Bratislavčanom na Miletičke záleží. MIB vyhodnotil podnety od ľudí na budúcu obnovu Miletičky

4. mája 2022

Miletička je pre mnohých Bratislavčanov a Bratislavčanky ikonické miesto, s ktorým si spájajú najmä sobotné nakupovanie lokálnej zeleniny a ovocia od miestnych predajcov. Skôr ako dôjde k obnove tohto legendárneho trhoviska, ktoré funguje vyše 50 rokov, Metropolitný inštitút Bratislavy zistil cez participatívny proces čo od Miletičky ľudia očakávajú. Záverečná správa z participácie bude súčasťou zadania pre architektonickú súťaž, ktorá má byť prvým krokom k zlepšeniu fungovania trhoviska.

Trhovisko Miletičova

Mestská časť Ružinov nadviazala vlani spoluprácu s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB), aby Trhovisko Miletičova postupne prešlo kvalitnou rekonštrukciu. Prvým krokom je participatívny proces. Nasledovať bude zastrešenie architektonickej súťaže odborníkmi z MIB.

MIB v týchto dňoch sfinalizoval záverečnú správu z participácie (pozn. zapojenie verejnosti), ktorá sumarizuje kľúčové podnety pre ďalšiu obnovu Miletičky. Do komplexného prieskumu sa zapojilo okolo 2500 Bratislavčanov, 43 predajcov a deväť odborníkov na trhy. Všetky zistenia sú spracované vo forme novín s prehľadnou infografikou a v najbližšom čase sa výtlačky objavia aj na trhovisku, aby sa výsledky dostali k ľuďom, ktorí sa do neho zapojili.

Záverečná správa z participatívneho procesu

V záverečnej správe z participatívneho procesu na Miletičke vysvetľujeme, čo je najdôležitejšie pre ľudí, ktorí trhovisko Miletičova pravidelne navštevujú, alebo aj pre ľudí, ktorí tam predávajú svoje produkty. Tieto dáta spolu s informáciami od odborníkov spoločne vytvárajú komplexný obraz nielen o tom, čo sa má na trhovisku zlepšiť, ale aj čo robí trhovisko jedinečným a zaujímavým.

Stiahnuť dokument

Ľudia Miletičku navštevujú aj napriek jej nedostatkom

Z prieskumu vyplynulo, že najväčším problémom trhoviska je jeho dlhodobo nevyhovujúci technický stav a hygiena. Toto silne vníma veľká väčšina návštevníkov trhoviska. Pre nedostatok základnej technickej infraštruktúry predajcovia improvizujú pri predaji a príprave produktov často aj na úkor hygieny a netriedeného odpadu. Trhovisko je usporiadané do neprehľadných uličiek, v ktorých sa ťažko orientuje. Nedostatok základnej infraštruktúry vrátane bezbariérových verejných toaliet a orientačného systému prispieva k zníženému pocitu komfortu či bezpečnosti.

„Zároveň vnímame, že Bratislavčanom na Miletičke záleží. Opakovane sa nám potvrdilo, že najväčšou hodnotou Miletičky je jej atmosféra, ktorá u lojálnych zákazníkov častokrát prevyšuje nad skutočnosťou, že trhovisko nie je najčistejšie ani najkrajšie,“ zdôraznila Milota Sidorová, riaditeľka Sekcie mestských štúdií a participácie z MIB. 

Medzi najvernejších zákazníkov Miletičky patria seniori, ktorí tu zvyknú nakupovať okrem ovocia a zeleniny aj cenovo dostupné oblečenie. 7 z 10 opýtaných povedalo, že Miletičku navštevuje celý život a je to pre nich dôležité miesto. Najväčší záujem je o lokálne produkty (88%), ale silný dopyt je aj po výrobkoch z medzinárodnej kuchyne (58%). 

O atmosfére trhoviska vypovedá aj to, že nadpolovičná väčšina respondentov v dotazníku povedala, že si vytvorila väzbu na konkrétneho predajcu. 

Verejnosť bola zapojená rôznymi spôsobmi 

Komplexný proces zapojenia verejnosti bol realizovaný v relatívne náročnom období pandémie. Práve počas pandémie sa naplno ukázalo, že exteriérové trhoviská sú aj dôležitým verejným priestorom, kde sa ľudia môžu bezpečnejšie schádzať a nadväzovať sociálne kontakty.

