Architekti prinavrátia budove bývalého nočného salóna dôstojnosť. Budúcu gastroprevádzku prepoja s parkom

4. februára 2022

Zanedbaný objekt v Sade Janka Kráľa sa premení na gastroprevádzku, ktorá bude slúžiť všetkým návštevníkom parku. Metropolitný inštitút Bratislavy so spolupracujúcimi architektmi predstavili architektonickú štúdiu, ktorá približuje detaily plánovanej rekonštrukcie. Obnova budovy z 80. rokov, ktorú vlani kúpilo hlavné mesto, je súčasťou plánu zatraktívniť a vkusne zrevitalizovať Sad Janka Kráľa. Kvalitné verejné priestranstvá zvýšia celkovú bezpečnosť v parku a ponúknu ľuďom nové možnosti pre voľnočasové aktivity v centre mesta.

Sad Janka Kráľa, ktorý sa rozprestiera na ploche 42 hektárov, navštívia denne stovky ľudí. Je to obľúbené miesto rodičov s deťmi, športovcov, seniorov či turistov. Sad je spomedzi všetkých parkov v hlavnom meste výnimočný  z viacerých dôvodov. Bol založený v rokoch 1774 až 1776 s myšlienkou vytvoriť prvý park pre širokú verejnosť. Zároveň ide o jeden z najstarších európskych parkov vôbec. Nachádza na pravom nábreží Dunaja v samom centre Bratislavy a spolu s Tyršovým nábrežím je súčasťou dôležitého okruhu, ktorý začína v historickom centre a prepájajú ho dva mosty. Mať v centre mesta element vody a tiež celistvú zeleň, je veľká výhoda, z ktorej ťažia všetci obyvatelia mesta. 

Stavbu navrhol Ferdinand Konček

Modernistickú budovu uprostred sadu, ktorú projektoval v 80. rokoch uznávaný architekt Ferdinand Konček, Bratislavčania dnes poznajú skôr ako sídlo najznámejšieho nočného klubu. Plánovaná rekonštrukcia to zmení a stavbe prinavráti nielen dôstojnosť, ale aj nadčasovú architektúru minulého storočia. V budúcnosti tu vznikne gastroprevádzka, ktorá zaberie najväčšiu časť plochy. Ľudia tiež na tomto mieste nájdu bezbariérové verejné toalety. V budove vznikne aj zázemie pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), kde budú skladové priestory či šatňa pre vystupujúcich.

„Odkedy sme sa stali vlastníkmi tohto, pre park extrémne dôležitého priestoru, pracujeme na jeho rekonštrukcii, hľadáme odpoveď na otázku, ako má vyzerať a čo tam má byť. Budova bude po obnove miesto pre všetky komunity, ktoré majú Sad Janka Kráľa radi. Niekto možno použije len kvalitné WC, niekto si sem príde oddýchnuť pri šálke kávy a niekto sem možno príde na romantickú večeru. Počítame s tým, že tu bude mať zázemie aj naše BKIS pre kultúrne akcie. Pracujeme na dokončení projektovej dokumentácie a veríme, že realizácia začne už v najbližších mesiacoch,” povedal primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Predbežne by sa mali prvé práce začať už v priebehu leta. Najväčšiu časť zaberú búracie práce v interiéri, ktorý predošlý vlastník rozdelil na viaceré menšie miestnosti. Pre novú funkciu budovy bude potrebné nanovo rozmiestniť vnútorné priečky. Rovnako je naplánovaná oprava strechy. Presnejší časový harmonogram rekonštrukcie vyplynie po dokončení projektovej dokumentácie. Odhadovaná hodnota rekonštrukcie je 600-tisíc eur bez DPH.

Spišský travertín, sklo a keramický obklad

„Z našich zistení vyplýva, že v poobedných hodinách sa zvyšuje návštevnosť Sadu Janka Kráľa a ožívajú najmä prevádzky s občerstvením a ich najbližšie okolie. Prevládajú mladí ľudia do 30 rokov a rodiny s deťmi. Budúca gastroprevádzka, ktorú architekti umiestnili do pôdorysu v tvare kríža, má počas dňa fungovať ako rodinné a cenovo dostupné bistro. Podvečer sa tento priestor zmení na slušnú reštauráciu s niekoľkými dobrými jedlami,“ priblížil Marcel Dzurilla, riaditeľ sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Vďaka obnove pôvodnej presklenej fasády smerom do parku sa budova prepojí s okolitou zeleňou, a tiež vonkajším amfiteátrom. Ten počas leta naplno využíva BKIS, ktoré v parku organizuje množstvo podujatí pre deti či dospelých. V budúcnosti toto miesto ešte viac ožije a Bratislavčanky a Bratislavčania sem budú môcť prísť či už za dobrým jedlom alebo kultúrou.

Na fasádu pod biely spišský travertín sa vráti pôvodný keramický obklad, ktorý v 90. rokoch odstránil súkromný majiteľ počas necitlivej rekonštrukcie. Rovnako sa obnoví pôvodné presklenie smerom do parku, odstránia sa mreže a opraví sa fontána, ktorá je súčasťou stavby. Počas jednej z obhliadok architekti našli v objekte plastiku od výtvarníčky Ľuby Končekovej – Veselej. Táto plastika sa v budúcnosti vystaví ako umelecké dielo v prevádzke.

