Kúpalisko Krasňany

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Kúpalisko Krasňany prejde veľkou zmenou k lepšiemu. Pribudnú nové bazény a celý areál sa zväčší o nevyužívaný pozemok.

Obľúbené kúpalisko Krasňany, ktoré funguje od 60. rokov minulého storočia, prejde obnovou. Cieľom plánovanej revitalizácie je vyriešiť stav, keď celý areál pomaly dosluhuje. Bazény sú v zlom technickom stave, nefunkčný objekt bistra dočasne nahradil mobilný gastro stánok a v lepšej kondícii by mohli byť aj športové ihriská.  

Zmeniť stav kúpaliska k lepšiemu má plánovaná obnova. Tú odštartuje úprava bazénov, v rámci ktorej nej sa zmodernizujú technológie a povrchy bazénov. Zmení sa aj koncept bazénov. Veľký plavecký bazén sa rozdelí na plavecký a menší relaxačný bazén so sedením po obvode. V blízkosti bistra pri hlavnom vstupe do areálu vzniknú tri kruhové detské bazény s rôznymi vodnými atrakciami. Sezónne využívaný nafukovací prístrešok umožní, aby sa veľké bazény kúpaliska dali využívať počas celého roka.

V prvej etape sa tiež obnovia šatne a vybuduje sa prvá časť kolonády s novým vstupom na kúpalisko. Kolonádu, ktorá predstavuje kľúčový prvok celého návrhu, tvoria pergoly porastené popínavou zeleňou. Celá konštrukcia bude prirodzene prepájať bistro, nový hlavný vstup do areálu, a tiež altán na jej západnom konci. Ďalej plochy s novými bazénmi a k nim prislúchajúce šatne, hygienické zázemie a skladové priestory.

V druhej etape sa zrekonštruuje existujúci objekt bistra a dobuduje sa ďalšia časť kolonády. Prevádzka bistra bude pritom obojstranne prístupná, aby bolo bistro dostupné aj zvonku pre obyvateľov štvrte. V poslednej tretej etape bude areál rozšírený o pozemok v jeho zadnej časti, ktorý je vo vlastníctve mesta a momentálne je nevyužitý. Na novej ploche s rozlohou 3256 m2 budú sústredené športové ihriská. V areáli budú dve pieskové volejbalové ihriská a tiež workoutové preliezky.

Aktuálny stav

Plánovanú obnovu zastrešuje hlavné mesto spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy a Správou telovýchovných a rekreačných zariadení po konzultácii s mestskou časťou. V rámci prípravy projektu sa uskutočnili stretnutia s verejnosťou, ktoré priniesli podnety a informácie o súčasnom fungovaní z pohľadu návštevníkov a návštevníčok kúpaliska. Tie boli neskôr použité pri tvorbe architektonického zadania.

Na architektonickej štúdii spolupracovali architekti z ateliérov PLURAL, zerozero a Diervilla. Do konca roka 2022 architekti dopracujú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa určí bližší harmonogram prác obnovy. Predpokladaný začiatok rekonštrukcie je nasledujúci rok. Predbežný rozpočet je vyčíslený na 3 milióny eur bez DPH.

Rekonštrukcia kúpaliska Krasňany je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.

Projekt v kocke

Ako vznikol projekt revitalizácie kúpaliska Krasňany? 

  • Projekt vznikol v rámci programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta. Výber lokality MIB konzultoval s mestskou časťou Rača.
  • Cieľom projektu je zlepšiť stav areálu, ktorý pomaly dosluhuje.

Aké sú výhody navrhovanej obnovy kúpaliska Krasňany

  • Zmení sa koncept bazénov. Veľký plavecký bazén sa rozdelí na plavecký a menší relaxačný bazén. Pribudnú tri detské bazény.
  • Obnovia sa šatne a bistro, vznikne nový hlavný vstup do areálu.
  • Nová kolonáda prepojí bistro, nový hlavný vstup a altán na jej západnom konci.
  • Areál sa rozšíri o pozemok v jeho zadnej časti, kde budú sústredené športové ihriská.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Kúpalisko Krasňany prejde veľkou zmenou k lepšiemu. Pribudnú nové bazény a celý areál sa zväčší o nevyužívaný pozemok

16. 3. 2022

Architekti ukázali, ako sa zmení letné kúpalisko Krasňany v mestskej časti Rača. Kúpalisko sa zväčší o takmer 3300 m2 novej plochy, zmodernizujú sa vš...

Objekt v Sade Janka Kráľa

Architekti prinavrátia budove bývalého nočného salóna dôstojnosť. Budúcu gastroprevádzku prepoja s parkom

4. 2. 2022

Zanedbaný objekt v Sade Janka Kráľa sa premení na gastroprevádzku, ktorá bude slúžiť všetkým návštevníkom parku. Metropolitný inštitút Bratislavy so s...

Hľadáme architektov, ktorí budú tvoriť pre mesto kvalitné verejné priestory v Bratislave

10. 12. 2021

Metropolitný inštitút Bratislavy a hlavné mesto vyhlasujú súťaž pre šesť architektonických tímov, ktoré budú navrhovať obnovu dlhodobo zanedbaných ver...