V priebehu leta 2021 sa uskutočnilo socio-priestorové mapovanie. V čase uvoľňovania opatrení a zlepšení pandemickej situácie prebehol „Deň na Miletičke“. Vďaka formátu celodenného pozorovania bolo možné navnímať, akým spôsobom sa trhovisko mení počas dňa, aká je jeho atmosféra, vzťahy medzi predajcami, ale aj ako trhovisko vnímajú rôzne skupiny návštevníkov.

 Široká  verejnosť bola zapojená prostredníctvom online a offline dotazníka v troch jazykových mutáciách (slovenská, anglická, vietnamská), dotazník vyplnilo približne 2500 respondentov. Prostredníctvom individuálnych rozhovorov bola do procesu zapojená odborná verejnosť z radov lokálnych farmárov, kurátorov trhovísk, miestnych aktivistov, umelcov či dlhodobých návštevníkov trhoviska. Počas celého procesu MIB komunikoval so zástupcami a zástupkyňami Mestskej časti Bratislava Ružinov a správcom Trhoviska Miletičova.

„Celý výstup z participácie sme odprezentovali zástupcom aj poslancom mestskej časti Ružinov v polovici apríla a ako ďalší krok sme odporučili mestskej časti dať vypracovať ekonomickú overovaciu štúdiu, ktorá ukáže, aký rozsah investície si trhovisko žiada. Výhodou overovacej ekonomickej štúdie je, že je založená na dátach a prepočtoch, ktoré napovedia, aký obnos peňazí sa oplatí investovať do rekonštrukcie, aby trhovisko bolo do niekoľkých rokov opäť ziskové. Sme presvedčení, že trhovisko je unikátnym areálom s vynikajúcou polohou v rámci mesta a obrovským potenciálom ďalšieho rastu na atraktívny a významný verejný priestor s celomestským významom. Náš výstup bude primárne podkladom pre zadanie urbanisticko-architektonickej súťaže, a rovnako ho môžu využiť zástupcovia a prevádzkovateľ Trhoviska Miletičova, či odborníci, ktorí budú spracovávať ekonomickú overovaciu štúdiu,“ priblížil Ján Mazúr, riaditeľ MIB. 

Práve zadanie do plánovanej architektonickej súťaže je kľúčové pre pozitívnu zmenu, no bude aj architektom radiť, ako zachovať genius loci trhoviska.

Miletičku možno zlepšiť ihneď vďaka quick wins

MIB zároveň navrhol niekoľko efektívnych rýchlych zásahov, ktoré dokážu pomôcť Miletičke už dnes. Patrí medzi ne zriadenie lacných skladových priestorov, aktualizácia webovej stránky, doplnenie lavičiek a cyklostojanov, zredukovanie vizuálneho smogu, zriadenie sociálnej služby, vytvorenie podmienok pre triedenie odpadu či sprehľadnenie navigačných tabúľ v rámci trhoviska.   Trhovisko Miletičova vzniklo v 70. rokoch, pôvodne sa na tomto mieste nachádzala budova známeho bitúnka. História spracovania mäsa na Miletičovej však siaha až do konca 19. storočia. Bitúnok vznikol v roku 1924, ktorý bol tvorený z viacerých hál, jeho architektúra odkazovala na podobné industriálne stavby z tohto obdobia. Dominantným prvkom ostal komín, ktorý dodáva trhovisku svoj špecifický charakter dodnes.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Aký počet neobývaných bytov je v Bratislave? 

9. 11. 2023

Keďže v Bratislave badať pokles dostupnosti bývania, je nevyhnutnou otázkou, do akej miery je tento problém podporený investičnými bytmi, ktoré sú dlh...

Premena Mlynských nív: Ako má vyzerať štvrť 21. storočia?

24. 10. 2023

Zóna Mlynské nivy chce byť štvrťou 21. storočia, kde sa bude ľuďom nielen dobre bývať či pracovať, ale aj žiť. Čo všetko by sa malo na ploche s rozloh...

Nová metodika pre budovanie občianskej vybavenosti: rozvoj mesta založený na transparentných pravidlách

17. 10. 2023

Metropolitný inštitút Bratislavy predstavuje návrh transparentných pravidiel, podľa ktorých sa developeri budú podieľať na budovaní občianskej vybaven...