Lávka na Partizánskej lúke

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Bezbariérová rampa bude viesť návštevníkov od parkoviska pri Ceste mládeže pomedzi stromy v úrovni pôvodného zabudnutého chodníka.

Na atraktívnej a intenzívne využívanej lokalite Partizánskej lúky dodnes chýba bezbariérový vstup do tejto časti lesoparku.

Vstupy na Partizánsku lúku sú momentálne pre kočík či vozíčkara príliš strmé, a v upršané dni aj šmykľavé. Spolu s nerovným podkladom nespĺňajú kritériá pre bezpečný prechod. Návštevníci, ktorí nemôžu ísť po schodoch teda musia ísť na Partizánsku lúku obchádzkou cez Klepáč, alebo zdola cez Kysuckú ulicu.

Našim cieľom je čo najviac spríjemniť a uľahčiť pobyt v lesoparku všetkým skupinám návštevníkov. Bezbarierová lávka bude viesť od parkoviska pod Červeným mostom pomedzi stromy ponad Vydricu, a vyústi na Partizánsku lúku. Poskytne bezpečný prechod, a zároveň sa budú môcť návštevníci pokochať prírodou z inej perspektívy.

Tento projekt je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Bratislavy – Živé miesta. Je to historicky prvý rámec na systematickú zmenu verejného priestoru hlavného mesta na viacerých úrovniach.

Projekt je realizovaný v spolupráci s hlavným mestom, Mestskými lesmi v Bratislave a architektonickým ateliérom plusminusarchitects.

Mohlo by vás tiež zaujímať