Motýlia lúka

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Priestor za zastávkou Homolova v Dúbravke má veľký potenciál zatraktívniť zelenú plochu a poskytnúť pobytovú funkciu pre ľudí žijúcich v jej okolí. Verejný priestor navrhujeme tak, aby sa zlepšili jeho mikroklimatické podmienky a biodiverzita v mestskom prostredí.

Vysievame lúčny trávnik, doplnený o plochy extenzívnych trvalkových záhonov a trávnika a v celom území dopĺňame vodopriepustné kameninové chodníky. Doplnená bude neformálna exteriérová učebňa vo forme amfiteátrového sedenia pre potreby miestnej základnej školy. Pribudne náučný chodník, hmyzí hotel či brloh pre ježka.

Pôvodný stav
Motýlia lúka pred dokončením

Tento projekt je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Bratislavy – Živé miesta. Je to historicky prvý rámec na systematickú zmenu verejného priestoru hlavného mesta na viacerých úrovniach. Program je realizovaný v spolupráci s hlavným mestom a mestskými časťami.

Projekt v kocke

Ako vznikol projekt Motýlej lúky? 

  • Projekt je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.
  • Cieľom projektu je zatraktívniť zelenú plochu a poskytnúť pobytovú funkciu pre ľudí žijúcich v jej okolí. Verejný priestor navrhujeme tak, aby sa zlepšili jeho mikroklimatické podmienky a biodiverzita v mestskom prostredí.

Aké sú výhody projektu Motýlej lúky? 

  • Vytvorenie lúčneho trávnika doplnený o plochy extenzívnych trvalkových záhonov a parkového trávnika 
  • Nová zeleň
  • Doplnenie vodopriepustných chodníkov z drveného kameniva 
  • Vytvorenie neformálnej exteriérovej učebne vo forme amfiteátrového sedenia pre potreby miestnej základnej školy 
  • Vytvorenie náučného chodníka, hmyzieho hotela a brlohu pre ježka 
NAHRÁDZAME / PRIBUDNEODSTRAŇUJEME
Zeleň15 ks nových stromov13 ks stromov a 20,2m2 krov, ktoré sú v zlom zdravotnom stave

Mohlo by vás tiež zaujímať

Ľudia si budú môcť posedieť pri vodnom koryte, ktoré roky zakrývali betónové panely. Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu v Lamači

2. 12. 2022

Na Vrančovičovu ulicu v historickom centre Lamača chce mesto a mestská časť prinavrátiť živý verejný priestor. ...

Okolie cintorína v Karlovej Vsi prešlo úpravou: vstup na cintorín je dôstojnejší, opravili sa chodníky, pribudlo osvetlenie aj zeleň

31. 10. 2022

Pre návštevníkov cintorína v Karlovej Vsi a obyvateľov blízkeho sídliska vznikol kultivovaný verejný priestor. ...

Okolie Pamätníka obetiam extrémizmu dostalo dôstojný vzhľad. Asfaltovú plochu nahradila zeleň

27. 9. 2022

Nábrežie Dunaja na petržalskej strane sa postupne mení na zelenší a bezpečnejší verejný priestor. ...