MIB dokončil už 20. manuál, ktorý pomáha zlepšovať verejný priestor v Bratislave. Venuje sa cyklotrasám

3. mája 2023

Metropolitný inštitút Bratislavy pripravil za štyri roky od svojho vzniku už 20 koncepčných dokumentov s názvom princípy a štandardy. Vďaka ním má Bratislava po prvýkrát v novodobej histórii jasné pravidlá pre kompaktný vizuál verejných priestorov.

Mesto sa so svojimi organizáciami riadi pri aktuálne prebiehajúcich opravách jednotnými pravidlami. Týkajú sa napríklad osádzania MHD prístreškov, pitných fontán, dláždenia chodníkov, umiestňovania zábradlí a najnovšie aj navrhovania priestorov cyklotrás. Jednotné princípy už vidno na nedávno zmodernizovaných uliciach, ktoré pôsobia prehľadnejšie. Všetky dokumenty sú voľne dostupné na www.mib.sk.

Bratislava urobila za posledné obdobie veľký pokrok v tom, ako pristupuje kumodernizácii ulíc. Dopomohlo k tomu aj 20 koncepčnýchdokumentov z dielne MIB, ktoré sa systematicky venujú dizajnu či umiestneniu určitého prvku vo verejnom priestore. Navrhnutými pravidlami sa riadia príslušné mestské organizácie, ktoré zastrešujú napríklad výmenu MHD zastávok, lámp pouličného osvetlenia, mobiliáru, modernizáciu chodníkov či vysádzanie nových stromov.

„Som rád, že postupným uplatňovaním pravidiel z našich manuálov dostáva mesto a jeho verejné priestory jednotný vzhľad bez vizuálneho smogu a bariér. Ide o dôležitú tímovú prácu rôznych mestských inštitúcií, ktoré sa podieľajú na tom, aby naše návrhy neostali len na papieri,“ povedal Roman Žitňanský, riaditeľ Sekcie verejných priestorov z MIB.

Komplexný prístup k obnove ulíc vidno na nedávno zmodernizovanej Krížnej, Dunajskej či Mýtnej, kde sa uplatnili viaceré princípy a štandardy. Pravidlami sa môžu na dobrovoľnej báze riadiť aj mestské časti alebo súkromní investori.

Ako manuály menia verejný priestor

Kvalitný verejný priestor je jedným zo základných predpokladov dobrej kvality života v meste, vplýva na pocit bezpečnosti či zdravie ľudí, ktorí v ňom žijú.

Čoraz viac dopravných ostrovčekov sa mení z betónových plôch na rozkvitnuté miesta, ktoré zlepšujú mikroklímu aj atmosféru ulice. Novinkou je aj nový dizajn pitných fontán, ktorý neumocňuje vizuálny smog. Ďalším benefitom je, že fontány sú bezbariérové a lepšie sa k ním dostanú aj ľudia so zdravotným znevýhodnením. Po novom sa smetné koše neosádzajú v bezprostrednej blízkosti lavičiek, ale minimálne 1,5 metra od nich. Ľudí tak neruší hmyz alebo nepríjemný zápach. 

Manuály našli svoje uplatnenie aj pri celomestskej výmene MHD prístreškov či verejného osvetlenia. Vďaka tomu sa tieto pomerne husto zastúpené prvky vo verejnom priestore vymieňajú jednotne, aby sa predchádzalo vizuálnemu smogu. Takisto modernizácie chodníkov sa riadia podľa jednotného návodu. Ten naviac dopĺňa zonácia, ktorá systematicky upravuje druh povrchu na základe toho, kde sa chodník v rámci Bratislavy nachádza. Napríklad významné ulice majú byť z betónovej dlažby, tak ako nedávno zmodernizovaná  Mýtna.

