Námestie Slobody

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Námestie slobody prechádza po desiatkach rokov prvou väčšou rekonštrukciou. Revitalizuje sa fontána, pribudne nová dlažba a mobiliár a verejný priestor bude prístupnejší pre ľudí.

Autori návrhu – Ateliér 2021

Námestie slobody je dôležitým miestom, ktoré je známe pre ikonickú fontánu Družba či dizajn mobiliáru. Tento priestor už dlhú dobu vyžaduje komplexnú úpravu. Cieľom rekonštrukcie je okrem potrebnej obnovy priestoru aj zlepšenie prístupnosti priestoru fontány a pobytovosti celého námestia. Rekonštrukcia prebieha so zámerom zachovať čo najviac pôvodných prvkov a nezmeniť charakter tohto verejného priestoru. 

Po 40 rokoch sa Fontána Družba dočkala prvej väčšej rekonštrukcie 

Obnova námestia prebieha v dvoch fázach. Do prvej fázy spadá rekonštrukcia dominanty námestia, fontány Družba. Fontána má priemer 45 metrov a tým patrí medzi najväčšie fontány na Slovensku. Centrálna plastika v tvare rozvíjajúceho sa lipového kvetu od sochárov Juraja Hovorku, Tibora Bártfaya a Karola Lacka váži 12 ton a je vytvorená z nerezu. Lipový kvet symbolizuje priateľstvo a mier medzi národmi.

Zámerom architektov pri obnove fontány a je jednotlivé bazény fontány viac sprístupniť ľuďom, aby sa v nich dalo osviežiť počas letných horúčav. Fontána Družba bude zodpovedať aj ekologickým štandardom vďaka zníženej náročnosti na spotrebu vody.  

Fontána bola vypustená od roku 2007 pre zlý technický stav – nefungovali čerpadlá, elektroinštalácia a poškodená bola aj hydroizolácia bazénov. Návrh novej podoby fontány podľa návrhu Architektov 2021 odobrili dedičia jej autorských práv. 

Obnoví sa aj samotné Námestie slobody 

V rámci druhej fázy obnovy prebehne rekonštrukcia námestia. Celá revitalizácia rešpektuje pôvodný charakter tohto verejného priestoru a prináša citlivé zmeny. Medzi kľúčové patrí úprava povrchov v okolí fontány, výsadba nových stromov a záhonov či doplnenie nového mobiliáru a systémová výmena osvetlenia.  

V okolí fontány sa pôvodne nachádzal približne 25 metrov široký pás dlažby zo žuly z rôznych lomov z Československa. Napriek kvalite materiálu, pôvodná dlažba po štyridsiatich rokoch praskala a nebolo jednoduché ju opravovať ani možné preuložiť.  

Architekti sa tento kvalitný materiál rozhodli zachovať, a využiť ho v novej podobe, čím nadviažu na pôvodné materiály, ktoré budú pritom dlhodobo udržateľné. Popraskanú žulovú dlažbu lemujúcu bazén fontány tak nahradí takzvané exteriérové terrazzo vytvorené recyklovaním pôvodnej poškodenej dlažby a tiež dlaždíc z taveného čadiča, ktorými bola vydláždená samotná fontána. Materiál bude rozdrvený na menšie kúsky a použitý ako plnivo vo vrchnej vrstve železobetónovej dosky. Prebrúsením vznikne atraktívny povrch nadväzujúci na pôvodný materiál. Zároveň sa týmto krokom ušetrí približne 500 ton materiálu, ktorý by inak musel byť odvezený na skládku a nahradený novým materiálom. Originálne lúčovité tvary zo štiepanej dlažby typické pre toto námestie zostanú zachované. 

Nové osvetlenie spoločne s budúcimi lavičkami a odpadkovými košmi nadviažu na kvalitný dizajn pôvodného mobiliáru, ktorý roky dotváral charakter tohto mestského priestoru. Pri lampách i odpadkovom koši vzniká interpretácia dizajnu, vďaka čomu bude tento mobiliár funkčnejší.

Nové odpadkové koše od návrhára Borisa Belana odkazujú na dizajn pôvodného mobiliáru

Jednou z priorít revitalizácie námestia je debarierizácia priestoru. Po rekonštrukcii bude Námestie slobody lepšie prispôsobené spoločenským a kultúrnym podujatiam. Druhý rad pobytových záhonov bude ľahšie prístupný pre rodičov s kočíkmi či pre ľudí s obmedzenou možnosťou pohybu.  

Námestie slobody bude ešte viac zelené 

Riešenie rekonštrukcie námestia obsahuje taktiež doplnenie zelene. Z dôvodu plánovanej debarierizácie priestoru sa v priestore pred súčasnou gastro prevádzkou uskutočnili nevyhnutné úpravy zelene. Vyvýšené plochy v prvom a druhom rade budú pobytové s pravidelne kosenými plochami a zavlažovaním. Po vnútornom obvode druhého radu revitalizácia ráta s výsadbou nových stromov pre pritienenie plôch do budúcna. Stromy pribudnú aj pred gastro prevádzkou a po vonkajšom obvode, tam kde to priestorové možnosti vzhľadom na jestvujúce stromy dovoľujú. 

V rámci revitalizácie priestoru už boli presadené vybrané stromy. Predovšetkým šlo o dreviny zasadené na miestach, kde sa uskutočnia povrchové úpravy. Stromy získali nový domov vo Vrakuni a dostanú tak priestor na čo najdlhší a najspokojnejší život.    

Po dokončení revitalizácie bude Námestie slobody príjemnejším, krajším a skutočne živým miestom. Návštevníkom a návštevníčkam bude ponúkať širokú škálu aktivít, miesto na relax, príjemné osvieženie či kvalitnejší priestor na verejné podujatia.  

Návrh obnovy fontány a revitalizácie námestia je výsledkom architektonickej súťaže z roku 2017, ktorej víťazmi sa stali architekti z ateliérov 2021 a LABAK. 

Mohlo by vás tiež zaujímať

Lipový kvet má po 40 rokoch opäť pôvodný lesk

13. 4. 2023

Lipový kvet, dominanta Námestia slobody, je po štyroch dekádach čistá. Postarala sa o to technológia od spoločnosti Kärcher, ktorá čistiace práce bezo...

Revitalizácia Námestia slobody výrazne napreduje, do fontány Družba sa vráti voda už na jar

4. 11. 2022

Námestie slobody spolu s fontánou Družba prechádzajú po vyše 40 rokoch prvou komplexnejšou rekonštrukciou....

Začína sa rekonštrukcia najväčšej fontány v Bratislave

16. 11. 2021

Fontána Družba na Námestí slobody prejde po 40 rokoch prvou väčšou rekonštrukciou, vďaka ktorej sa viac sprístupní ľuďom. Dominanta námestia je od rok...