Okrem kvalitnej a funkčnej architektúry bola jedna z podmienok zadania aj ekologická udržateľnosť budovy. Cieľom je využívať alternatívne zdroje energie.

Na budúceho prevádzkovateľa gastroprevádzky prebehne transparentná súťaž s presne stanovenými podmienkami na ponuku pokrmov a nápojov, a tiež zariadenie interiéru. Architekti totiž pripravujú len holopriestor s funkčným technickým zázemím a na základe schválenej štúdie bude vypracovaný dizajn manuál, podľa ktorého bude budúci nájomca postupovať. Nájomca však bude mať možnosť dotvoriť si interiér a vlastnú atmosféru. V prípade záujmu by sa mali dať tieto priestory prenajímať na súkromné akcie, ako sú semináre, oslavy, či kultúrne vernisáže.

Pôdorys po rekonštrukcii

Spolupráca s architektmi je kľúčová

„Máme radosť, že existuje možnosť podieľať sa na architektonických zákazkách vo verejnom priestore. Navyše zo strany MIBu vidíme záujem o kvalitu, čo je kritérium pre dobrý výsledok. Na Slovensku to ešte stále nie je pravidlo, ale v posledných rokoch sa to zlepšuje a mestá si volajú na pomoc architektov. V našom návrhu dávame dôraz najmä na funkčnosť, bezbariérovosť, bezpečnosť a udržateľnosť. Ide o verejnú budovu, ktorá má slúžiť všetkým a zároveň nesmie byť v parku dominantná. Práve presklenie prednej časti zasadí objekt viac do prírodného prostredia,“ povedal architekt Ján Studený.

Obnovu zastrešuje štvorica vysúťažených slovenských architektov, a to Studený architekti s.r.o., ateliér Ľubomír Závodný s.r.o., Mag. arch. Peter Stec, ArtD., Terra Florida, v.o.s., ktorí majú skúsenosti s obnovou budov z 20. storočia.

Stavba od tímu architektov pod vedením Ferdinanda Končeka z roku 1982 pôvodne slúžila všetkým návštevníkom sadu. Rovnako ako v dnešnom zámere aj pôvodný objekt  bol rozdelený na dve časti – väčšia časť smerom k vonkajšiemu amfiteátru slúžila ako prevádzka s občerstvením, menšia časť smerom k dnešnému Auparku slúžila ako zázemie pre pracovníkov údržby a správy ZARES, ktorí mali na starosť údržbu zelene v Sade Janka Krála. V roku 1995 sa objekt dostal do súkromného vlastníctva a nový majiteľ urobil necitlivú rekonštrukciu. Najvýraznejšie zásahy boli zredukovanie presklených plôch, odstránenie keramického obkladu a dobudovanie vonkajších mreží. Vtedajší majiteľ zmenil aj dispozíciu budovy a funkciu celého objektu. 

Plánuje sa komplexná obnova sadu

Za posledné obdobie prechádza sad významnou revitalizáciou. Minulý rok v lete hlavné mesto po desiatich rokoch obnovilo verejné toalety, staršie stromy v parku boli odborne ošetrené a zmodernizovalo sa aj verejné osvetlenie, ktoré prispelo k väčšej bezpečnosti. V blízkej dobe sa plánuje vymeniť sedenie za bratislavskú lavičku a obnovia sa aj smetné koše. Pod Mostom SNP sa tiež pripravuje skatepark, kde budú môcť jazdiť okrem skateboardistov aj BMX cyklisti, inline korčuliari a kolobežkári. V skateparku bude aj fitness stanica pre bežcov na rozcvičenie.   

Zároveň sa na celé územie Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia plánuje v tomto roku vypísať komplexná urbanisticko-krajinársko-architektonická súťaž, ku ktorej aktuálne MIB spracúva participatívny proces. Okrem zberu analytických podkladov, prebehla vychádzka so slabozrakými obyvateľmi a ľuďmi s obmedzenou mobilitou, ktorí poskytli dôležitú spätnú väzbu, ako urobiť z parku viac bezbariérový priestor. 

Rekonštrukcia niekdajšej budovy ZARES je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Start with Children: medzinárodný samit o tvorbe miest budúcnosti pre deti začína prvým sprievodným podujatím v pražskom CAMP-e

16. 4. 2024

V rámci partnerskej spolupráce medzi Bratislavou a Prahou sa 24. apríla 2024 uskutoční v pražskom CAMP-e sprievodné podujatie Urban talks pred konfere...

Start with Children: Bratislava bude v máji medzinárodným centrom diskusie o tvorbe miest budúcnosti pre deti

28. 3. 2024

Koncom mája sa Bratislava na dva dni premení na centrum medzinárodnej diskusie o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potre...

Start with Children: ak chceme udržateľnú budúcnosť miest, plánujme s ohľadom na potreby detí 

13. 3. 2024

V máji privíta Bratislava viac ako 30 špičkových odborníkov a odborníčok na tvorbu miest ohľaduplných voči potrebám detí. S cieľom odovzdať svoje know...