Park Husova

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Park Husova na Kolibe je opäť otvorený pre verejnosť. Obnovilo sa detské ihrisko, vymenili sa lavičky a položila sa nová dlažba či dosadila zeleň.

Park po revitalizácii
Park Husova po revitalizácii. Foto: Marek Velček

Park Husova bol dlhodobo zanedbaným verejným priestorom, ktorý opäť ožil vďaka revitalizácii. V rámci programu Živé miesta vzniklo v parku detské ihrisko s bezpečnejšími dopadovými plochami a pôvodné asfaltové plochy naharadila vodopriepustná dlažba. V parku sme osadili nový mobiliár v podobe deviatich lavičiek a dvoch smetných košov. Pribudlo aj dlhodobo absentujúce osvetlenie.  

V celom areáli je nový kobercový trávnik, trvalkové záhony a vysadili sa aj tri stromy a živý plot. Pribudlo tiež automatické zavlažovanie, ktoré zabezpečí zeleni dostatok vlahy. Obyvatelia a obyvateľky sa môžu tešiť aj z novoobnovenej fontány. 

Projekt revitalizácie parku Husova koordinovalo Oddelenie tvorby mestskej zelene a Metropolitný inštitút Bratislavy bol konzultant počas celej doby realizácie a na mieste uskutočnil participatívne stretnutie s obyvateľmi.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Park Husova na Kolibe je opäť otvorený pre verejnosť

23. 7. 2021

Obyvateľky a obyvatelia mesta môžu po roku navštíviť park Husova na Kolibe, v ktorom sa obnovilo detské ihrisko, vymenili lavičky, položila nová dlaž...