Ďalšie štyri zanedbané verejné priestory v Bratislave prejdú obnovou v rámci programu Živé miesta 

14. októbra 2021

Vysúťažení architekti pracujú na návrhoch na ďalšie lokality v Bratislave, kde dôjde k výraznej obnove verejných priestorov. Pri Riazanskej ulici v Novom Meste sa zrevitalizuje súčasný park, na rohu ulice Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch sa zvýši kvalita súčasného zanedbaného verejného priestoru, východná časť Dulovho námestia sa skultivuje na príjemné oddychové miesto a v okolí Peknej cesty smerom do Malých Karpát vznikne atraktívny prírodno-rekreačný verejný priestor. Všetky spomenuté projekty sú súčasťou programu Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.  

Živé miesta - Program obnovy verejných priestorov Bratislavy
Živé miesta
Program obnovy verejných priestorov Bratislavy

BRATISLAVA. Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s mestskými časťami a architektmi vybrali ďalšie štyri verejné priestory, ktoré prejdú revitalizáciou. Všetky nové zadania majú za cieľ skvalitniť využívanie verejných priestorov a zároveň reagujú na klimatické zmeny, ktorým mesto čelí, preto dôležitým princípom pri všetkých projektoch je vysádzanie zelene. 

“Bratislava má veľký dlh v modernizácii a skvalitňovaní verejných priestorov. Postupne ho skracujeme a ľudia v našom meste už môžu využívať mnoho miest, o ktoré sa roky nikto nestaral. Dostávajú novú kvalitnejšiu zeleň, mobiliár či nové funkcie. Miesta, cez ktoré ľudia iba prechádzali, získavajú dôvody na zastavenie sa, čo dodáva úplne iný pocit,“ povedal Matúš Vallo, primátor hlavného mesta.   

Architektonické štúdie s vizualizáciami budú hotové do konca roka, následne sa spracuje projektová dokumentácia pre vydanie potrebných povolení, tak aby sa mohol spustiť proces verejného obstarávania, od ktorého závisí samotné začatie rekonštrukcie.

“Lokality do Živých miest vyberáme na základe rôznych kritérií. Záleží nám na tom, aby sa revitalizácie robili vo všetkých mestských častiach a nie len v centre Bratislavy,” priblížil Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy. 

Návrhy na obnovu jednotlivých živých miest tvoria architektonické ateliéry spolupracujúce s mestom a MIB-om. Všetky vzišli zo súťaže na konci roka 2020

Lepšia bezpečnosť chodcov pri Riazanskej ulici 

Park pri Riazanskej ulici v mestskej časti Nové Mesto je obľúbeným miestom tamojších obyvateľov na stretávanie sa. Lokalitu vyhľadávajú najmä psíčkari, rodiny s deťmi či seniori. Okolitá infraštruktúra školských zariadení, zastávok mestskej hromadnej dopravy či prítomnosť hasičskej stanice má prirodzene vplyv na vyšší pohyb osôb či áut. Aj preto bude úlohou ateliéru Grido architekti spolu s Magdalénou Horňákovou – Atelier DUMA zvýšiť pobytovú kvalitu, ale aj preriešiť priľahlú križovatku s dôrazom na bezpečnosť chodcov a dopravnú obsluhu hasičskej stanice. 

Vo Vajnoroch sa skvalitní verejný priestor na rohu ulice Kataríny Brúderovej 

Priestor na rohu ulice Kataríny Brúderovej v mestskej časti Vajnory v súčasnosti nemá vhodné využitie napriek svojmu potenciálu byť kvalitným a príjemným miestom pre ľudí bývajúcich v okolí. Aktuálny zlý stav povrchov, chýbajúca zeleň a hromadenie odpadu sú predmetom zadania na komplexnú revitalizáciu tohto územia. Doplnením zelene na úkor asfaltových plôch, ktoré sa v letných mesiacoch prehrievajú, sa toto miesto zmení na atraktívnu zelenú plochu. Vďaka vodozádržným opatreniam bude tiež odolné voči extrémnym dažďom. Na projekte sa podieľajú architekti z ateliéru Atrium v spolupráci so Štefanom Zahatňanským, Livinark a arch&crafts. 

Oživenie Dulovho námestia  

Okolie Dulovho námestia v Ružinove je rušná lokalita so zastávkami mestskej hromadnej dopravy, cyklotrasami a v tesnej blízkosti sa nachádza aj frekventovaná Košická ulica, ktorá samotné námestie rozdeľuje na východnú a západnú časť.  Neďaleko vyrastá veľký súkromný developerský projekt, ktorý pritiahne do lokality ešte viac ľudí a prirodzene zvýši nároky na toto územie. Hoci veľká časť miestnych obyvateľov má k Dulovmu námestiu silný citový vzťah, jeho aktuálne využitie sa zúžilo len na prechádzanie ľudí k neďalekým školám, trhovisku či autobusovej stanici. Návrh z ateliéru studený architekti v spolupráci s architektonickou kanceláriou Ľubomíra Závodného, Petrom Stecom a Terra Florida ukáže, ako čo najlepšie skultivovať východnú časť Dulovho námestia. Hlavným cieľom budúcej revitalizácie je vytvoriť atraktívnejšie a zdravšie prostredie, ktoré budú môcť ľudia využívať na stretávanie sa alebo počas čakania na autobus.  Revitalizácia sa bude týkať len východnej časti Dulového námestia, ktoré je vo vlastníctve hlavného mesta. Západná časť námestia je v súkromnom vlastníctve. 

Ešte kvalitnejší vstup do Mestských lesov  

Okolie Peknej cesty sa stáva atraktívnym vstupom do Mestských lesov, kde k neďalekej Horárni Krasňany, Včelej lúke a Areálu Muničných skladov pribudne prírodno-rekreačný verejný priestor. Riešený priestor tvoria viaceré vinohradnícke parcely, časť jazera Vajspeter a ďalšie trávnaté plochy s neformálnymi chodníkmi na obhospodarovanie viníc. Túto lokalitu využíva množstvo cyklistov, bežcov a chodcov, preto je súčasťou zadania aj revitalizácia povrchov chodníkov a ich skvalitnenie. Taktiež budú súčasťou nového priestoru vyhliadkové miesta určené na zastavenie sa pri významných prírodných úkazoch alebo krásnych výhľadoch. Malokarpatské vinice sú dôležitá časť identity Bratislavy vďaka historicky bohatej vinohradníckej tradícii, preto súčasťou zadania je rešpektovať charakter a estetiku vinohradníckej krajiny, robiť minimalistické architektonické zásahy a používať prírodné materiály ako sú kameň a drevo. Na projekte pracujú architekti z ateliéru GUTGUT spolu s 2ka. 

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Aký počet neobývaných bytov je v Bratislave? 

9. 11. 2023

Keďže v Bratislave badať pokles dostupnosti bývania, je nevyhnutnou otázkou, do akej miery je tento problém podporený investičnými bytmi, ktoré sú dlh...

Premena Mlynských nív: Ako má vyzerať štvrť 21. storočia?

24. 10. 2023

Zóna Mlynské nivy chce byť štvrťou 21. storočia, kde sa bude ľuďom nielen dobre bývať či pracovať, ale aj žiť. Čo všetko by sa malo na ploche s rozloh...

Nová metodika pre budovanie občianskej vybavenosti: rozvoj mesta založený na transparentných pravidlách

17. 10. 2023

Metropolitný inštitút Bratislavy predstavuje návrh transparentných pravidiel, podľa ktorých sa developeri budú podieľať na budovaní občianskej vybaven...