Témy

Mestské plánovanie
Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor
Zeleň

Projekty pre: Revitalizácia

Hodžovo námestie

Skôr než sa uskutoční architektonická súťaž na komplexnú obnovu, Hodžovo námestie podstúpi niekoľ...

Janíkov dvor. Pätnásťminútové mesto

V lokalite Janíkov dvor pribudne pri predĺženej električkovej trati nová zóna spĺňajúca kritéria ...

Kultúrne stredisko Žarnovická

Kultúrne stredisko Žarnovická v Rači čaká komplexná obnova na základe architektonickej súťaže, kt...

Dulovo námestie – východ

Zámerom revitalizácie je vytvoriť príjemný bezbariérový priestor vhodný pre všetky generácie, kto...

Bratislavská dlažba spolutvorí identitu mesta

Podlaha verejných priestranstiev je ako horizontálna fasáda mesta. Bratislava bude mať po vzore m...

Objekt v Sade Janka Kráľa

Budúca rekonštrukcia počíta okrem nového bistra s reštauráciou aj so zázemím pre Bratislavské kul...

Nové centrum pre Devínsku Novú Ves

Mestskej časti Devínska Nová Ves doposiaľ chýba verejný priestor, ktorý by sa dal označiť ako cen...

Kazanská ulica

Cieľom je zjednotiť pevné a zelené plochy, ktoré sú v zanedbanom stave s porušenými povrchmi a vy...

Vrančovičova ulica

Predmetom riešenia je Vrančovičova ulica v celej dĺžke a v celom svojom profile - od fasády k fas...

Trhovisko Miletičova

Trhovisko Miletičova je jedným z najznámejších trhovísk v Bratislave. V spolupráci s hlavným mest...

Mapa projektov Metropolitného inštitútu Bratislavy