Kúpalisko Krasňany prejde veľkou zmenou k lepšiemu. Pribudnú nové bazény a celý areál sa zväčší o nevyužívaný pozemok

16. marca 2022

Architekti ukázali, ako sa zmení letné kúpalisko Krasňany v mestskej časti Rača. Kúpalisko sa zväčší o takmer 3300 m2 novej plochy, zmodernizujú sa všetky bazény, zrekonštruuje sa súčasný bufet, v rámci areálu sa premiestnia športoviská a vďaka sezónnemu nafukovaciemu prístrešku sa bude môcť plavecký bazén využívať aj v zime. Kúpalisko tiež získa nový vstup, šatne a kolonádu, ktorá bude spájať všetky objekty do jedného celku. Plánovanú obnovu zastrešuje hlavné mesto spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy a Správou telovýchovných a rekreačných zariadení.

Kúpalisko Krasňany funguje od 60. rokov minulého storočia a za tú dobu sa stalo obľúbeným verejným priestorom obyvateliek a obyvateľov mestskej časti Rača. Pre deti aj dospelých je to miesto, kam chodia radi za oddychom či zábavou. Avšak celý areál pomaly dosluhuje. Bazény neprešli od svojho vzniku väčšou opravou a sú v zlom technickom stave, nefunkčný objekt bistra dočasne nahradil mobilný gastro stánok a v lepšej kondícii by mohli byť aj športové ihriská. Z týchto dôvodov sa kúpalisko po konzultácii s mestskou časťou dostalo do Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta.

Spolupracujúci architekti z ateliérov PLURAL, zerozero a Diervilla aktuálne dokončili architektonickú štúdiu, v ktorej ukázali, akou obnovou prejde celé kúpalisko v najbližšom období.

„Rekonštrukcia začne obnovou bazénov, kde sa zmodernizujú technológie a povrchy bazénov. Novinkou bude úplne nový koncept bazénov. Veľký plavecký bazén sa rozdelí na plavecký a menší relaxačný bazén so sedením po obvode. V blízkosti bistra, pod dohľadom rodičov a pri hlavnom vstupe do areálu, sa budú nachádzať tri kruhové detské bazény s rôznymi vodnými atrakciami. Vďaka sezónnemu nafukovaciemu prístrešku bude veľký bazén otvorený pre plavcov počas celého roka,“ priblížil Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z MIB-u.

V prvej etape sa tiež obnovia šatne a vybuduje prvá časť kolonády s novým vstupom na kúpalisko. Kolonádu, ktorá predstavuje kľúčový prvok celého návrhu, tvoria pergoly porastené popínavou zeleňou. Celá konštrukcia bude prirodzene prepájať bistro, nový hlavný vstup do areálu, a tiež altán na jej západnom konci. Ďalej plochy s novými bazénmi a k nim prislúchajúce šatne, hygienické zázemie a skladové priestory. Kolonáda bude v severnej časti ukončená športovými ihriskami.

V druhej etape sa zrekonštruuje existujúci objekt bistra a dobuduje sa ďalšia časť kolonády.

„Aby bolo bistro dostupné aj zvonku pre obyvateľov štvrte, jeho prevádzka bude obojstranne prístupná. Patričný komfort a tieň zabezpečí zachovaná existujúca zeleň, ktorá bude ešte doplnená o novú výsadbu. V poslednej tretej etape bude areál rozšírený o pozemok v jeho zadnej časti, kam budú sústredené športové ihriská,” doplnil architekt Martin Jančok z ateliéru PLURAL.  

Susediaci pozemok s veľkosťou 3256 m2, o ktorý sa rozšíri areál kúpaliska, vlastní hlavné mesto a momentálne je nevyužitý. Architekti preto navrhli premiestniť všetky športové ihriská na novozískaný pozemok, ktorý sa nachádza v severnej časti areálu. Novinkou bude ďalšie volejbalové ihrisko, čo znamená, že v areáli budú dve pieskové volejbalové ihriská a tiež workoutové preliezky.  

Lepšieho prevádzkového usporiadania sa dočkajú aj šatne, toalety, bistro či technická miestnosť.  

„V rámci prípravy tohto projektu sa uskutočnili stretnutia s verejnosťou, kde kolegovia z participácie zisťovali súčasné fungovanie z pohľadu užívateľov a zbierali podnety, ktoré sme neskôr použili pri tvorbe architektonického zadania. Z týchto stretnutí vyplýva, že lokálnosť, rodinný a komunitný charakter sú hodnoty, ktoré ľudia oceňujú a na ktorých možno stavať do budúcnosti,“ uviedol Dzurilla.

Do konca roka architekti dopracujú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa určí bližší harmonogram prác obnovy. Predpokladaný začiatok rekonštrukcie je budúci rok. Predbežný rozpočet na všetky tri etapy rekonštrukcie je vyčíslený na 3 milióny eur bez DPH. Projekt bude hradený z rozpočtu hlavného mesta a tiež z prostriedkov Správy telovýchovných a rekreačných zariadení.

Obnova kúpaliska je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...