MIB v roku 2023: Ako sme sa posunuli ku kvalitnejšiemu, modernejšiemu a príjemnejšiemu mestu

19. decembra 2023

Rok 2023 znamenal pre Bratislavu v mnohom posun vpred. V meste pribudli ďalšie obnovené verejné priestory, k výraznému pokroku došlo aj na poli územného plánovania v podobe urbanistickej štúdie pre východnú časť Mlynských nív. Čo ešte priniesol končiaci sa rok 2023? Pripravili sme pre vás výber top projektov, ktoré prispeli ku krajšej, modernejšej, bezpečnejšej a príjemnejšej Bratislave pre všetkých. 

Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy

Niekdajšia industriálna zóna na Mlynských nivách už teraz prechádza transformáciou. Aby v tomto území vznikla moderná mestská štvrť na princípe kompaktného a udržateľného mesta, vypracovali sme Mestskú urbanistickú štúdiu, ktorá určuje princípy a návrh rozvoja tejto lokality.  

Spracovaním štúdie sme predstavili prototyp citlivého vytvárania mestských štvrtí, kde mesto stanovuje podmienky novej výstavby zladením verejného záujmu s legitímnymi záujmami vlastníkov pozemkov. Podľa návrhu sa má riešené územie rozvíjať na princípe 15-minútového mesta s kompaktnou zástavbou, kvalitnými verejnými priestormi, množstvom zelene, dostupnou občianskou vybavenosťou a verejnou dopravou.  

Centrom zóny sa bude tiahnuť nový mestský bulvár s električkou do Podunajských Biskupíc. V lokalite pribudnú aj dva väčšie parky, množstvo menších „pocket“ parkov, ako aj rôznorodá verejná infraštruktúra či škola.  

Po predstavení návrhu štúdie v októbri ho mohla verejnosť pripomienkovať, v súčasnosti prebieha vyhodnocovanie pripomienok. Nasledovať bude príprava návrhu zmien a doplnkov územného plánu, a tiež príprava ucelenej stratégie financovania rozvoja tejto zóny, vrátane financovania verejnej infraštruktúry. 

Živé miesta naďalej pribúdajú

Aj v roku 2023 na mape Bratislavy pribudli nové Živé miesta – zrekonštruovaný vnútroblok Poľská Justičná, obnovený bufet na Partizánskej lúke, hájovňa na Peknej ceste či Motýlia lúka v Dúbravke. Projekty vznikli v spolupráci s renomovanými architektonickými tímami a ich spoločným znakom je, že ich premenou mesto získalo ďalšie príjemné a funkčné priestory na trávenie voľného času či stretávanie sa komunít. 

O tom, že program Živé miesta prináša do verejného priestoru kvalitnú architektúru, svedčia aj ocenenia CE ZA AR, ktoré si tento rok vyslúžili projekty Mestský park v Karlovej Vsi (Park Suchá Vydrica) a revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu. Prvý menovaný získal víťazstvo v kategórii Exteriér, druhý si odniesol Cenu verejnosti. 

V skvalitňovaní verejných priestorov mesta plánujeme napredovať. V budúcom roku obyvateľov a obyvateľky Bratislavy poteší napríklad nový park na Legionárskej ulici, obnovený objekt v Sade Janka Kráľa či ďalšie projekty, ktoré ponúknu nové možnosti na trávenie voľného času, viac kvalitnej a funkčnej zelene a pastvu pre oči.  

Pribudlo ďalších 5000 m2 obnovených chodníkov

Kvalitnejšia a ekologickejšia dlažba pribudla v bratislavských uliciach aj tento rok. Obyvatelia a obyvateľky mesta sa po nej môžu prejsť na Mýtnej či Ulici 29. augusta. Dlažba nahradila asfalt aj na Námestí slobody, na Rázusovom nábreží od Hotela Devín po SNG a rekonštrukciou prešla aj ulica Lediny v Lamači. Pre všetky ulice MIB pripravil projektovú dokumentáciu a návrh rozloženia uličného priestoru, vďaka čomu je pohyb vo verejnom priestore príjemnejší.  

Na významných uliciach naďalej používame jedinečnú Bratislavskú mestskú dlažbu. Vo svojich projektoch ju už použili aj viacerí súkromní developeri. Aj takto vnášame do verejného priestoru nový mestotvorný prvok, posilňujúci identitu a vzťah k nášmu mestu. 

Publikovali sme už 20 manuálov pre kvalitnejšie verejné priestory

Za 4 roky sa nám podarilo vytvoriť už 20 dokumentov pod názvom Princípy a štandardy, vďaka ktorým má Bratislava jasné pravidlá, ako postupovať pri tvorbe verejných priestorov. Opravené ulice tak pôsobia prehľadnejšie a celistvo.  

Ako reakciu na dopyt po cyklotrasách sme rodinu manuálov tento rok doplnili o dokument Princípy a štandardy priestorov cyklotrás. Ten prináša pravidlá, ktoré sa týkajú najmä rozmerov cyklistických komunikácií, a tiež bezpečnostných odstupov od chodníkov, pásu mobiliáru či zelene. Oproti predošlým dokumentom navrhuje, aby cyklotrasy boli širšie, čo zabezpečí nielen bezpečnejšiu, ale aj komfortnejšiu jazdu na bicykli. Na manuáli spolu s MIB spolupracovali aj odborníci a odborníčky na cyklodopravu z mesta i občianske združenie Cyklokoalícia. 

Začali sme tvoriť víziu rozvoja Sadu Janka Kráľa 

V roku 2023 našej pozornosti neunikol ani Sad Janka Kráľa. Vo verejnej súťaži sme vybrali odborný tím, s ktorým dotvoríme víziu rozvoja parku a tiež Tyršovho nábrežia. Víťazný tím tvoria krajinná architektka Magdaléna Horňáková z ateliéru DUMA, architekt Zdeněk Sendler a architektka Lucia Radilová. 

