Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy vyhlasuje ďalšiu architektonickú súťaž určenú pre nájomný bytový súbor

13. októbra 2020

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO vyhlasujú druhú architektonickú súťaž určenú pre bytový súbor. Menší bytový dom v tichej lokalite bude určený a prispôsobený pre nájomníkov, ktorými majú byť primárne seniori a seniorky. Pozemok vo vlastníctve hlavného mesta sa nachádza na Parkovej ulici na Prievoze.

Ortofotomapa vymedzeného územia

BRATISLAVA – Mesto eviduje vysoký počet žiadateľov o pridelenie bývania, pričom skupina seniorov tvorí významnú časť žiadateľov. V pobytových zariadeniach pre seniorov sú klientami častokrát sebestační a aktívni seniori a seniorky.  Bratislava trpí nedostatkom nájomných mestských alebo komunálnych či obecných bytov, ktorých je v hlavnom meste menej ako 1 % zo všetkých bytov.  

Pre porovnanie, vo Viedni, ktorá buduje nájomné bývanie už od tridsiatych rokov, tvoria nájomné byty až 60 percent bytového fondu. Priemer EÚ v podiele verejných nájomných bytov na celkovom počte bytov je približne 10 percent.  

„Rozhodnutie o tom, že tento konkrétny projekt bude určený najmä starším obyvateľom a obyvateľkám, vychádzalo z viacerých predpokladov. Primárne sme zohľadňovali tichú atmosféru lokality a charakter okolia, ktoré sú dané nízkou zástavbou rodinnými domami, Csákyho kaštieľom so susediacim zariadením a zelenými plochami so vzrastlými stromami,“ uvádza riaditeľ Sekcie súťaží Metropolitného inštitútu Bratislavy Peter Lényi.  

Nemenej dôležitým faktom je blízkosť Csákyho kaštieľa, v ktorom pôsobí Kongregácia Dcér sv. Františka z Assisi. Spolunažívaním v blízkosti ich sídla sa tak nenaruší pokojný charakter života v celom okolí.  

Postavených bude približne 24 bytových jednotiek, ktoré budú fungovať na komunitnom princípe – spoločná obývačka alebo kuchynka.  

„Spoločné priestory sú dôležitým socializačným prvkom. Chceme, aby seniori a seniorky ubytovaní v nových bytoch sa navzájom poznali a zabránili tak prípadnej samote,“ uviedla námestníčka primátora Lucia Štasselová. Všetky priestory musia byť bezbariérové vrátane balkónov a zároveň musia mať zabezpečené výťahy. 

V zadaní súťaže je tiež podmienkou, aby nové byty rešpektovali výrazovú dominantnosť kaštieľa, alebo aj aby výška nových objektov nepresahovala priemernú výšku hrebeňov striech rodinných domov na Fibichovej ulici. Zadanie taktiež uvádza, že vysoká zeleň musí byť chránená v maximálnej možnej miere, nakoľko poukazuje na historickú identitu územia.  

Pri tvorbe zadania MIB zorganizoval aj participačné stretnutie s miestnymi obyvateľmi a obyvateľkami, kde im bol predstavený zámer výstavby, obyvatelia mohli vyjadriť svoje podnety, ktoré sa premietli do zadania súťaže.  

MIB v minulom roku vyhlásil architektonickú súťaž pre nájomné byty na Terchovskej ulici, vo februári tohto roku zverejnili víťazný návrh ktorý bol vybraný odbornou porotou spomedzi 76 návrhov. 

Architekti môžu svoje návrhy posielať do 07. 12. 2020 do 17:00 cez portál Josephine.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Start with Children: Bratislava bude v máji medzinárodným centrom diskusie o tvorbe miest budúcnosti pre deti

28. 3. 2024

Koncom mája sa Bratislava na dva dni premení na centrum medzinárodnej diskusie o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potre...

Start with Children: ak chceme udržateľnú budúcnosť miest, plánujme s ohľadom na potreby detí 

13. 3. 2024

V máji privíta Bratislava viac ako 30 špičkových odborníkov a odborníčok na tvorbu miest ohľaduplných voči potrebám detí. S cieľom odovzdať svoje know...

Územný plán musí vychádzať z demografickej prognózy: budúcnosť mesta sa dá predpovedať 

27. 2. 2024

Ako bude vyzerať Bratislava, ak by sa zastavil príliv obyvateľov do hlavného mesta? Populácia by do roku 2050 nielen významne zostarla, ale klesla by ...