Živé miesta

Lávka na Železnej studničke

18. 4. 2021

Bezbariérová rampa bude viesť návštevníkov od parkoviska pri Ceste mládeže pomedzi stromy v úrovni pôvodného zabudnutého chodníka. ...

Klzisko na Železnej studničke

18. 4. 2021

Partizánska lúka na Železnej studienke  je frekventovaným miestom aj počas zimných mesiacov. Prichádzame s myšlienkou klziska, ktoré zapadá ...

Bufet na Partizánskej lúke

18. 4. 2021

Obnova bufetu, ktorý je súčasťou samotného amfiteátra pomôže lepšej prevádzke a nový altán kruhového tvaru poskytne väčšiu ochranu proti daž...

Námestie Slobody

18. 4. 2021

Obnoví sa fontána a jej povrchy sa viac sprístupnia. Zachová sa pôvodný dizajn mobiliáru, ktorý dotvára vizuál námestia. Pribudne nová zeleň...

Vyhliadka na Kamzíku

18. 4. 2021

Zámerom revitalizácie je vytvorenie bezpečného, prepojeného prostredia so zvýraznením jeho prírodných kvalít a jedinečnej atmosféry. V rámci...

Skatepark pod Mostom SNP

18. 4. 2021

Filozofiou revitalizácie tohto územia bolo zapojiť do verejného priestoru viacero funkcií. Zapojiť do verejného priestoru skateboarding, tak...

Pozorovateľňa Vydrica

Pozorovateľňa zvierat Vydrica

17. 4. 2021

Pozorovateľňa zvierat sa nachádza pri prameni Vydrica. Je tu možné pozorovať divú zver a tento objekt z lokálneho materiálu poslúži pre všet...

Park na Dunajskej

17. 4. 2021

Vďaka novým dopadovým plochám, kvalitným herným prvkom, mobiliáru a osvetleniu vznikne v parku na Dunajskej ulici atraktívny priestor na trá...

Priestor vedľa zastávok pod Mostom SNP

16. 4. 2021

Revitalizáciou plôch pribudlo viacero prvkov zelene, nové trvalkové záhony a vizuálne atraktívne dreviny. Súčasťou je taktiež návrh zelenej...

Predpolie cintorínu Prievoz

16. 4. 2021

Rekonštrukcia vstupného priestoru cintorína, bude sa riešiť komplexne v rámci rekonštrukcie ulice Kaštielska. V rámci rekonštrukcie predpoli...