Vnútroblok Poľská Justičná

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Zrekonštruovaný vnútroblok Poľská Justičná ponúka tichú a bezpečnú zónu so zeleňou, ktorá slúži na stretávanie sa, posedenie a pokojné trávenie času susedov. Priestor získal vďaka úpravám zjednotený vzhľad a funkčnosť.

Obnovu vnútrobloku medzi ulicami Poľská a Justičná pripravili Oddelenie tvorby mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta a Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s vysúťaženým ateliérom Kate design. Projekt zahŕňala predovšetkým náhradná výsadba, ktorá do vnútrobloku priniesla kvalitnejšiu zeleň. V rámci úprav zelene boli prerezané existujúce živé ploty, v ktorých sa často kumulovali odpadky. Po obnove sú iba v miestach, kde slúžia na elimináciu ruchu pozdĺž bytových domov a netvoria nepriehľadnú bariéru.

Taktiež došlo k odstráneniu drevín, ktoré boli v zlom zdravotnom stave. Nahradili sme ich novou výsadbou rešpektujúcou vnútornú centrálnu pobytovú plochu a umiestnenou tak, aby sa celý priestor presvetlil a prevzdušnil. Vo vnútrobloku celkovo pribudlo 10 vzrastlých stromov, 3 468 krov a 2 493 trvaliek a okrasných tráv. Vysadili sme takisto 175 cibuľovín, ktoré sa naplno zazelenajú na jar. 

K zvýšeniu pocitu bezpečnosti pomohlo nové osvetlenie. Pôvodné stožiarové lampy neboli dostatočne funkčné, a preto sme ich nahradili novými svietidlami pozdĺž hlavnej pešej trasy. 

Zrealizované riešenie vnútrobloku podporuje ekologický aspekt územia. Terén je upravený tak, aby zrážková voda zo strechy priľahlých bytových domov vsakovala do pôdy, čím sa spomaľuje odtok vody z územia a zlepšuje sa celková mikroklíma prostredia. Pri revitalizácií architektky pracovali s úpravou spevnených plôch tak, aby zabezpečili maximálnu priepustnosť všetkých povrchov. Pôvodné lavičky či herné prvky boli v nevyhovujúcom stave, a preto sú nahradené novým mobiliárom.  

Čo projekt priniesol 

  • Bezpečný priestor vďaka vhodne vybratému a umiestnenému osvetleniu  
  • Výmenu mobiliáru za kvalitnejší a funkčnejší 
  • Navrátenie detských herných prvkov 
  • Doplnenie kvalitnej zelene, ktorá nahradila náletovú alebo nezdravú zeleň

Projekt v bodoch  

  • Vnútroblok Poľská Justičná je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.  
  • Na revitalizácii sa podieľalo hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy a ateliér Kate design.  
  • Úlohou MIB bolo zastrešenie fázy projektovania a prípravy kvalitného projektu.  
  • Realizácia: 2022-2023 
Pred
Po
Pred
Po
Pred
Po

Mohlo by vás tiež zaujímať

V mestských lesoch na Peknej ceste otvárame hájovňu. Fungovať bude ako pavilón s grilom a ohniskami aj zázemie pre cyklistov 

4. 7. 2023

Pôvodná hájovňa z prelomu 19. a 20. storočia začne opäť slúžiť ľuďom, ktorí prichádzajú do lesa za oddychom. Mesto so svojimi organizáciami sa budove ...

Najväčšia fontána na Slovensku je funkčná. Na Námestie slobody sa po 16 rokoch vrátila voda

24. 6. 2023

Rekonštrukcia Námestia slobody patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v Bratislave. ...

Ľudia si budú môcť posedieť pri vodnom koryte, ktoré roky zakrývali betónové panely. Architekti navrhli, ako prinavrátia život na Vrančovičovu v Lamači

2. 12. 2022

Na Vrančovičovu ulicu v historickom centre Lamača chce mesto a mestská časť prinavrátiť živý verejný priestor. ...