Vrančovičova ulica

Predmetom riešenia je Vrančovičova ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile - od fasády k fasáde. Riešenie bude prihliadať aj na kontext širších vzťahov a napojenia na ďalšie dôležité verejné priestory ako je napríklad Malokarpatské námestie, napojenie na križovatku so Studenohorskou ulicou, pokračovanie na Borinskú ulicu.

Riešené územie

Predmetom riešenia je Vrančovičova ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile, t.j. od fasády k fasáde. Riešenie bude prihliadať aj na kontext  širších vzťahov a napojenia na ďalšie dôležité verejné priestory ako je napríklad Malokarpatské námestie, napojenie na križovatku so Studenohorskou ulicou, pokračovanie na Borinskú ulicu.  

Vrančovičova ulica bola pôvodne centrom obce a dôležitým verejným priestorom, kde sa odohrával kultúrny aj spoločenský život. Po tom ako sa Lamač stal súčasťou Bratislavy a následne s rastom a výstavbou sídliska, význam Vrančovičovej ulice postupne klesal  
a centrum verejného života sa presunulo na Malokarpatrské námestie, okolo ktorého sa sústredili obchody a služby.   

Dnešný stav Vrančovičovej ulice nezodpovedá významu danej lokality. Ako ulica v centrálnej časti Lamača, s bohatou vrstvou histórie a živých susedských komunít, predstavuje potenciál pre dotvorenie Lamača, vytvorenie nových kvalitných verejných priestorov, posilnenie lokálnej identity a hodnôt. 

To čo teraz potrebujeme, je nájsť silnú spoločnú víziu pre ďalší rozvoj tejto ulice, ktorá sa pretaví do konkrétnych zmien a zlepšení. 

Zapojenie verejnosti 

Zapojenie verejnosti je dôležitou súčasťou celého procesu prípravy revitalizácie. Sekcia mestských štúdií a participácie pripravila viacero aktivít, do ktorých sa bude môcť široká verejnosť zapojiť:  

 • Susedské stretnutie / Susedské stretnutie nad mapou  
 • Komentovaná prechádzka územím  
 • Dotazníkový prieskum  
 • Individuálne rozhovory s obyvateľmi a ďalšími aktérmi v území 
 • Predstavenie výsledkov zapojenia verejnosti  
 • Verejná prezentácia konceptu riešenia 
   

Dotazníkový prieskum môžete vyplniť do 27.7. 2021

Ciele participácie: 

Zapojenie verejnosti – participáciu realizujeme s viacerými cieľmi a očakávaniami. Prostredníctvom uvedených aktivít chceme: 

 • informovať zainteresovaných aktérov aj širokú verejnosť o projekte revitalizácie,  
 • získať dôležité vstupy od širšej a odbornej verejnosti pre projekt revitalizácie lokality,  
 • vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní zadania, najmä vzhľadom na dôležitosť lokality a citlivosť navrhovaných zmien,   
 • vytvoriť silnú spoločnú víziu pre Vrančovičovu ulicu a získať pre ňu podporu. 

Časová os projektu

Participatívny proces

leto 2021

Finalizácia zadania pre revitalizáciu

september 2021

Vypracovanie štúdie rámcovými architektmi

koniec roka 2021

Predstavenie štúdie verejnosti

prvá polovica 2022

Vypracovanie projektovej dokumentácie

2022

Schválenie prostriedkov do rozpočtu pre realizáciu

2022

Realizácia

2023

Architekti navrhli, ako zrevitalizovať kultúrne stredisko z 80. rokov na Žarnovickej ulici v Rači. Pribudne kaviareň aj nová spoločenská sála

Mestská časť Bratislava – Rača chce zlepšiť súčasné využitie obľúbeného kultúrneho strediska s knižnicou na Žarnovickej ulici. Budova z 80. rokov minulého storočia pomaly dosluhuje, má energeticky náročnú prevádzku a chýba jej bezbariérový prístup na poschodie. Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Rača zorganizovali architektonicko-urbanistickú súťaž, v ktorej porota najviac ocenila návrh z ateliéru young.s architekti. Tí ponúkli najlepšie riešenie, ako zrekonštruovať súčasnú budovu na atraktívne multifunkčné kultúrne stredisko, ktoré bude zodpovedať nárokom detí, dospelých aj seniorov.

Kvalitná architektúra v kombinácii s prírodnými prvkami. V mestských lesoch sme obnovili turistický areál Malý Slavín

Revitalizácia
17.12.2021

Konštrukcia nenápadných tenkých, a pritom pevných stĺpov, drevené prestrešenie so spádovaním dažďovej vody a veľkorysejší priestor na sedenie. Podľa návrhu Bakyta architects sme obnovili v mestských lesoch areál Malý Slavín, ktorý sa nachádza na trase medzi Záhorskou Bystricou a Račou. Mestské lesy postupne obnovujú cesty, turistické trasy, ale aj altánky, prístrešky a ďalšie prvky, ktoré dokážu v prírode zaujať a spríjemniť čas turistom. Atraktívnym lákadlom sa nedávno stala pozorovateľňa zvierat Vydrica na žltej turistickej trase medzi Račou a Mariankou.

Bratislava má dizajn manuál pre verejné osvetlenie, v nasledujúcich rokoch sa plánuje veľká modernizácia

Hlavné mesto plánuje komplexne modernizovať a rekonštruovať verejné osvetlenie v Bratislave. Postupná obnova sa bude realizovať v súlade s novým manuálom, ktorý pripravili odborníci z Metropolitného inštitútu Bratislavy v spolupráci s magistrátom. Podrobný dokument prináša návod, kde a ako má byť osvetlenie osádzané, aby nevytváralo vo verejnom priestore prekážku. Bližšie tiež určuje minimálnu úroveň kvality dizajnu v jednotlivých zónach mesta.

Ďalšie projekty

Zobraziť viac projektov

Hodžovo námestie

Skôr než sa uskutoční architektonická súťaž na komplexnú obnovu, Hodžovo námestie podstúpi niekoľko úprav, ktoré majú zlepšiť jeho stav.

Janíkov dvor. Pätnásťminútové mesto

V lokalite Janíkov dvor pribudne pri predĺženej električkovej trati nová zóna spĺňajúca kritéria 15-minútového mesta.

Kultúrne stredisko Žarnovická

Kultúrne stredisko Žarnovická v Rači čaká komplexná obnova na základe architektonickej súťaže, ktorú MIB spoluorganizoval.