Vrančovičova ulica

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Predmetom plánovanej revitalizácie je Vrančovičova ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile - od fasády k fasáde.

Vrančovičova ulica bola pôvodne centrom obce, kde sa odohrával kultúrny a spoločenský život. Po tom, ako sa Lamač stal súčasťou Bratislavy, a následne s rastom a výstavbou sídliska, význam Vrančovičovej ulice postupne klesal a centrum verejného života sa presunulo na Malokarpatské námestie, okolo ktorého sa sústredili obchody a služby.   

Dnešný stav Vrančovičovej ulice nezodpovedá významu danej lokality. Ako ulica v centrálnej časti Lamača, s bohatou vrstvou histórie a živých susedských komunít, predstavuje potenciál pre dotvorenie Lamača, vytvorenie nových kvalitných verejných priestorov, posilnenie lokálnej identity a hodnôt. 

Cieľom plánovanej revitalizácie je prinavrátiť na Vrančovičovu ulicu život so zachovaním vidieckeho a historického charakteru ulice. Predmetom projektu bude ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile, teda od fasády k fasáde. Architekti navrhujú upraviť stredový pás ulice na funkčný a atraktívny verejný priestor, kde budú môcť obyvatelia tráviť voľný čas. Úpravou majú prejsť aj dominujúce asfaltové plochy, zmení sa tiež dopravná situácia a vysadí sa nová zeleň. Vzniknúť ma tak jednotný lineárny priestor, kde je maximum plochy venované zeleni.

Súčasný stav

Čo projekt prinesie

 • 520 metrov dlhý stredový pás ulice sa zmení na miesto, kde sa budú môcť obyvatelia stretávať a oddychovať. Pribudnú lavičky a nové stromy, ktoré zabezpečia prirodzený tieň.
 • Nové verejné priestory pred kostolom, starou požiarnou zbrojnicou a niekdajším pohostinstvom umožnia organizáciu príležitostných podujatí ako sú trhy či hody.
 • Po rokoch sa obnoví koryto Vrančovičovského potoka, ktorý roky zakrývali betónové panely. Voda sa tak čiastočne vráti do koryta potoka, čím sa spríjemní lokálna mikroklíma. Koryto tiež prispeje k lepšiemu zachytávaniu zrážkovej vody.
 • V území sa zlepší dopravná situácia. Úpravou prejde aj parkovanie tak, aby zaparkované autá netvorili bariéry. Priame jazdné pruhy sa prestriedajú so značeným pozdĺžnym parkovaním alebo zeleňou.
 • Úpravou prejdú aj križovatky, ktoré sa a zdvihnú na úroveň chodníkov, vďaka čomu sa na ulici zvýši bezpečnosť. Nový dizajn ulice tak motivuje vodičov k pomalšej jazde autom.
 • Predláždením chodníkov sa verejný priestor zjednotí.
Riešené územie

Projekt v bodoch

 • Projekt je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.
 • Na revitalizácii sa podieľa hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy s podporou mestskej časti Bratislava-Lamač.
 • Tvorbu architektonického zadania zastrešuje štvorica vysúťažených architektov: Studený architekti s.r.o., ateliér Ľubomír Závodný s.r.o., Peter Stec Studio, Terra Florida, v.o.s..
 • Celková plocha riešeného územia: 16 310 m2
 • Predpokladaný termín začiatku realizácie: 2028

Časová os projektu

Participatívny proces

jún – september 2021

Finalizácia zadania pre revitalizáciu

marec 2022

Prezentácia rozpracovaných konceptov verejnosti

jún 2022

Finalizácia architektonickej štúdie

jún – november 2022

Prezentácia architektonickej štúdie

december 2022

Vypracovanie projektovej dokumentácie (pre územné povolenie)

1. polovica 2023

Získanie potrebných povolení (územné povolenie)

2024

Stavebné povolenia

2027

Začiatok realizácie

2028

Zapojenie verejnosti 

Zapojenie verejnosti bolo dôležitou súčasťou celého procesu prípravy revitalizácie. Sekcia mestských štúdií a participácie pripravila viacero aktivít, do ktorých sa mohla zapojiť široká verejnosť:  

 • Susedské stretnutie/Susedské stretnutie nad mapou  
 • Komentovaná prechádzka územím  
 • Dotazníkový prieskum  
 • Individuálne rozhovory s obyvateľmi a ďalšími aktérmi v území 
 • Predstavenie výsledkov zapojenia verejnosti  
 • Verejná prezentácia konceptu riešenia 

Zapojenie verejnosti sme realizovali s viacerými cieľmi a očakávaniami. Cieľom bolo informovať zainteresovaných aktérov aj širokú verejnosť o projekte revitalizácie, získať dôležité vstupy od širšej a odbornej verejnosti pre projekt revitalizácie lokality, vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní zadania, najmä vzhľadom na dôležitosť a vytvoriť silnú spoločnú víziu pre Vrančovičovu ulicu a získať pre ňu podporu.

Záverečná správa z participatívneho procesu

V záverečnej správe z participatívneho procesu na Vrančovičovej ulici ponúkame komplexný pohľad na túto ulicu, jej súčasný stav a potreby z pohľadu miestnych obyvateľov a obyvateliek. Zároveň prinášame spoločnú víziu pre budúcnosť Vrančovičovej ulice.

Stiahnuť dokument

Dňa 30. júna 2022 sa uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi, na ktorom architekti predstavili koncept riešenia Vrančovičovej ulice. Záznam z prezentácie architektov si môžete pozrieť nižšie. Na stiahnutie ponúkame aj zápis zo stretnutia s obyvateľmi.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Ľudia si budú môcť posedieť pri vodnom koryte, ktoré roky zakrývali betónové panely. Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu v Lamači

2. 12. 2022

Na Vrančovičovu ulicu v historickom centre Lamača chce mesto a mestská časť prinavrátiť živý verejný priestor. ...

Viac zelene, lepšie podmienky pre chodcov a zachovanie pokojného charakteru ulice. Vyhodnotili sme názory obyvateľov na budúcu obnovu Vrančovičovej ulice

3. 12. 2021

Na Vrančovičovej ulici v Lamači by ľudia uvítali, keby sa zlepšili podmienky pre chodcov, vysadila nová zeleň, a tiež vytvorilo miesto pre spoločensko...

Ako by mala vyzerať Vrančovičova ulica?

7. 9. 2021

V sobotu na Rozálskych hodoch v Lamači ste mohli postrehnúť náš MIB stánok, kde nám návštevníci a návštevníčky mohli predstaviť, ako vidia budúcnosť V...