Živé miesta

Program obnovy verejných priestorov Bratislavy


Dlhodobo zanedbané priestory v našom meste začnú ožívať a po premene budú poskytovať Bratislavčankám a Bratislavčanom príjemné a funkčné prostredie na trávenie voľného času či stretávanie sa komunít.

Bratislava má veľký dlh v modernizácii a skvalitňovaní verejných priestorov, preto predstavujeme program obnovy verejných priestorov “Živé miesta”.

Funkčný verejný priestor je jednou z najdôležitejších súčastí mesta a tvorí základ toho, ako naše mesto spolu zažívame a ako nám v ňom fungujú vzťahy. S obnovou verejných priestorov tak prinášame viac miest, kde budeme radi tráviť čas a kde sa budú bez problémov pohybovať všetci od malých detí až po seniorov.

Živé miesta sú historicky prvým rámcom na systematickú zmenu verejného priestoru hlavného mesta na viacerých úrovniach. Jedna z nich sú výsledky práce Metropolitného inštitútu Bratislavy v podobe revitalizácií verejných priestorov. Zoznam projektov, na ktorých sa MIB podieľa, si môžete pozrieť nižšie.  

Druhou rovinou je pokračovanie v štandardizácii práce s verejnými priestormi – rozširovanie Princípov a štandardov Manuálu verejných priestorov.

Treťou úrovňou programu je Grantový program Komunity na obnovu verejných priestorov spolu s Nadáciou mesta Bratislavy. Dôležité je, že nejde iba o jednotlivé projekty konkrétnych miest. Predstavujeme systematický prístup k verejným priestorom v Bratislave, ktoré majú byť pre všetkých ľudí. 

Živé miesta vznikajú vďaka spolupráci Metropolitného inštitútu Bratislavy, Oddelenia tvorby mestskej zelene a Mestských lesov v Bratislave. 

Projekty v programe Živé miesta

 

Partneri projektu

Swiss RE

Ďakujeme za podporu projektu Parčík Radlinského a podporu starostlivosti o platany na Trnavskom mýte

ČSOB Nadácia

Ďakujeme za podporu projektu Parčík Žilinská