieto detaily vnášajú poriadok do celkovej podoby chodníkov a sú základným predpokladom pre ich funkčnosť, trvácnosť, kvalitu a estetickosť. Dokument tiež definuje štandardy jednotlivých typov povrchov, či už je to kamenná alebo betónová dlažba, liate alebo súvislo spevnené, či nestmelené povrchy. 

Modelové situácie zase približujú principiálne riešenia pre typické situácie objavujúce sa po celom meste. Vybrané situácie boli identifikované ako priestorové situácie, ktoré sa často opakujú alebo majú potenciál sa opakovať, vďaka čomu je možné vytvoriť všeobecne aplikovateľné princípy vyhotovenia povrchov chodníkov. 

„Dôležitým zjednocujúcim prvkom chodníkov je nová „Bratislavská betónová dlažba“. Po vzore iných miest vo svete navrhujeme dať jednotný vizuál dláždeným priestorom mesta. Snahou je vytvoriť jednu vrstvu v identite mesta a zároveň mať po ruke praktické, ekologické a estetické riešenie povrchov dláždených chodníkov,“ doplnil Žitňanský. 

Bratislavská betónová dlažba je určená, napríklad, pre významné ulice alebo pre zdôraznenie vstupu do dôležitých verejných inštitúcií. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. V prípade bezproblémového priebehu by obyvatelia Bratislavy mohli vidieť prvé vydláždené ulice touto dlažbou na jeseň.

Z hľadiska klimatickej zmeny treba pri obnove chodníkov zohľadňovať aj odvádzanie vody počas dažďov. Z praktického aj funkčného hľadiska MIB podporuje odklon od súvislo spevnených povrchov. Lepšou alternatívou sú vodopriepustné chodníky, prípadne rozoberateľné chodníky. Práve rozoberateľné chodníky sú užitočné v situáciách, kedy treba na ulici vymeniť potrubie, osadiť nový mobiliár, prípadne nové dopravné značky. Tento typ dlažba sa ukladá do nespevneného povrchu, a tým pádom sa ľahko rozoberá. 

Princípy a štandardy povrchov chodníkov sú súčasťou Manuálu verejných priestorov. Ten spolu s jednotlivými princípmi a štandardmi na konkrétne oblasti dáva na stôl jasné pravidlá, ako by sa mali verejné priestory v meste tvoriť a obnovovať. V najbližšom čase pribudnú princípy osádzania reklamy. Postupným uplatňovaním jednotných pravidiel, ktoré sa už deje na viacerých miestach pri aktuálnych obnovách, mesto a jeho verejné priestory dostanú kompaktný vizuál. Všetky dokumenty sú voľne dostupné na https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/principy-a-standardy/.  

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...