Na škole v Ružinove začíname testovať, aké by to bolo, keby ráno autá nechodili až k jej vchodu

1. júna 2023

Okolie základnej školy na Nevädzovej ulici v Ružinove sa ráno na krátky čas od 7:30 do 8:00 zmení na pešiu a cyklistickú zónu.

Nový režim ulice sa bude testovať počas júna, kedy bude MIB spolu s dopravnými inžiniermi situáciu sledovať. Foto Marek Velček

V rámci projektu Mesto pre deti začíname na prvej škole testovať, aké by to bolo, keby ráno autá nechodili až pred jej hlavný vstup. Priestor pred školou sa tak stane bezpečnejším, a cesta do školy pre deti aj dospelých pohodovejšia a zdravšia.

Ranný zvoz detí autami do školy na Nevädzovej ulici dlhodobo sprevádza chaos. Desiatky áut sa snažili dostať cez slepú ulicu čo najbližšie pred vchod školy, otočiť sa a odísť. Denne tu vznikajú kolízne situácie, kedy autá chaoticky cúvajú pomedzi kráčajúce deti. Mnohé deti pritom rodičia vozia do školy z blízkeho okolia. Ukázal to aj dotazníkový prieskum, v ktorom až 72 % rodičov uviedlo, že ich deti bývajú do 10 minút od školy.

Zlepšiť situáciu má nový režim tzv. školskej ulice, ktorý navrhli dopravní experti spolupracujúci s MIB.

V pracovné dni počas školského roka by sa mal obmedziť vjazd pre autá na 30 minút od 7:30 do 8:00. V tomto čase bude možné priviesť deti do školy po križovatku so Sedmokráskovou. Pred ňou vznikne vyznačená drop-off zóna na rýchle vyloženie detí pre tých, ktorí potrebujú aj naďalej voziť svoje deti autom zo vzdialenejších častí mesta. Od drop-off zóny povedie bezpečný priechod pre chodcov smerujúci k pešiemu chodníku, ktorý vedie až ku vstupu do školy. Na križovatke pribudne kruhový objazd, aby sa vodiči mohli bezpečne otočiť a plynulo pokračovať v jazde

O takýto režim ulice prejavilo v dotazníkovom prieskume záujem až 78 % rodičov, ktorých deti navštevujú ZŠ Nevädzová.

„Výhodami režimu školskej ulice – teda ulice, ktorá je ráno na 30 minút uzatvorená pre autá – sú väčšia bezpečnosť detí aj dospelých, čistejšie ovzdušie a viac príležitostí na pohyb. Dlhodobo poukazujem a budem poukazovať na to, že mesto vytvorené pre deti funguje a žije sa v ňom lepšie aj nám  dospelým,“ uviedol Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

Nový režim ulice sa bude testovať počas júna, kedy bude Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s dopravnými inžiniermi situáciu denne monitorovať a následne zmeny vyhodnotí.

Okrem toho prebehne aj mapovanie dopravy, aby bolo možné testovací režim porovnať s pôvodným stavom. Pokiaľ sa vyhodnotí, že ide o dobré riešenie, nové fungovanie ulice pred ZŠ Nevädzová sa natrvalo zavedie od nasledujúceho školského roku 2023/24.

Školská ulica Nevädzová – prehľad zmien

Zobraziť dokument

Koncept školských ulíc je v zahraničí bežný

„Téma mestského prostredia, v ktorom sa deťom dobre žije, rezonuje v rôznych metropolách, od ktorých sa nie len inšpirujeme, ale s nimi aj spolupracujeme. Som presvedčený, že bezpečnejší vstup  pred ZŠ Nevädzová pomôže vyriešiť začarovaný kruh, v ktorom sa rodičia boja, že ich deti pri ceste do školy zrazí auto, a preto ich do nej vozia autom,“ povedal Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Koncept školských ulíc nájdeme v rôznych mestách po celom svete. Ich cieľom je zabezpečiť bezpečný pohyb žiakov počas cesty do školy a povzbudiť deti a rodičov ku peším cestám do školy. Na školských uliciach môžu platiť obmedzenia rýchlosti a mnohokrát sa vo vyhradených časoch upravuje doprava tak, aby mali žiaci vytvorené čo najlepšie podmienky pre bezpečný pohyb. Zaujímavosťou je, že školské ulice v rôznych mestách fungujú odlišne. Napríklad v Prahe nájdeme školské ulice, ktoré sa každé ráno uzatvoria pre autá na 30 minút prípadne 60 minút, ak sa v danej lokalite nachádza napríklad materská škôlka. V Paríži zas nájdeme školské ulice, ktoré sa stali permanentne pešími.