Nové pravidlá pre tvorbu verejného priestoru neovplyvňujú len jeho vzhľad. Vďaka premyslenejšej výsadbe zelene sa jej životnosť môže predĺžiť aj o desiatky rokov. Aktuálne mesto postupuje pri vysádzaní aj starostlivosti o stromy podľa príslušných manuálov, ktoré detailne popisujú, ako sa správne starať o zeleň v meste, a čo treba dodržať pri vysádzaní novej.

Najnovšie pravidlá sa týkajú cyklotrás

Dopyt po bezpečnej a pohodlnej sieti cyklotrás rezonuje v mnohých európskych metropolách. Aj Bratislava si uvedomuje dôležitosť rozvoja tejto formy dopravy, a preto sa v rámci strategického dokumentu Bratislava 2030 zaviazala, že do roku 2030 bude v hlavnom meste 180 km segregovaných cyklistických komunikácií, pričom aktuálny stav je 118 km.

Odborníčky a odborníci z MIB aktuálne dokončili manuál Princípy a štandardy priestorov cyklotrás, ktorý je prvým zo série koncepčných dokumentov týkajúcich sa navrhovania cyklistických komunikácií. Obsahovo nahrádza a dopĺňa niekoľko rokov starú metodiku navrhovania cyklistických komunikácií na území Bratislavy, ktorá už nespĺňala aktuálne potreby cyklistov.

Nový manuál Princípy a štandardy priestorov cyklotrás prináša pravidlá, ktoré sa týkajú najmä rozmerov cyklistických komunikácii, a tiež bezpečnostných odstupov od chodníkov, pásu mobiliáru či zelene. Oproti predošlým dokumentom navrhuje, aby cyklotrasy boli širšie, čo zabezpečí cyklistom nielen bezpečnejšiu, ale aj komfortnejšiu jazdu. Dokument sa tiež venuje modelovým situáciám, ktoré prehľadnejšie ilustrujú možné riešenia až na úrovni potenciálnych situácií, ktoré sa môžu udiať v rôznych uličných profiloch. Takáto miera detailu prináša lepšie podchytenie finálnej realizácie cyklotrás tak, aby boli skutočne pohodlné pre cyklistov. Do procesu tvorby a pripomienkovania dokumentu MIB prizval aj odborníkov na cyklodopravu z mesta, a tiež členov občianskeho združenia Cyklokoalícia.

MIB má do budúcna v pláne vypracovať aj ďalšie dokumenty, ktoré sa budú detailne venovať dizajnu cyklotrás a ich kríženiu v priestore.

Pravidlá sú záväzné pre mesto

Všetky sfinalizované princípy a štandardy sú súčasťou Manuálu verejných priestorov a dokopy tvoria koncepčné pravidlá, ako by sa mali verejné priestory v meste tvoriť a obnovovať. Dokumenty slúžia magistrátu a mestským častiam ako základný podklad pri navrhovaní a tvorbe projektov verejných priestorov. Takisto môžu slúžiť ako podklad a návod pre mestské časti a súkromných investorov, ktorí majú záujem o tvorbu kvalitných verejných priestorov. Všetky koncepčné manuály sú voľne dostupné na našom webe.  

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Start with Children: medzinárodný samit o tvorbe miest budúcnosti pre deti začína prvým sprievodným podujatím v pražskom CAMP-e

16. 4. 2024

V rámci partnerskej spolupráce medzi Bratislavou a Prahou sa 24. apríla 2024 uskutoční v pražskom CAMP-e sprievodné podujatie Urban talks pred konfere...

Start with Children: Bratislava bude v máji medzinárodným centrom diskusie o tvorbe miest budúcnosti pre deti

28. 3. 2024

Koncom mája sa Bratislava na dva dni premení na centrum medzinárodnej diskusie o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potre...

Start with Children: ak chceme udržateľnú budúcnosť miest, plánujme s ohľadom na potreby detí 

13. 3. 2024

V máji privíta Bratislava viac ako 30 špičkových odborníkov a odborníčok na tvorbu miest ohľaduplných voči potrebám detí. S cieľom odovzdať svoje know...