Kolektív teraz v spolupráci s MIB tvorí komplexnú koncepciu rozvoja Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia. Od vypracovanej štúdie sa očakáva, že ponúkne ucelený pohľad na ďalší rozvoj územia a riešenia, ktoré zohľadnia všetky jeho vrstvy. Dokument nadviaže na už vypracovanú urbanistickú štúdiu Bratislavského Dunajského Parku a stratégiu rozvoja definovanú v dokumente Bratislava 2030. 

Budúca vízia má priniesť riešenia, ako obľúbené rekreačné územie s rozlohou 37,5 hektára pripraviť na zmenu klímy, otvoriť ho všetkým obyvateľom a obyvateľkám. Zároveň má nastaviť koncepčný rozvoj zelene, podporiť biodiverzitu a zapojiť susediaci Dunaj do života ľudí.  

Súťaž na nové sídlo Ústavu pamäti národa 

Tento rok sme sa podieľali aj na architektonickej súťaži na nové sídlo Ústavu pamäti národa. V spolupráci so spoločnosťou QCM sme pripravili podmienky a zadanie súťaže. Tá mala priniesť najlepší návrh rekonštrukcie nevyužitých budov v areáli na križovatke ulíc Krížna a Karadžičova, a tak vytvoriť vhodné sídlo ústavu aj s verejnými priestormi pre návštevníkov. Víťazný návrh pochádza z dielne ateliéru zerozero, ktorý prišiel s nápadom doplniť do átria hlavnej budovy novú vstavbu, kde nájdu miesto archív a knižnica.

Mesto pre deti

Po pilotnej fáze na ZŠ Tbiliská sa projekt Mesto pre deti rozšíril v tomto roku na desať základných škôl po celom meste. Na každej škole sme uskutočnili rozsiahlu participáciu, do ktorej sme zapojili deti, rodičov, ale aj zamestnancov a zamestnankyne škôl. Cieľom bolo získať ucelenú predstavu o tom, aká je bezpečnostná situácia v okolí danej školy a aké potreby vyžadujú všetci zapojení do diania priamo na mieste. 

Počas pôsobenia na školách sa nám podarilo zorganizovať desať jednodňových festivalov Ulica na hranie. Viacero škôl sa prihlásilo do októbrovej výzvy a počas jedného týždňa „prevádzkovali“ pešibus, teda spoločné dochádzanie do školy pešo, na kolobežke alebo bicykli. Počas leta sme štyri lokality oživili pomocou Pavilónu na hranie, v ktorom sa počas jeho putovania Bratislavou uskutočnilo viac ako 20 rôznych podujatí.   

Ako súčasť projektu Mesto pre deti vznikla v Bratislave na Nevädzovej prvá školská ulica, kde je pol hodinu pred vyučovaním zakázaný vjazd áut. Zmenou prešli aj verejné priestory pred ZŠ Tbiliská, ZŠ Budatínska či ZŠ Nevädzová, kde pribudol asfalt art a došlo k úpravám s cieľom zvýšiť bezpečnosť detí. Najzásadnejšie zmeny na Mudroňovej a Vazovovej ulici pokračujú ako dočasné riešenia a v spolupráci s rodičmi a ľuďmi zo susedstva hľadáme optimálnu finálnu podobu zmien, ktorá prinesie bezpečnejší verejný priestor.

Námestie slobody s obnovenou fontánou 

Obnovená fontána na Námestí slobody sa stala hitom tohto leta. Ak ste sa počas horúčav neosviežili v bazénoch fontány, akoby ste v lete ani neboli v Bratislave. 

Bratislavčania a Bratislavčanky získali vďaka obnove nový živý verejný priestor. Najväčším lákadlom je fontána Družba, ktorá prešla komplexnou obnovou. Voda sa do nej vrátila po 16 rokoch, počas ktorých bola pre zlý technický stav vypustená.  

Architektonický tím sa pri obnove zameral na úpravu bazénov fontány s cieľom ich sprístupnenia ľuďom, aby sa v nich mohli v lete osviežiť. Súčasťou projektu bolo tiež vyčistenie centrálnej plastiky, Lipového kvetu, ktorý získal pôvodný lesk. Pribudli aj nové trysky a osvetlenie. 

Obnovou prešlo aj samotné námestie. Zmeny rešpektujú pôvodný charakter tohto verejného priestoru a pridávajú mu novú funkciu. Námestie je po novom lepšie prispôsobené spoločenským a kultúrnym podujatiam. Ďalšou z priorít bola debarierizácia priestoru. Na spodnej strane námestia sme umiestnili bratislavskú dlažbu, ktorá nadväzuje na obnovu Mýtnej ulice pred Slovenským rozhlasom. 
 
V okolí fontány taktiež pribudol nový povrch, takzvané exteriérové terazzo, ktoré vzniklo recykláciou pôvodných materiálov z námestia. Využitím pôvodnej poškodenej dlažby a dlaždíc z bazénov fontány sa ušetrilo 500 ton materiálu, ktorý by inak skončil na skládke.  

Aby vám v roku 2024 nič neušlo…

Už teraz sa tešíme, koľko projektov a výziev nás čaká v roku 2024. O všetkom vás budeme informovať aj na našich sociálnych sieťach či v newsletteri. Nezabudnite nás sledovať na Facebooku, Instagrame či Linkedine.  

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...

MIB spolupracoval na prvom klimatickom pláne pre Bratislavu 

30. 4. 2024

Plán, prijatý drvivou väčšinou mestských poslancov a poslankýň, ukazuje cestu na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % a posilnenie ochrany obyva...