MIB na celomestskom projekte Mesto pre deti spolupracuje aj s externými expertmi a expertkami na dopravu, kvalitu ovzdušia či funkčný urbanizmus. Napríklad autorom dopravného riešenia je  dopravný expert Květoslav Syrový, ktorý je autorom mnohých úspešných projektov upokojovania dopravy, vrátane školských ulíc v Prahe. Ďalším z odborníkov je architekt Simon Battisti, ktorý absolvoval Harvardskú školu dizajnu a vďaka Fulbrightovmu grantu začal v roku 2017 pre Tiranu v Albánsku pracovať na upokojovaní dopravy okolo škôl. Dnes radí aj Bratislave v tom, ako premeniť okolie škôl na bezpečný priestor pre najmenších. 

Aktuálne je MIB vo fáze, kedy navrhuje najlepší možný postup pre zlepšenie dopravnej situácie v okolí zapojených 10 základných škôl. Odborníčky a odborníci dôsledne vyhodnocujú dáta z participácie aj dopravného sčítania na 10 školách, na základe ktorých sa vytipujú tie školy, ktoré krátkodobé úpravy dopravy pred školami najviac potrebujú. Finálne úpravy pri zapojených školách budú mať rôzne podoby, keďže každá škola je špecifická svojou polohou aj dopravnou situáciou. Napríklad, pred základnou školou na Vazovovej ulici by nebolo možné realizovať taký režim, aký sa testuje pri ZŠ Nevädzová. V prípade spomínanej školy na Vazovovej sa však dá radikálne zvýšiť bezpečnosť a komfort okolitých priechodov a peších ciest do školy.

„Namiesto plošných či náhodných zmien pripravujeme individuálne riešenie pre každú školu, ktoré vznikne v spolupráci s rodičmi, deťmi, učiteľmi, ale aj obyvateľmi danej lokality, ktorí najlepšie poznajú svoje potreby a zvyky, ako sa pohybujú v okolí. Pre každú zo zapojených škôl preto vytvoríme prepracovaný plán mobility, ktorý bude čo najlepšie riešiť jej situáciu. Zatiaľ takýto komplexný plán vznikol pre pilotnú školu ZŠ Tbiliská,“ vysvetlila urbanistka Sandra Štasselová, ktorá koordinuje projekt Mesto pre deti.

Okolie ZŠ na Nevädzovej v Ružinove sa ráno na 30 min zmení na pešiu a cyklistickú zónu. Foto Marek Velček
Pred
Po

Tvoríme Mesto pre deti

Do celomestského projektu Mesto pre deti sa v tomto roku zapojilo 10 základných škôl v Bratislave, ktoré na základe dát vybrali odborníci z MIB za najvhodnejšie na základe počtu detí v škole, dopravnej situácie či stavu verejných priestorov v jej okolí. Kľúčovým kritériom výberu škôl bol aj počet detí navštevujúcich školu, ktoré prišli z Ukrajiny.

Cieľom projektu je zvyšovať bezpečnosť v okolí škôl, vytvárať inkluzívne prostredie priateľské ku všetkým deťom, redukovať pohybové bariéry, dopravné zápchy aj škodlivý smog. Iniciatíva reaguje na súčasnú situáciu, kedy stále viac detí vozia rodičia do školy autom, a to aj napriek tomu, že bývajú v jej blízkosti. Projekt organizuje Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a organizáciou UNICEF. Konkrétne zmeny pred ZŠ Nevädzová sa realizujú tiež vďaka spolupráci s MČ Ružinov aj zapojenou základnou školou.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...