Viac zelene, lepšie podmienky pre chodcov a zachovanie pokojného charakteru ulice. Vyhodnotili sme názory obyvateľov na budúcu obnovu Vrančovičovej ulice

Revitalizácia
3. decembra 2021

Na Vrančovičovej ulici v Lamači by ľudia uvítali, keby sa zlepšili podmienky pre chodcov, vysadila nová zeleň, a tiež vytvorilo miesto pre spoločensko-kultúrne aktivity. Tieto podnety vzišli z rôznych participatívnych aktivít, do ktorých sa zapojilo od júna do septembra 290 obyvateľov. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v týchto dňoch publikoval záverečnú správu z participácie, ktorá poslúži ako dôležitý podklad pre zadanie pre architektov, ktorí navrhujú projekty Živé miesta. Celý projekt je spoluprácou hlavného mesta, Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej časti Lamač a mestských poslancov.

Vrančovičova ulica bola historickým jadrom Lamača, okolo ktorého sa obec postupne rozrastala. Sústreďoval sa tu spoločenský, náboženský aj kultúrny život obce. Dnešný stav Vrančovičovej ulice nezodpovedá významu danej lokality. Poškodené a nevzhľadné betónové panely prekrývajúce potok, zanedbaná zeleň, okolie pamätníkov a problémy súvisiace s riešením dopravy si žiadajú pozornosť.

Preto MIB po konzultácii s mestskou časťou Lamač a mestskými poslancami zaradil Vrančovičovu ulicu medzi projekty programu Živé miesta na obnovu zanedbaných verejných priestorov. Je to prvý projekt z programu, ktorý spája prvky modrej aj zelenej infraštruktúry vo verejnom priestore. Tento dôležitý verejný priestor bude preriešený v celej dĺžke a profile Vrančovičovej ulice. Aby budúca revitalizácia priniesla čo najlepší výsledok, MIB zapojil do prípravy zadania aj samotných obyvateľov. Participácie sa zúčastnilo 290 obyvateliek a obyvateľov, z ktorých väčšina býva na Vrančovičovej ulici alebo v blízkom okolí.

„Súčasťou prípravy kvalitného zadania pre revitalizáciu je dôkladné oboznámenie sa s územím, a to aj z pohľadu miestnych obyvateľov. Najviac rezonovali požiadavky na zníženie intenzity dopravy, opravenie opustených budov, zachovanie historickej atmosféry ulice, ale aj vysadenie novej zelene. Vrančovičova ulica má potenciál byť dôležitým miestom pre celú mestskú časť Lamač,“ priblížila Milota Sidorová, riaditeľka sekcie mestských štúdií a participácie.

Miesto pre voľný čas

Respondenti vnímajú, že verejný priestor na Vrančovičovej nie je dostatočne využívaný. Dve tretiny respondentov uviedli, že ulicu využíva na prechádzky a len asi päť percent opýtaných povedalo, že si na ulici zvykne aj posedieť. Situáciu by mohli zlepšiť nové lavičky, pretože

momentálne sú len pred kostolom. Ľudia vnímajú potenciál ulice pre kultúrno-spoločenské využitia. Avšak charakter prípadných kultúrnych a spoločenských podujatí by mal byť iný ako na Malokarpatskom námestí. Podľa respondentov by mal rešpektovať pokojný charakter tejto ulice. Za vhodné označili spomienkové či historické podujatia a malé kultúrno-spoločenské podujatia, ako sú napríklad hody, výstavy či príležitostné trhy.   

Obnova potoka a viac zelene  

Ľudia považujú výsadbu novej zelene za prioritu – 90 % opýtaných by uvítalo stromy, 73 % trvalkové záhony. Vďaka nej pribudne viac tieňa na prehriatu pešiu zónu. Problematické je aj prekrytie potoka betónovými panelmi. Ľudia vnímajú vodný prvok ako niečo, čo prispeje k atraktivite priestoru, lepšej mikroklíme a pomôže vytvoriť zmyslovo podnetné prostredie.   

Lepšie podmienky pre chodcov a cyklistov  

Respondenti negatívne vnímajú intenzitu automobilovej dopravy na ulici a uvítali by jej upokojenie (73% respondentov) či už pridaním spomaľovacích prahov, zúžením vozovky alebo znížením rýchlosti, prípadne vytvorením pešej zóny s vjazdom len pre obyvateľov ulice.  

Aktuálne dopravné riešenia sú v prospech individuálnej automobilovej dopravy. Z výsledkov participácie však vyplynulo, že 87 % respondentov sa pohybuje po ulici pešo a 35 % na bicykli. Jedným z riešením je doplniť chýbajúce priechody pre chodcov a vytvoriť ďalšie miesta, ktoré umožnia bezbariérový a komfortný prechod z jednej strany ulice na druhu. Zároveň by budúca Vrančovičova ulica mala mať aj bezpečný priestor pre cyklistov.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Architekti navrhli, ako zrevitalizovať kultúrne stredisko z 80. rokov na Žarnovickej ulici v Rači. Pribudne kaviareň aj nová spoločenská sála

Mestská časť Bratislava – Rača chce zlepšiť súčasné využitie obľúbeného kultúrneho strediska s knižnicou na Žarnovickej ulici. Budova z 80. rokov minulého storočia pomaly dosluhuje, má energeticky náročnú prevádzku a chýba jej bezbariérový prístup na poschodie. Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Rača zorganizovali architektonicko-urbanistickú súťaž, v ktorej porota najviac ocenila návrh z ateliéru young.s architekti. Tí ponúkli najlepšie riešenie, ako zrekonštruovať súčasnú budovu na atraktívne multifunkčné kultúrne stredisko, ktoré bude zodpovedať nárokom detí, dospelých aj seniorov.

Kvalitná architektúra v kombinácii s prírodnými prvkami. V mestských lesoch sme obnovili turistický areál Malý Slavín

Revitalizácia
17.12.2021

Konštrukcia nenápadných tenkých, a pritom pevných stĺpov, drevené prestrešenie so spádovaním dažďovej vody a veľkorysejší priestor na sedenie. Podľa návrhu Bakyta architects sme obnovili v mestských lesoch areál Malý Slavín, ktorý sa nachádza na trase medzi Záhorskou Bystricou a Račou. Mestské lesy postupne obnovujú cesty, turistické trasy, ale aj altánky, prístrešky a ďalšie prvky, ktoré dokážu v prírode zaujať a spríjemniť čas turistom. Atraktívnym lákadlom sa nedávno stala pozorovateľňa zvierat Vydrica na žltej turistickej trase medzi Račou a Mariankou.

Bratislava má dizajn manuál pre verejné osvetlenie, v nasledujúcich rokoch sa plánuje veľká modernizácia

Hlavné mesto plánuje komplexne modernizovať a rekonštruovať verejné osvetlenie v Bratislave. Postupná obnova sa bude realizovať v súlade s novým manuálom, ktorý pripravili odborníci z Metropolitného inštitútu Bratislavy v spolupráci s magistrátom. Podrobný dokument prináša návod, kde a ako má byť osvetlenie osádzané, aby nevytváralo vo verejnom priestore prekážku. Bližšie tiež určuje minimálnu úroveň kvality dizajnu v jednotlivých zónach mesta.