Živé miesta

Priestor vedľa zastávok pod Mostom SNP

16. 4. 2021

Revitalizáciou plôch pribudlo viacero prvkov zelene, nové trvalkové záhony a vizuálne atraktívne dreviny. Súčasťou je taktiež návrh zelenej ...

Predpolie cintorínu Prievoz

16. 4. 2021

Rekonštrukcia vstupného priestoru cintorína, bude sa riešiť komplexne v rámci rekonštrukcie ulice Kaštielska. V rámci rekonštrukcie predpoli...

Bufet na Partizánskej lúke

21. 3. 2021

Na Partizánskej lúke, ktorá je vstupnou bránou do bratislavských mestských lesov, pribudla nová gastro prevádzka. Návštevníkom poskytuje kva...

Park na Mudrochovej ulici

26. 2. 2021

Cieľom je revitalizácia parku na Mudrochovej ulici a verejných priestorov v okolí obchodného domu Račan a pred Miestnym úradom na Kubačovej ...

Vozovňa Krasňany

26. 2. 2021

Jedným z cieľov projektu je zvýšenie bezpečnosti skvalitnením povrchov, rozšírením chodníkov a vytvorením možnosti bezbariérového pohybu v p...

Okolie jazera Rohlík

26. 2. 2021

Cieľom revitalizácie obľúbeného jazera Rohlík, ktorá sa uskutoční podľa štúdie od architektov z ateliérov Atrium architekti, ARZ a LIVINARK,...

Okolie Domu služieb Dúbravka

26. 2. 2021

Verejný priestor pred dúbravským Domom služieb čaká revitalizácia. Priestor má slúžiť ako verejná plocha pre krátkodobý pobyt návštevníkov D...

Vizualizácia parčíku na Radlinského

Parčík na Radlinského ulici

13. 1. 2021

Park na Radlinského ulici získa nové stromy. Pri ich výbere sa kládol dôraz na to, aby boli vhodné do mestského prostredia, dobre znášali vy...

Vnútroblok Poľská Justičná

25. 11. 2020

Zrekonštruovaný vnútroblok Poľská Justičná ponúka tichú a bezpečnú zónu so zeleňou, ktorá slúži na stretávanie sa, posedenie a pokojné tráve...

Multifunkčný park pre rôzne vekové kategórie

12. 11. 2020

Na nevyužitom pozemku v blízkosti prestupného uzla MHD Riviéra vznikol multifunkčný park poskytujúci rôznorodé príležitosti na šport a oddyc...