Filter výsledkov vyhľadávania

Aktuality
Projekty
Štúdie
Súťaže

Živé miesta

Verejný priestor Krížna-Karadžičova

Aj malý zásah a postupná revitalizácia dokážu zatraktívniť svoje okolie. Odstránenie bariér, citylightov, výsadba novej zelene a doplnenie osvetlenia pomôžu vytvoriť prehľadnejší a bezpečnejší priestor. Trávnik bude nahradený trvalkovou výsadbou a úpravy budú rešpektovať prirodzené pešie trasy, riešené štrkovým chodníkom, aby ľudia neprechádzali cez zeleň, keď smerujú na frekventované zastávky MHD.

Pozorovateľňa Vydrica

Pozorovateľňa zvierat Vydrica

Pozorovňa zvierat sa nachádza pri prameni Vydrica. Je tu možné pozorovať divú zver a tento objekt z lokálneho materiálu poslúži pre všetkých nadšencov fauny. Ľudia môžu nerušene oddychovať a sledovať okolie.

Pobytové schody IV.rybník

Rôznorodé šírky a dĺžky schodov návštevníkovi zabezpečia rôzne typy užívania a kontaktu s vodnou hladinou. Pridanou hodnotou návrhu je využitie lokálneho materiálu na realizáciu – smrekovcového dreva priamo z Mestských lesov.

Park Dunajská

Vďaka novým dopadovým plochám, kvalitným herným prvkom, mobiliáru a osvetleniu dostane detské ihrisko a zeleň vo Vešlýnyho záhrade v parku na Dunajskej ulici vznikne atraktívny priestor na trávenie času s deťmi priamo v centre.

Priestor vedľa zastávok pod Mostom SNP

Revitalizáciou plôch pribudlo viacero prvkov zelene, nové trvalkové záhony a vizuálne atraktívne dreviny. Súčasťou je taktiež návrh zelenej steny, ktorá má obrásť priľahlý objekt MHD. Dôležitým zásahom je osadenie drevených sedákov- inhaus vyrobených prvkov, ktoré pretvoriili jestvujúce betónové bloky na funkčný mobiliár. Revitalizácia predstavuje ďalší z rýchlych a efektívnych zásahov do verejného priestoru.

Predpolie cintorínu Prievoz

Rekonštrukcia vstupného priestoru cintorína, bude sa riešiť komplexne v rámci rekonštrukcie ulice Kaštielska. V rámci rekonštrukcie predpolia dôjde k jednoduchej úprave- reorganizácií parkovania, úpravy spevnených povrchov a doplnenia mobiliáru.

Pocket Park Židovská

Na rohu Židovskej ulice pribudol vďaka spevneniu oporného múrika priestor na sedenie. Jednoduchá výstavba zvýši múrik zo strany chodníka a vyvýši tak zelené plochy, ktoré tým budú viac chránené.