Trhovisko Miletičova

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Trhovisko Miletičova je jedným z najznámejších trhovísk v Bratislave. V spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Ružinov vyhlásime architektonickú súťaž, ktorá pomôže trhovisku zlepšiť svoju situáciu a zvýšiť atraktivitu nielen pre návštevníkov, ale aj pre súčasných a budúcich predajcov.

foto: Matej Kmeť

Trhovisko Miletičova vzniklo v 70. rokoch na mieste známeho bitúnka. História spracovania mäsa na Miletičovej však siaha až do konca 19. storočia. Bitúnok vznikol v roku 1924. Jeho architektúra odkazovala na podobné industriálne stavby z tohto obdobia. Dominantným prvkom ostal komín, ktorý dodáva trhovisku svoj špecifický charakter doteraz.

Trhovisko je unikátnym areálom s vynikajúcou polohou v rámci mesta a obrovským potenciálom ďalšieho rastu na atraktívny a významný verejný priestor na celomestskej úrovni. Areál však dosluhuje a je potrebná komplexná rekonštrukcia.

MIB na Miletičke realizoval parcitipatívny proces, ktorého výstupom sú vyhodnotené kľúčové podnety pre ďalšiu obnovu Miletičky. Celá správa bude súčasťou zadania pre architektonickú súťaž, ktorá má byť prvým krokom k zlepšeniu fungovania trhoviska. 

Zapojenie verejnosti

Komplexný proces zapojenia verejnosti bol realizovaný v relatívne náročnom období pandémie, kedy sme časový harmonogram projektu viackrát presúvali vzhľadom na protipandemické opatrenia.

Na úvod sme pripravili detailnú socio-priestorovú analýzu, na základe ktorej sme bližšie spoznali dotknuté územie trhoviska. V čase uvoľňovania opatrení a zlepšení pandemickej situácie sme uskutočnili „Deň na Miletičke“, kedy sme dopytovali predajcov a predajkýň, ale taktiež návštevníkov a návštevníčky trhoviska. Šlo o mimoriadne dôležitý formát navnímania toho, akým spôsobom sa trhovisko mení počas dňa, aká je jeho atmosféra, vzťahy medzi predajcami, ale aj ako trhovisko vnímajú rôzne skupiny návštevníkov a návštevníčok. 

Širokú verejnosť sme zapojili prostredníctvom online a offline dotazníka v troch jazykových mutáciách. Prostredníctvom individuálnych, pološtrukturovaných rozhovorov sme do procesu zapojili odbornú verejnosť z radov lokálnych farmárov, kurátorov trhovísk, miestnych aktivistov, umelcov či dlhodobých návštevníkov trhoviska. Celkovo sa do participácie zapojilo okolo 2500 Bratislavčanov, 43 predajcov a deväť odborníkov na trhy.

Počas celého procesu sme komunikovali so zástupcami a zástupkyňami Mestskej časti Bratislava Ružinov a správcom Trhoviska Miletičova.  

Záverečná správa z participatívneho procesu

V záverečnej správe z participatívneho procesu na Miletičke vysvetľujeme, čo je najdôležitejšie pre ľudí, ktorí trhovisko Miletičova pravidelne navštevujú, alebo aj pre ľudí, ktorí tam predávajú svoje produkty. Tieto dáta spolu s informáciami od odborníkov spoločne vytvárajú komplexný obraz nielen o tom, čo sa má na trhovisku zlepšiť, ale aj čo robí trhovisko jedinečným a zaujímavým.

Stiahnuť dokument

Naše odporúčanie – Ďalšie kroky

Ako ďalší krok MIB odporučil poslancom mestskej časti Ružinov dať vypracovať ekonomickú overovaciu štúdiu, ktorá ukáže, aký rozsah investície si trhovisko žiada. Výhodou overovacej ekonomickej štúdie je, že je založená na dátach a prepočtoch, ktoré napovedia, aký obnos peňazí sa oplatí investovať do rekonštrukcie, aby trhovisko bolo do niekoľkých rokov opäť ziskové.

Samotná správa z participácie bude využitá ako podklad pre zadanie urbanisticko-architektonickej súťaže. Architektom bude radiť, ako zachovať genius loci trhoviska. 

Harmonogram projektu

1.

Analýza súčasného stavu (realizované)

2.

Príprava zadania & overovacia štúdia

3.

Vyhodnotenie architektonickej súťaže

4.

Zazmluvnenie víťaza architektonickej súťaže

5.

Vypracovanie projektovej dokumentácie

6.

Realizácia

Mohlo by vás tiež zaujímať

Trhovisko Miletičova

Bratislavčanom na Miletičke záleží. MIB vyhodnotil podnety od ľudí na budúcu obnovu Miletičky

4. 5. 2022

Miletička je pre mnohých Bratislavčanov a Bratislavčanky ikonické miesto, s ktorým si spájajú najmä sobotné nakupovanie lokálnej zeleniny a ovocia od ...

Kedysi bitúnok, dnes trhovisko. Trhy zvyknú skrývať zaujímavé príbehy

21. 7. 2021

Pri hľadaní budúcej podoby trhoviska Miletičova sa oplatí pozrieť aj za hranice Slovenska. Obzvlášť podnetné bývajú príbehy tržníc, ktoré vznikli na m...

Reportáž z Miletičky: Ako ju zachovať a zlepšiť zároveň

13. 7. 2021

Vypočujte si najnovšiu epizódu MIB talk v novom formáte, kde sa zameriame na trhovisko Miletičova a zároveň priblížime situáciu bratislavských trhovís...