Na Žilinskej ulici pribudne “zelená” zastávka s pobytovou plochou

Obnovíme priestor zastávky a obnovia priľahlú zeleň za zastávkou MHD Žilinská. V celom priestore tak pribudne množstvo zelene, vďaka čomu vznikne príjemný priestor nielen pre ľudí čakajúcich na spoj, ale vhodný aj na kratšie posedenie.

Text sme aktualizovali 16. novembra 2021.

Priestor zastávky MHD a zelená plocha za touto zastávkou dostane novú podobu. S pomocou zelene a nového mobiliáru sa vytvorí viacúčelová centrálna plocha s charakterom malého mestského parkového námestia pre krátkodobý oddych.  

Zastávka sa nachádza na dopravne dôležitom bode pre pešiu aj hromadnú prepravu. Je významným tranzitným bodom pre ľudí bývajúcich v okolí alebo navštevujúcich obľúbené neďaleké trhovisko. V jej blízkosti sa nachádzajú významné inštitúcie ako Slovenský rozhlas, Úrad vlády či Slovenská technická univerzita. Využívajú ju tiež domáci aj turisti smerujúci z Hlavnej stanice do centra mesta. 

Priestor zastávky MHD a zelená plocha za touto zastávkou dostane novú podobu. S pomocou zelene a nového mobiliáru sa vytvorí viacúčelová centrálna plocha s charakterom malého mestského parkového námestia pre krátkodobý oddych.  

Tento projekt je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Bratislavy – Živé miesta. Je to historicky prvý rámec na systematickú zmenu verejného priestoru hlavného mesta na viacerých úrovniach. Program je realizovaný v spolupráci s hlavným mestom a mestskými časťami. Projekt vzniká aj vďaka spolupráci s ČSOB Nadáciou.

Plán revitalizácie na Žilinskej

Ako vznikol projekt na Žilinskej ulici? 

 • Projekt na Žilinskej ulici má spríjemniť čakanie cestujúcich na zastávke MHD a revitalizovať verejný priestor za zastávkou. Vytvára malú tranzitnú parkovú plochu s funkčnými väzbami na okolie. 
 •  V minulosti boli na tomto území stromy, ktoré boli v zlom zdravotnom stave a zasahovali do ochranného pásma električky. Vzhľadom na toto ochranné pásmo, nie je možné vysadiť stromy v dotyku parku so zastávkou MHD.  

Ako sa mení zeleň v priestore v projekte vytvorenie parčíka na Žilinskej ulici? 

 • Vysúťažení architekti navrhli osadiť do priestoru vedľa zastávky MHD oceľovú pergolu z lankového systému, ktorá bude porastená vistériou a poskytovať tieň. Vytvorí sa tak “zelenú pasáž” ponad nástupným priestorom zastávky, prostredníctvom korún stromov a podsvietenej konštrukcie pergoly porastenej popínavými rastlinami bude priestor aj vo večerných hodinách bezpečnejší. 
 • Revitalizácia priestoru prináša novo navrhnuté výsadbové záhonové plochy, vodopriepustné povrchy a novú konštrukciu pre popínavé rastliny. Slnečné a polotienisté polohy oživia kvitnúce trávne spoločenstvá a kosený trávnik.  
 • V parku budú vysadené 4 stromy s polomerom koruny 1,5 m, všetky existujúce stromy zostanú v parčíku a budú odborne ošetrené, pribudne 226 m2 novej trvalkovo – kríkovej výsadby. Tieň pri zastávke bude vytvárať plocha pergoly obrastená vistériou na ploche 192 m2. Pribudne nový mobiliár. Po stretnutí s občanmi sme sa dohodli, že terajšie kríky a ruže budú v priestore presadené na inú vhodnejšiu polohu v rámci parku.  
 • Existujúca trávnatá plocha v priestore prejde komplexnou revitalizáciou a obnovených bude vyše 800 metrov štvorcových trávnatej plochy.  

Čo sú nové výhody priestoru na Žilinskej ulici? 

 • Nová zeleň 
 • Pobytová funkcia v tieni 
 • Nové osvetlenie a bezpečnosť 
 • Doplnenie mobiliáru 

Ako dlho bude trvať obnova priestoru? 

