Hľadáme architektov, ktorí budú tvoriť pre mesto kvalitné verejné priestory v Bratislave

Revitalizácia
Verejný priestor
10. decembra 2021

Metropolitný inštitút Bratislavy a hlavné mesto vyhlasujú súťaž pre šesť architektonických tímov, ktoré budú navrhovať obnovu dlhodobo zanedbaných verejných priestorov z programu Živé miesta. V súťaži sa bude hodnotiť predovšetkým kvalita doterajšej architektonickej práce. Súťažné podklady sú zverejnené na webe, architekti sa môžu prihlásiť do 20. januára 2022.

Návrh revitalizácie okolia Domu služieb v Dúbravke.
Návrh revitalizácie okolia Domu služieb v Dúbravke.

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spolu s hlavným mestom chcú naďalej pokračovať v obnove zanedbaných verejných priestorov v Bratislave. Za posledný rok sa podarilo vypracovať architektonické návrhy na revitalizáciu parku na Mudrochovej ulici v Rači, zveľadenie okolia Domu služieb v Dúbravke, obnovu verejného priestoru na Kazanskej ulici vo Vrakuni či rekonštrukciu okolia pri Vozovni Krasňany.

“Za pomerene krátke obdobie vznikli kvalitné návrhy na revitalizáciu mnohých dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v našom meste. Aby sme dlh vo verejnom priestore čo najskôr skrátili, k už predstaveným projektom Živých miest budú postupne pribúdať ďalšie. Preto spolu s MIB-om hľadáme šesticu architektonických tímov, ktoré budú navrhovať a projektovať ich obnovu,” povedal primátor hlavného mesta Matúš Vallo. 

Súčasné spolupracujúce ateliéry, ktoré boli vysúťažené vlani, vyčerpali plánovanú hodnotu rámcovej zmluvy z minulého roka

Súťaž na spolupracujúcich architektov je vyhlásená formou rámcovej dohody, na základe ktorej budú vysúťažení architekti spolupracovať s MIB-om na projektoch pre mesto najbližšie štyri roky. Pôjde o zákazky na tvorbu verejných priestorov, obnovu mestských parkov či budov. Hodnota zákazky na celé obdobie je 1 000 000 eur bez DPH. Zákazky budú rôzneho rozsahu, od menších v hodnote tisícov eur, po komplexnejšie zákazky v predpokladanej hodnote do desiatok tisíc eur. 

„Rámcová dohoda sa ukázala ako efektívny spôsob zadávania architektonických a krajinno-architektonických zadaní menšej a strednej mierky skúseným ateliérom, čo vedie ku kvalitným realizáciám. Nová rámcová dohoda je vyhlásená na vyššiu sumu, v nastavení sme urobili viacero úprav v prospech toho, aby mesto získalo čo najvyššiu hodnotu za peniaze,“ vysvetlil Peter Lényi, riaditeľ sekcie súťaží na Metropolitnom inštitúte Bratislavy.

Architekti, ktorí sa do súťaže zapoja, budú medzi sebou súťažiť najmä kvalitou predchádzajúcich realizácii. Najviac bodov môžu získať za profesijné ocenenia realizovaných stavieb (CE ZA AR, Cena ARCH a iné) a nominácie v celoslovenských či medzinárodných architektonických súťažiach. Do súťaže môžu ateliéry predložiť maximálne štyri dokončené architektonické diela.

“Chceme spolupracovať s najlepšími možnými architektami, ktorí už svojimi odborne uznanými realizáciami preukázali svoju kvalitu. Súťaž je oproti minuloročnej nastavená tak, aby ju mohli vyhrať aj mladí architekti s dobrým portfóliom,” dodal Lényi.

Architektonické tímy, ktoré v súťaži uspejú, budú vypracovávať rôzne stupne projektovej dokumentácie – od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering či odborný autorský dohľad. 

Na komplexnejšie zadania bude MIB aj naďalej vyhlasovať samostatné súťaže návrhov, v ktorých sa architektonický ateliér bude vyberať na základe najlepšieho návrhu. Konkrétne zadania do 10 000 eur bude možné zadávať automaticky tímom podľa poradia, pri zadaniach nad túto sumu, bude šestica tímov opätovne medzi sebou súťažiť. MIB si na to vyhradzuje právo, ktoré ale nemusí uplatniť. 

Do súťaže sa môžu zapojiť aj ateliéry, ktoré uspeli minulý rok. Vlani sa do súťaže prihlásilo 19 tímov, z ktorých najviac bodov za všetky kategórie získal ateliér Studený architekti v spolupráci s architektonickou kanceláriou Ľubomíra Závodného, Petrom Stecom a Terra Florida, ateliér GUTGUT spolu s 2ka, ateliér Atrium v spolupráci so Štefanom Zahatňanským, Livinark a arch&crafts, ateliér PLURAL spolu s ateliérmi zerozero a Diervilla, ateliér MAPA architekti a ateliér Grido architekti spolu s Magdalénou Horňákovou – Atelier DUMA. 

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Architekti navrhli, ako zrevitalizovať kultúrne stredisko z 80. rokov na Žarnovickej ulici v Rači. Pribudne kaviareň aj nová spoločenská sála

Mestská časť Bratislava – Rača chce zlepšiť súčasné využitie obľúbeného kultúrneho strediska s knižnicou na Žarnovickej ulici. Budova z 80. rokov minulého storočia pomaly dosluhuje, má energeticky náročnú prevádzku a chýba jej bezbariérový prístup na poschodie. Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Rača zorganizovali architektonicko-urbanistickú súťaž, v ktorej porota najviac ocenila návrh z ateliéru young.s architekti. Tí ponúkli najlepšie riešenie, ako zrekonštruovať súčasnú budovu na atraktívne multifunkčné kultúrne stredisko, ktoré bude zodpovedať nárokom detí, dospelých aj seniorov.

Kvalitná architektúra v kombinácii s prírodnými prvkami. V mestských lesoch sme obnovili turistický areál Malý Slavín

Revitalizácia
17.12.2021

Konštrukcia nenápadných tenkých, a pritom pevných stĺpov, drevené prestrešenie so spádovaním dažďovej vody a veľkorysejší priestor na sedenie. Podľa návrhu Bakyta architects sme obnovili v mestských lesoch areál Malý Slavín, ktorý sa nachádza na trase medzi Záhorskou Bystricou a Račou. Mestské lesy postupne obnovujú cesty, turistické trasy, ale aj altánky, prístrešky a ďalšie prvky, ktoré dokážu v prírode zaujať a spríjemniť čas turistom. Atraktívnym lákadlom sa nedávno stala pozorovateľňa zvierat Vydrica na žltej turistickej trase medzi Račou a Mariankou.

Parkovací dom pre 499 áut, 90 nájomných bytov, stredisko pre seniorov aj škôlka. Vyhlasujeme architektonickú súťaž na novú zónu Janíkov dvor

V lokalite Janíkov dvor v Petržalke pribudne pri predĺženej električkovej trati aj nová zóna s nájomnými bytmi, Park and Ride parkovacím domom, škôlkou, strediskom pre seniorov, obchodmi, službami, reštauráciami a novými verejnými priestormi. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a mestskou stavebnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s vyhlasujú architektonicko-urbanistickú súťaž na budúcu podobu Polyfunkčnej zóny Janíkov dvor.