Multifunkčný park pre rôzne vekové kategórie

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Na nevyužitom pozemku v blízkosti prestupného uzla MHD Riviéra vznikol multifunkčný park poskytujúci rôznorodé príležitosti na šport a oddych.

V spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Karlova Ves sme vybudovali multifunkčný park, ktorý bude slúžiť deťom, mládeži aj dospelým a poskytne im množstvo príležitostí na kvalitné trávenie voľného času. Nevyužívaný pozemok sa tak premenil na príjemný verejný priestor s množstvom zelene a ihrísk.

Obyvateľky a obyvatelia nájdu na ploche 4570 m2 tri rôzne zóny. Najväčším lákadlom je športová zóna so skateparkom a parkúrovým ihriskom. V multifunkčnej zóne sa nachádza bežecká dráha, fitness preliezky či pingpong. Detskú zónu využijú najmladší návštevníci a návštevníčky parku. Jednotlivé zóny pritom oddeľuje zeleň s lavičkami, čo pomáha dotvárať príjemné miesto pre všetky generácie.

Pred
Po

Významným prvkom v parku je dažďová záhrada, ktorá dokáže absorbovať veľké množstvo vody z prívalových dažďov. V minulosti voda odtekala do kanalizácie, ďažďová záhrada ju teraz pomôže v území zachytiť, aby sa postupne vyparila do ovzdušia. To pomôže miestnej mikroklíme a vytvorí lepšie podmienky pre rast zelene alebo život hmyzu a vtáctva. 

Okrem dažďovej záhrady zeleň v parku dopĺňa 37 sakúr darovaných japonským veľvyslanectvom a ďalších 27 stromov či kvetinová lúka s výmerou 441,8 m².

Skatepark, ktorý je súčasťou parku, vzišiel z iniciatívy mestskej časti Karlova Ves a jej spolupráce so skateboardovou komunitou. Dopĺňajú ho preliezky pre parkour, pri ich navrhovaní MIB komunikoval aj s miestnou komunitou parkouristov.

Rekonštrukcia parku v Karlovej Vsi je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.

Projekt v kocke

Ako vznikol projekt multifunkčného parku v Karlovej Vsi? 

  • Cieľom projektu bolo na čistej nevyužívanej ploche vytvoriť multifunkčný park slúžiaci všetkým obyvateľom mestskej časti Karlova Ves
  • Projekt je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave. Na projekte sa podieľalo hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy a MČ Karlova Ves
  • Park projektovali architekti z AWE ATELIER, s.r.o. (E. Wernerová, I. Citárová, D. Grega)+ spolupráca Tomáš Pozdech a Realizoval Travnikservis s.r.o.
  • Skatepark iniciovala Asociácia skateboardingu SR (ASSR), projektant Tomáš Pozdech, realizátor: Sketon s.r.o.

Čo multifunkčný park v Karlovej Vsi prináša? 

  • centrálne plochy s hernými a športovými aktivitami (detské ihrisko, športové ihriská, fitness stanica, skatepark, bežecká dráha)
  • promenáda pod stromoradím tvoreným 37 kusmi sakúr
  • ďalších 27 kusov stromov (platan javorolistý, jaseň štíhly a dub balkánsky) 
  • kvetinová lúka a dažďová záhrada
  • nový mobiliár – stojany na bicykle, pitná fontána, odpadkové koše, lavičky
Vizualizácia Karlova ves park
vizualizácia návrhu
situácia po realizácii

Mohlo by vás tiež zaujímať

Pribudlo nové Živé miesto. V Karlovej Vsi vznikol moderný park pre deti, mládež aj dospelých

6. 5. 2022

Na začiatku Karloveskej ulice oproti kostolu sv. Michala pribudol nový verejný priestor. V modernom multifunkčnom parku sa nachádza skatepark, bežecká...

Vizualizácia Karlova ves park

V Karlovej Vsi vznikne park so športovými aktivitami pre rôzne vekové kategórie

12. 11. 2020

Pri zrekonštruovanej Dúbravsko-karloveskej radiále na Karloveskej ulici vznikne park s rôznymi možnosťami športových aktivít pre rôzne vekové kategóri...