 • Realizácia je naplánovaná na jar 2022 a jej trvanie sa odhaduje na 3 mesiace. 
  NAHRÁDZAME / PRIBUDNE ODSTRAŇUJEME  
Stromy   4 s polomerom koruny 1,5m 
Kríky a živé ploty   33,5m(nový živý plot od cesty Žilinská) a celkovo pribudne 97 kusov krov 47m2 sa presadí v rámci parku na iné miesto 
Trvalkové výsadby  226m2 trvalkovo – kríkovej výsadby, celkovo 1099 kusov trvaliek Existujúca výsadba sa presadí v rámci parku na iné miesto 
Trávniky  864m2 obnovených trávnikov a výsev lúčnych zmesí 182,8 m2 bude nahradená mlatom 
Vybúranie spevnených plôch a ich náhrada na zeleň Smerom od cesty nahradia spevnené plochy vodopriepustné povrchy so novými živými plotmi  31 m2 
Popínavá zeleň (to jest tiež plocha) Cca 192m2 novej plochy zelene na konštrukcii spolu 44 kusov rastlín  

Hľadáme architektov, ktorí budú tvoriť pre mesto kvalitné verejné priestory v Bratislave

Metropolitný inštitút Bratislavy a hlavné mesto vyhlasujú súťaž pre šesť architektonických tímov, ktoré budú navrhovať obnovu dlhodobo zanedbaných verejných priestorov z programu Živé miesta. V súťaži sa bude hodnotiť predovšetkým kvalita doterajšej architektonickej práce. Súťažné podklady sú zverejnené na webe, architekti sa môžu prihlásiť do 20. januára 2022.

Pozorovateľňa Vydrica

V Malých Karpatoch na trase medzi Račou a Mariankou pribudla nenápadná pozorovňa zvierat Vydrica

Revitalizácia
19.11.2021

Mestské lesy v poslednom roku priťahujú stále viac návštevníkov a sú jednou z najvyhľadávanejších lokalít na trávenie voľného času. Medzi najobľúbenejšie miesta v Malých Karpatoch patria Partizánska lúka, Kamzík alebo Horáreň Krasňany. V týchto dňoch k ním pribudla ďalšia zaujímavá zastávka, a to drevená pozorovňa zvierat Vydrica. Ide o spoločný projekt hlavného mesta, Metropolitného inštitútu Bratislavy a Mestských lesov v Bratislave.

Živé miesta - Program obnovy verejných priestorov Bratislavy

Ďalšie štyri zanedbané verejné priestory v Bratislave prejdú obnovou v rámci programu Živé miesta 

Vysúťažení architekti pracujú na návrhoch na ďalšie lokality v Bratislave, kde dôjde k výraznej obnove verejných priestorov. Pri Riazanskej ulici v Novom Meste sa zrevitalizuje súčasný park, na rohu ulice Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch sa zvýši kvalita súčasného zanedbaného verejného priestoru, východná časť Dulovho námestia sa skultivuje na príjemné oddychové miesto a v okolí Peknej cesty smerom do Malých Karpát vznikne atraktívny prírodno-rekreačný verejný priestor. Všetky spomenuté projekty sú súčasťou programu Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.  

Ďalšie projekty

Zobraziť viac projektov

Hodžovo námestie

Skôr než sa uskutoční architektonická súťaž na komplexnú obnovu, Hodžovo námestie podstúpi niekoľko úprav, ktoré majú zlepšiť jeho stav.

Kultúrne stredisko Žarnovická

Kultúrne stredisko Žarnovická v Rači čaká komplexná obnova na základe architektonickej súťaže, ktorú MIB spoluorganizoval.

Dulovo námestie – východ

Zámerom revitalizácie je vytvoriť príjemný bezbariérový priestor vhodný pre všetky generácie, ktorý bude zohľadňovať potreby obyvateľov. V pláne je skultivovať existujúce plochy, zhodnotiť súčasnú výsadbu a stromy, navrhnúť ošetrenie drevín a doplniť novú zeleň. Na námestí pribudnú nové lavičky, smetné koše a stromy, ktoré poskytnú ľuďom tieň.