Motýlia lúka

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Názov nového verejného priestoru Motýlia lúka súvisí s názvom výsevu, ktorý dokáže prilákať do územia veľké množstvo motýľov a iných opeľovačov.

Dlhodobo nevyužívaný verejný priestor za zastávkou Homolová v mestskej časti Dúbravka sa zmenil na lúku s exteriérovou učebňou a rozmanitou zeleňou, ktorá prilákala nie len miestnych obyvateľov a obyvateľky, ale aj opeľovače.

Na mieste dnešnej Motýlej lúky bol v minulosti slabo využívaný verejný priestor s malým počtom lavičiek a zle prosperujúcou zeleňou. Architekti preto dostali zadanie pretvoriť toto územie medzi sídliskom, školou a zastávkou na atraktívny parčík, ktorý zlepší podmienky lokálnej biodiverzity a poskytne priestor pre vzdelávanie aj oddych.   

Čo projekt priniesol

 • Pre deti z neďalekej školy ako aj širokú verejnosť vznikla exteriérová učebňa s tabuľou a amfiteátrovým sedením, ktorú môžu využívať napríklad počas výučby prírodopisu.
 • Pribudol hmyzí hotel a brloh pre ježka.
 • Verejný priestor sa doplnil o lavičky aj bezbariérovú pitnú fontánu, ku ktorej budú mať jednoduchší prístup aj ľudia s pohybovým znevýhodnením.
 • Vznikla lúka s rozmanitými kvetmi, ktoré dokážu prilákať opeľovače (Kvitnutie bude prebiehať počas celej vegetačnej sezóny. Predpoklad hlavnej sezóny kvitnutia je každoročne od mája do augusta.)

Dôraz na biodiverzitu

 • Rozmanitá zeleň nielenže zvýši v území biodiverzitu, ale funguje tiež ako vodozádržná plocha, ktorá v prípade silných dažďov pohltí nadbytočnú vodu v zastavanom území. Vodopriepustné chodníky sú vyspádované do okolitých zelených plôch.  
 • Lúčne plochy, ktoré nepodliehajú častému koseniu, predstavujú množstvo benefitov pre mestské prostredie. Výhodou je napríklad vysoká miera vsakovania zrážkovej vody, a tiež šetrenie vodou. Teplomilné lúčne druhy trvalých tráv a bylín majú nízke nároky na zalievanie a dokážu odolávať suchému obdobiu dlhú dobu.  
 • Uprednostňovanie trávnatých porastov je nielen ekonomicky výhodnejšie, ale aj prospešnejšie pre mestskú biodiverzitu. Trvalé lúčne plochy sú bohatým zdrojom peľu a nektáru pre opeľovače. Okrem toho poskytujú potravu, úkryt a miesta na hniezdenie pre malé cicavce a vtáčie druhy. V mestskom prostredí sú takéto plochy určitými ostrovčekmi biologickej rozmanitosti, ktorú je nutné podporovať a rozširovať vzájomnými prepojeniami, ako aj zväčšovaním ich plôch na úkor intenzívne kosených trávnikov s nulovou ekologickou hodnotou.
NAHRÁDZAME / PRIBUDNEODSTRAŇUJEME
Zeleň15 ks nových stromov13 ks stromov a 20,2m2 krov, ktoré sú v zlom zdravotnom stave

Projekt v bodoch 

 • Projekt je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.
 • Na revitalizácii sa podieľalo hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy a architektonický ateliér Duma.
 • Úlohou MIB bolo zastrešenie fázy projektovania a prípravy kvalitného projektu.
 • Realizácia: 2022-2023 
Pred
Po
Pred
Po
Pred
Po
Pred
Po