Živé miesta

Menej bariér pre chodcov na chodníku a viac novej zelene v parku. Architekti ukázali, ako by mohol vyzerať priestor na Mudrochovej ulici v Rači

31. 8. 2021

Park na Mudrochovej ulici spolu s priľahlým verejným priestorom pri miestnom úrade na Kubačovej ulici prejde revitalizáciou. Jej cieľom je o...

Architekti navrhli novú podobu zanedbaného priestoru v okolí Domu Služieb v Dúbravke, pribudne vodná plocha aj multifunkčný pavilón

20. 8. 2021

Zanedbaný verejný priestor v okolí Domu Služieb v mestskej časti Dúbravka sa zmení na príjemné miesto s vodnou plochou, kde budú ľudia radi ...

Kazanská ulica

13. 8. 2021

Cieľom je zjednotiť pevné a zelené plochy, ktoré sú v zanedbanom stave s porušenými povrchmi a vyšľapanými neupravenými chodníkmi....

Park Husova

Revitalizácia
23. 7. 2021

Park Husova na Kolibe je opäť otvorený pre verejnosť. Obnovilo sa detské ihrisko, vymenili sa lavičky a položila sa nová dlažba či dosadila ...

Trnavské mýto sa mení na príjemný priestor s tieňom a posedením

23. 6. 2021

Trnavským mýtom prejde denne množstvo ľudí. Úprava v podobe novej zelene a sedenia prinesie zmenu z čisto tranzitného priestoru, ktorý pôsob...

Trnavské mýto

22. 4. 2021

V spolupráci s hlavným mestom sme zveľadili dlhodobo zanedbaný priestor na Trnavskom mýte pri Novej tržnici. Je to jeden z najviac frekvento...

Motýlia lúka

18. 4. 2021

Priestor za zastávkou Homolova v Dúbravke má veľký potenciál zatraktívniť zelenú plochu a poskytnúť pobytovú funkciu pre ľudí žijúcich v jej...

Okolie cintorína Karlova Ves

18. 4. 2021

Cieľom revitalizácie je vytvorenie adekvátneho nástupného priestoru cintorína a zároveň tiež vytvorenie priestoru pre pobyt a trávenie voľné...

Park na Legionárskej

18. 4. 2021

Park na Legionárskej sa zmení na príjemný priestor pre posedenie a šport, ktorý bude krásny najmä počas jari, keď stromy zakvitnú naružovo. ...

Na Žilinskej ulici pribudne “zelená” zastávka s pobytovou plochou

18. 4. 2021

Obnovíme priestor zastávky a obnovia priľahlú zeleň za zastávkou MHD Žilinská. V celom priestore tak pribudne množstvo zelene, vďaka čomu vz...