Kúpalisko Krasňany

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Kúpalisko Krasňany prejde veľkou zmenou k lepšiemu. Pribudnú nové bazény a celý areál sa zväčší o nevyužívaný pozemok.

Obľúbené kúpalisko Krasňany, ktoré funguje od 60. rokov minulého storočia, prejde obnovou. Cieľom plánovanej revitalizácie je vyriešiť stav, keď celý areál pomaly dosluhuje. Bazény sú v zlom technickom stave, nefunkčný objekt bistra dočasne nahradil mobilný gastro stánok a v lepšej kondícii by mohli byť aj športové ihriská.  

Zmeniť stav kúpaliska k lepšiemu má plánovaná obnova. Tú odštartuje úprava bazénov, v rámci ktorej nej sa zmodernizujú technológie a povrchy bazénov. Zmení sa aj koncept bazénov. Veľký plavecký bazén sa rozdelí na plavecký a menší relaxačný bazén so sedením po obvode. V blízkosti bistra pri hlavnom vstupe do areálu vzniknú tri kruhové detské bazény s rôznymi vodnými atrakciami. Sezónne využívaný nafukovací prístrešok umožní, aby sa veľké bazény kúpaliska dali využívať počas celého roka.

V prvej etape sa tiež obnovia šatne a vybuduje sa prvá časť kolonády s novým vstupom na kúpalisko. Kolonádu, ktorá predstavuje kľúčový prvok celého návrhu, tvoria pergoly porastené popínavou zeleňou. Celá konštrukcia bude prirodzene prepájať bistro, nový hlavný vstup do areálu, a tiež altán na jej západnom konci. Ďalej plochy s novými bazénmi a k nim prislúchajúce šatne, hygienické zázemie a skladové priestory.

V druhej etape sa zrekonštruuje existujúci objekt bistra a dobuduje sa ďalšia časť kolonády. Prevádzka bistra bude pritom obojstranne prístupná, aby bolo bistro dostupné aj zvonku pre obyvateľov štvrte. V poslednej tretej etape bude areál rozšírený o pozemok v jeho zadnej časti, ktorý je vo vlastníctve mesta a momentálne je nevyužitý. Na novej ploche s rozlohou 3256 m2 budú sústredené športové ihriská. V areáli budú dve pieskové volejbalové ihriská a tiež workoutové preliezky.

Aktuálny stav

Plánovanú obnovu zastrešuje hlavné mesto spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy a Správou telovýchovných a rekreačných zariadení po konzultácii s mestskou časťou. V rámci prípravy projektu sa uskutočnili stretnutia s verejnosťou, ktoré priniesli podnety a informácie o súčasnom fungovaní z pohľadu návštevníkov a návštevníčok kúpaliska. Tie boli neskôr použité pri tvorbe architektonického zadania.

Rekonštrukcia kúpaliska Krasňany je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.

Projekt v kocke

Ako vznikol projekt revitalizácie kúpaliska Krasňany? 

  • Projekt vznikol v rámci programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta. Výber lokality MIB konzultoval s mestskou časťou Rača.
  • Cieľom projektu je zlepšiť stav areálu, ktorý pomaly dosluhuje.

Aké sú výhody navrhovanej obnovy kúpaliska Krasňany

  • Zmení sa koncept bazénov. Veľký plavecký bazén sa rozdelí na plavecký a menší relaxačný bazén. Pribudnú tri detské bazény.
  • Obnovia sa šatne a bistro, vznikne nový hlavný vstup do areálu.
  • Nová kolonáda prepojí bistro, nový hlavný vstup a altán na jej západnom konci.
  • Areál sa rozšíri o pozemok v jeho zadnej časti, kde budú sústredené športové ihriská.

Dokumenty na stiahnutie:

Mohlo by vás tiež zaujímať

V mestských lesoch na Peknej ceste otvárame hájovňu. Fungovať bude ako pavilón s grilom a ohniskami aj zázemie pre cyklistov 

4. 7. 2023

Pôvodná hájovňa z prelomu 19. a 20. storočia začne opäť slúžiť ľuďom, ktorí prichádzajú do lesa za oddychom. Mesto so svojimi organizáciami sa budove ...

Najväčšia fontána na Slovensku je funkčná. Na Námestie slobody sa po 16 rokoch vrátila voda

24. 6. 2023

Rekonštrukcia Námestia slobody patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v Bratislave. ...

Ľudia si budú môcť posedieť pri vodnom koryte, ktoré roky zakrývali betónové panely. Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu v Lamači

2. 12. 2022

Na Vrančovičovu ulicu v historickom centre Lamača chce mesto a mestská časť prinavrátiť živý verejný priestor. ...