Živé miesta

Objekt v Sade Janka Kráľa

8. 10. 2021

Cieľom projektu je prinavrátiť budove z 80. rokov dôstojný vzhľad a využitie vhodné pre výnimočnú lokalitu, v ktorej sa nachádza. ...

Menej bariér pre chodcov na chodníku a viac novej zelene v parku. Architekti ukázali, ako by mohol vyzerať priestor na Mudrochovej ulici v Rači

31. 8. 2021

Park na Mudrochovej ulici spolu s priľahlým verejným priestorom pri miestnom úrade na Kubačovej ulici prejde revitalizáciou. Jej cieľom je o...

Architekti navrhli novú podobu zanedbaného priestoru v okolí Domu Služieb v Dúbravke, pribudne vodná plocha aj multifunkčný pavilón

20. 8. 2021

Zanedbaný verejný priestor v okolí Domu Služieb v mestskej časti Dúbravka sa zmení na príjemné miesto s vodnou plochou, kde budú ľudia radi ...

Kazanská ulica

13. 8. 2021

Cieľom projektu je zlepšiť zanedbanú plochu uprostred sídliska na atraktívny verejný priestor, ktorý bude rozdelený na dve charakteristické ...

Park Husova

Revitalizácia
23. 7. 2021

Park Husova na Kolibe je opäť otvorený pre verejnosť. Obnovilo sa detské ihrisko, vymenili sa lavičky a položila sa nová dlažba či dosadila ...

Vrančovičova ulica

8. 7. 2021

Predmetom plánovanej revitalizácie je Vrančovičova ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile - od fasády k fasáde. ...

Trnavské mýto sa mení na príjemný priestor s tieňom a posedením

23. 6. 2021

Trnavským mýtom prejde denne množstvo ľudí. Úprava v podobe novej zelene a sedenia prinesie zmenu z čisto tranzitného priestoru, ktorý pôsob...

Trnavské mýto

22. 4. 2021

V spolupráci s hlavným mestom sme zveľadili dlhodobo zanedbaný priestor na Trnavskom mýte pri Novej tržnici. Je to jeden z najviac frekvento...

Motýlia lúka

18. 4. 2021

Názov nového verejného priestoru Motýlia lúka súvisí s názvom výsevu, ktorý dokáže prilákať do územia veľké množstvo motýľov a iných opeľova...

Okolie cintorína Karlova Ves

18. 4. 2021

Cieľom revitalizácie bolo vytvorenie adekvátneho nástupného priestoru cintorína a zároveň vytvorenie priestoru pre pobyt a trávenie voľného ...