Okolie cintorína v Karlovej Vsi prešlo úpravou: vstup na cintorín je dôstojnejší, opravili sa chodníky, pribudlo osvetlenie aj zeleň

31. októbra 2022

Pre návštevníkov cintorína v Karlovej Vsi a obyvateľov blízkeho sídliska vznikol kultivovaný verejný priestor.

Pred
Po

Okolie cintorína na Adámiho ulici v Karlovej Vsi slúži najmä ako verejný priestor, ktorý využívajú obyvateľky a obyvatelia neďalekého sídliska. Pred revitalizáciou sa tu nachádzali neformálne vyšliapané chodníky v tráve, a tiež viacero bariér, ktoré sťažovali pohyb hlavne starším ľuďom, rodičom s kočíkmi či osobám so zdravotným znevýhodnením.

„Aj vstup na cintorín si zaslúži byť dôstojný a citlivo zasadený do okolitej zástavby. Teší ma, že sa nám podarilo premeniť tento pomerne frekventovaný priestor na príjemnejšie miesto, kde sa miestni obyvatelia môžu stretávať a tráviť svoj voľný čas. Zároveň sme výrazne zlepšili tranzitnú funkciu pomocou prepojenej sieti chodníkov a schodísk, pričom sme odstránili mnohé pohybové bariéry v tomto priestore,“ uviedol Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

Chodníky sú z vodopriepustnej dažby

Poškodené asfaltové plochy a vychodené chodníky v tráve nahradili chodníky z vodopriepustnej dlažby. Architekti rešpektovali existujúce pešie ťahy, nadviazali na ne a vytvorili nové pešie prepojenia tak, aby bolo územie prístupné zo všetkých možných smerov. Novinkou sú spevnené bezbariérové chodníky aj terénne schody, ktoré reagujú na svahovitosť terénu a zvyšujú priepustnosť územia.

Lepšie spádovanie chodníkov a vodopriepustnosť sa stali bežným štandardom vo všetkých verejných priestoroch, ktorých obnovu MIB zastrešuje. „Zmysel hospodárenia a nakladania s dažďovou vodou sa ukazuje najmä v čase prívalových letných dažďov, striedajúcich sa s dlhšími obdobiami sucha. Cieľom je efektívnejšie zadržať vodu do podložia, aby sa mohla postupne vypariť do ovzdušia. Prípadne slúži ako záložný zdroj závlahy pre zeleň. Takýmto spôsobom sa zlepšuje a ochladzuje mikroklíma, a tiež podmienky pre rast zelene, a tým aj podpora hmyzích a vtáčích spoločenstiev,“ priblížil Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov na Metropolitnom inštitúte Bratislavy (MIB).

Viac zelene, nový infopanel aj osvetlenie

Celý priestor pomohla zveľadiť aj nová zeleň. Do existujúcich stromoradí sa vysadilo osem stromov lipy malolistej, ktorá je vhodná do mestského prostredia, pretože sa vie dobre adaptovať na znečistené a prehriate ovzdušie. Do severnej časti riešeného územia pribudli nové dreviny, ktoré vytvárajú zelené ostrovčeky a prirodzene dopĺňajú pôvodnú výsadbu stromov. Novovysadené druhy drevín budú mať v dospelosti priemer koruny od 5 do 16 metrov. Trávnaté plochy nahradí kvitnúca lúka, ktorá bude mať omnoho väčší benefit pre lokálnu mikroklímu. Lúka prvýkrát zakvitne budúci rok na jar. V týchto dňoch sa uskutočnil plošný výsev trávy, ktorý zanechal biely povlak.

Pred hlavným vstupom pribudol infopanel so všetkými prevádzkovými informáciami cintorína. Súčasťou panelu je tiež betónový totem, ktorý umocňuje pietny charakter predpolia cintorínu.

Verejný priestor dopĺňa nový bratislavský mobiliár, ktorý pozostáva z lavičiek, smetných košov a cyklostojanov. Pribudlo aj šesť lámp verejného osvetlenia, ktoré tu dlhodobo chýbalo, a ktoré pomôže zvýšiť bezpečnosť.

Priestor bude skolaudovaný v najbližších týždňoch, počas ktorých sa dokončia posledné menšie úpravy, ktoré sa preplánovali na obdobie po Sviatku všetkých svätých. Pre obyvateľov aj návštevníkov cintorína je však celý priestor sprístupnený.

Na revitalizácii sa podieľalo hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy s podporou mestskej časti Karlová Ves. Tvorbu architektonického zadania zastrešil ateliér MAPA architekti. Projekt bol financovaný z rozpočtu hlavného mesta.

Projekt je súčasťou programu Živé miesta

Revitalizácia okolia cintorína v Karlovej Vsi je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave. Mesto spolu s mestskou časťou ešte v máji otvorilo na začiatku Karloveskej ulice nový park so skateparkom a sakurovou alejou, ktorý je taktiež súčasťou programu Živé miesta.

 

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Start with Children: v Bratislave bude v máji medzinárodná konferencia o vytváraní miest s ohľadom na potreby detí

21. 2. 2024

Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom Bratislava usporiada v máji jedinečný medzinárodný samit, ktorým iniciuje dôležitú disk...

MIB: Mesto robíme lepším aj v spolupráci s partnermi. V roku 2023 sme si dokázali zabezpečiť financie z viacerých zdrojov 

9. 1. 2024

Úlohou Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) je prinášať dlhodobé koncepčné riešenia v oblasti rozvoja mesta a verejného priestoru, ktoré prispejú...

MIB v roku 2023: Ako sme sa posunuli ku kvalitnejšiemu, modernejšiemu a príjemnejšiemu mestu

19. 12. 2023

Rok 2023 znamenal pre Bratislavu v mnohom posun vpred. V meste pribudli ďalšie obnovené verejné priestory, k výraznému pokroku došlo aj na poli územné...