Okolie cintorína Karlova Ves

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Cieľom revitalizácie bolo vytvorenie adekvátneho nástupného priestoru cintorína a zároveň vytvorenie priestoru pre pobyt a trávenie voľného času obyvateľov sídliska.

Projekt revitalizácie okolia cintorína na Adámiho ulici v Karlovej Vsi priniesol kultivovaný verejný priestor. Pred obnovou sa tu nachádzali vyšliapané chodníky v tráve a viacero bariér, ktoré sťažovali pohyb hlavne starším ľuďom, rodičom s kočíkmi či osobám s obmedzenými možnosťami pohybu. Po revitalizácii je vstup do cintorína dôstojnejší a ponúka aj priestor na stretávanie sa obyvateľov mestskej časti.

Čo projekt priniesol

 • Poškodené asfaltové plochy a vychodené cestičky v tráve nahradili bezbariérové chodníky z vodopriepustnej dlažby. Architekti pritom rešpektovali existujúce pešie ťahy, nadviazali na ne a vytvorili nové pešie prepojenia tak, aby bolo územie prístupné zo všetkých možných smerov. Vodopriepustnosť prispieva k lepšej mikroklíme a poskytuje aj lepšie podmienky pre rast zelene.
 • Novinkou sú terénne schody, ktoré reagujú na svahovitosť terénu a zvyšujú prístupnosť územia.
 • V území pribudla nová zeleň. Do existujúcich stromoradí sa vysadilo osem stromov lipy malolistej, ktorá je vhodná do mestského prostredia, pretože sa vie dobre adaptovať na znečistené a prehriate ovzdušie.
 • Pôvodnú výsadbu stromov doplnili nové dreviny v severnej časti riešeného územia.
 • Trávnaté plochy nahradí kvitnúca lúka, ktorá bude mať omnoho väčší benefit pre lokálnu mikroklímu.
 • Pred hlavným vstupom do cintorína pribudol infopanel so všetkými prevádzkovými informáciami cintorína. Súčasťou panelu je tiež betónový totem, ktorý umocňuje pietny charakter predpolia cintorínu.
 • V lokalita pribudol aj nový bratislavský mobiliár, ktorý pozostáva z lavičiek, smetných košov a cyklostojanov. Doplnených bolo aj šesť lámp verejného osvetlenia.
Pred
Po

Projekt v bodoch

 • Projekt revitalizácie je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.
 • Na revitalizácii sa podieľalo hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy s podporou mestskej časti Karlová Ves.
 • Tvorbu architektonického zadania zastrešil ateliér MAPA architekti.
 • Projekt bol financovaný z rozpočtu hlavného mesta.
 • Realizácia: 2022
Vizualizácia projektu

Dokumenty na stiahnutie:

Mohlo by vás tiež zaujímať

Okolie cintorína v Karlovej Vsi prešlo úpravou: vstup na cintorín je dôstojnejší, opravili sa chodníky, pribudlo osvetlenie aj zeleň

31. 10. 2022

Pre návštevníkov cintorína v Karlovej Vsi a obyvateľov blízkeho sídliska vznikol kultivovaný verejný priestor. ...