Viac zelene, lepšie podmienky pre chodcov a zachovanie pokojného charakteru ulice. Vyhodnotili sme názory obyvateľov na budúcu obnovu Vrančovičovej ulice

3. decembra 2021

Na Vrančovičovej ulici v Lamači by ľudia uvítali, keby sa zlepšili podmienky pre chodcov, vysadila nová zeleň, a tiež vytvorilo miesto pre spoločensko-kultúrne aktivity. Tieto podnety vzišli z rôznych participatívnych aktivít, do ktorých sa zapojilo od júna do septembra 290 obyvateľov. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v týchto dňoch publikoval záverečnú správu z participácie, ktorá poslúži ako dôležitý podklad pre zadanie pre architektov, ktorí navrhujú projekty Živé miesta. Celý projekt je spoluprácou hlavného mesta, Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej časti Lamač a mestských poslancov.

Vrančovičova ulica bola historickým jadrom Lamača, okolo ktorého sa obec postupne rozrastala. Sústreďoval sa tu spoločenský, náboženský aj kultúrny život obce. Dnešný stav Vrančovičovej ulice nezodpovedá významu danej lokality. Poškodené a nevzhľadné betónové panely prekrývajúce potok, zanedbaná zeleň, okolie pamätníkov a problémy súvisiace s riešením dopravy si žiadajú pozornosť.

Preto MIB po konzultácii s mestskou časťou Lamač a mestskými poslancami zaradil Vrančovičovu ulicu medzi projekty programu Živé miesta na obnovu zanedbaných verejných priestorov. Je to prvý projekt z programu, ktorý spája prvky modrej aj zelenej infraštruktúry vo verejnom priestore. Tento dôležitý verejný priestor bude preriešený v celej dĺžke a profile Vrančovičovej ulice. Aby budúca revitalizácia priniesla čo najlepší výsledok, MIB zapojil do prípravy zadania aj samotných obyvateľov. Participácie sa zúčastnilo 290 obyvateliek a obyvateľov, z ktorých väčšina býva na Vrančovičovej ulici alebo v blízkom okolí.

„Súčasťou prípravy kvalitného zadania pre revitalizáciu je dôkladné oboznámenie sa s územím, a to aj z pohľadu miestnych obyvateľov. Najviac rezonovali požiadavky na zníženie intenzity dopravy, opravenie opustených budov, zachovanie historickej atmosféry ulice, ale aj vysadenie novej zelene. Vrančovičova ulica má potenciál byť dôležitým miestom pre celú mestskú časť Lamač,“ priblížila Milota Sidorová, riaditeľka sekcie mestských štúdií a participácie.

Miesto pre voľný čas

Respondenti vnímajú, že verejný priestor na Vrančovičovej nie je dostatočne využívaný. Dve tretiny respondentov uviedli, že ulicu využíva na prechádzky a len asi päť percent opýtaných povedalo, že si na ulici zvykne aj posedieť. Situáciu by mohli zlepšiť nové lavičky, pretože

momentálne sú len pred kostolom. Ľudia vnímajú potenciál ulice pre kultúrno-spoločenské využitia. Avšak charakter prípadných kultúrnych a spoločenských podujatí by mal byť iný ako na Malokarpatskom námestí. Podľa respondentov by mal rešpektovať pokojný charakter tejto ulice. Za vhodné označili spomienkové či historické podujatia a malé kultúrno-spoločenské podujatia, ako sú napríklad hody, výstavy či príležitostné trhy.   

Obnova potoka a viac zelene  

Ľudia považujú výsadbu novej zelene za prioritu – 90 % opýtaných by uvítalo stromy, 73 % trvalkové záhony. Vďaka nej pribudne viac tieňa na prehriatu pešiu zónu. Problematické je aj prekrytie potoka betónovými panelmi. Ľudia vnímajú vodný prvok ako niečo, čo prispeje k atraktivite priestoru, lepšej mikroklíme a pomôže vytvoriť zmyslovo podnetné prostredie.   

Lepšie podmienky pre chodcov a cyklistov  

Respondenti negatívne vnímajú intenzitu automobilovej dopravy na ulici a uvítali by jej upokojenie (73% respondentov) či už pridaním spomaľovacích prahov, zúžením vozovky alebo znížením rýchlosti, prípadne vytvorením pešej zóny s vjazdom len pre obyvateľov ulice.  

Aktuálne dopravné riešenia sú v prospech individuálnej automobilovej dopravy. Z výsledkov participácie však vyplynulo, že 87 % respondentov sa pohybuje po ulici pešo a 35 % na bicykli. Jedným z riešením je doplniť chýbajúce priechody pre chodcov a vytvoriť ďalšie miesta, ktoré umožnia bezbariérový a komfortný prechod z jednej strany ulice na druhu. Zároveň by budúca Vrančovičova ulica mala mať aj bezpečný priestor pre cyklistov.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Start with Children: Bratislava bude v máji medzinárodným centrom diskusie o tvorbe miest budúcnosti pre deti

28. 3. 2024

Koncom mája sa Bratislava na dva dni premení na centrum medzinárodnej diskusie o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potre...

Start with Children: ak chceme udržateľnú budúcnosť miest, plánujme s ohľadom na potreby detí 

13. 3. 2024

V máji privíta Bratislava viac ako 30 špičkových odborníkov a odborníčok na tvorbu miest ohľaduplných voči potrebám detí. S cieľom odovzdať svoje know...

Územný plán musí vychádzať z demografickej prognózy: budúcnosť mesta sa dá predpovedať 

27. 2. 2024

Ako bude vyzerať Bratislava, ak by sa zastavil príliv obyvateľov do hlavného mesta? Populácia by do roku 2050 nielen významne zostarla, ale klesla by ...