Bezpečnejšie ulice v okolí škôl a prostredie priateľské pre všetkých. Projekt Ulice pre deti napreduje vďaka ďalšiemu partnerstvu s UNICEF

23. januára 2023

Do celomestského projektu Ulice pre deti, ktorý zvyšuje bezpečnosť okolia škôl, sa zapája ďalších 10 základných škôl v Bratislave.

Vďaka partnerstvu s UNICEF sa projekt okrem zásahov vo verejnom priestore rozšíri o ďalšie aktivity. Pribudnú participatívne aktivity, aktivity zapájajúce deti do tvorby projektu, osvetové a vzdelávacie aktivity na zlepšenie povedomia o zdravom životnom prostredí, a tiež aktivity zvyšujúce inkluzívnosť prostredia.

V Bratislave denne smeruje do materskej, základnej alebo strednej školy viac ako 85 000 detí – vrátane detí, ktoré nedávno prišli z Ukrajiny či iných krajín. S cieľom zlepšiť bezpečnosť ulíc v okolí škôl, vytvoriť inkluzívne prostredie priateľské ku všetkým deťom, či redukovať dopravné zápchy a zvýšený smog, vznikol celomestský projekt Ulice pre deti, ktorý je súčasťou komplexnej iniciatívy Mesto pre deti – www.mestopredeti.sk.

Projekt odštartoval vlani na pilotnej ZŠ Tbiliská v Rači a aktuálne sa doňho zapája ďalších 10 základných škôl, vďaka čomu sa projekt rozrastie na najväčšiu participáciu, akú kedy hlavné mesto v oblasti zlepšenia bezpečnosti a inklúzie v okolí škôl realizovalo. Myšlienka projektu oslovila aj UNICEF, ktorý sa na Slovensku dlhodobo venuje pomoci deťom a po vypuknutí vojny na Ukrajine začali hľadať spôsoby, ako zlepšiť ich život v Bratislave.

“Mesto, ktoré je kvalitné a bezpečné pre deti, je bezpečné pre nás všetkých. Špeciálne to platí pre verejný priestor v okolí škôl, kam dennodenne smerujú desiatky tisíc žiakov. Priestor pred školami by mal byť funkčný, bezbariérový a bezpečný pre všetky deti, aby sa v ňom mohli bez problémov pohybovať. Teší ma, že na základe širokej participácie zrealizujeme v okolí 10 vybraných škôl, kde sú dopravné problémy najvypuklejšie, také úpravy, ktoré vytvoria priestor priateľskejší pre všetky deti,” uviedol Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

“Keď potrebujete urobiť niečo pre deti, musíte sa opýtať samotných detí. To je kľúčová filozofia iniciatívy Mesto pre deti spolu so záväzkom konať na základe odporúčaní našich najmenších susedov tu v Bratislave. Pre UNICEF je táto spolupráca oveľa viac ako len grant: ide o investíciu do blaha a do začlenenia všetkých detí, bez ohľadu na to, či sú slovenské, ukrajinské, a taktiež bez ohľadu na ich sociálne postavenie, pôvod alebo schopnosti,” hovorí Michaela Bauer, UNICEF koordinátorka pre núdzové situácie na Slovensku.

Zoznam zapojených škôl pre rok 2023:

  • ZŠ Biskupická, MČ Podunajské Biskupice
  • ZŠ Budatínska, MČ Petržalka
  • ZŠ Černyševského, MČ Petržalka
  • ZŠ la Drieňová, MČ Ružinov
  • ZŠ Malokarpatské námestie, MČ Lamač
  • ZŠ Mudroňova, MČ Staré Mesto
  • ZŠ Nevädzová, MČ Ružinov
  • ZŠ Riazanská, MČ Nové Mesto
  • ZŠ Vazovova, MČ Staré Mesto
  • ZŠ Za kasárňou, MČ Nové Mesto

Odborníci z MIB najprv vybrali školy, ktoré boli najvhodnejšie pre tento projekt, aj na základe dopravnej situácie či stavu verejných priestorov. Jedným z kľúčových kritérií výberu škôl bol aj počet detí navštevujúcich školu, ktoré prišli z Ukrajiny. Následne MIB jednotlivé školy oslovil, a v prípade, že škola prejavila záujem zapojiť sa, nadviazala sa s ňou spolupráca. Do budúcna je v pláne projekt realizovať aj na ďalších školách.

Najväčší zber údajov o bezpečnosti žiakov v Bratislave

Na každej škole MIB najprv uskutoční participatívny prieskum medzi žiakmi a rodičmi, aby zistil ich aktuálne potreby a problémy, a prebudili v nich záujem o verejný priestor. Do tejto aktivity budú zapojené aj rodiny školákov iných národností, ktorí sa do Bratislavy prisťahovali a snažia sa začleniť do novej školy aj spoločnosti. Pôjde o najväčší prieskum, aký kedy hlavné mesto v tejto oblasti uskutočnilo, a vďaka množstvu nových dát bude možné robiť cielenejšie opatrenia.

„Z dostupných dát vieme, že skoro každá domácnosť má najbližšiu školu do 15 minút chôdze od svojho bydliska. Ak sa podarí zvýšiť bezpečnosť v okolí škôl, zlepší sa fungovanie celého mesta. Téma mestského prostredia, v ktorom sa deťom dobre žije, rezonuje v rôznych metropolách, od ktorých sa nie len inšpirujeme, ale s nimi aj spolupracujeme. Existuje mnoho výskumov o tom, že mesto vytvorené pre deti funguje a žije sa v ňom lepšie aj dospelým. Preto potrebujeme s deťmi oveľa viac komunikovať a počúvať ich názory a potreby,“ povedal Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Z výsledkov participácie a po získaní dôkladného obrazu o okolí školy a fungovaní verejného priestoru, odborníci z MIB navrhnú najlepší možný postup pre zlepšenie dopravnej situácie v okolí danej školy. Na všetkých 10 školách dôjde ku krátkodobým aj dlhodobým zmenám v doprave, napríklad sa zníži maximálna povolená rýchlosť v úseku pred vstupom do školy, osadia prvky na upokojenie dopravy, prípadne sa pristúpi k opatreniam, ktoré zlepšia viditeľnosť detí na priechodoch pre chodcov. Úpravy sa zrealizujú v priebehu tohto aj budúceho roka. 

Koordinátorka projektu Sandra Štasselová z MIB dodala, že v pláne sú aj rôzne aktivity zamerané na vzdelávanie rodičov, detí aj učiteľov v oblasti  bezpečnosti, začleňovania detí do nového prostredia, zveľaďovania verejného priestoru, ale aj zdravotných benefitov z pohybu. Na vybraných školách sa napríklad uskutoční jednodňový Peší školský autobus, do ktorého sa na pilotnej škole ZŠ Tbiliská v Rači zapojilo vyše 150 detí. V deň, kedy sa v Rači konal Peší školský autobus, nebola pred školou  zápcha. Za túto aktivitu získal MIB ocenenie od Ministerstva životného prostredia SR v národnej súťaži Cena Európskeho týždňa mobility.

Po tom, ako sa na školách dokončia všetky navrhnuté zásahy, MIB uskutoční záverečný prieskum s deťmi, učiteľmi aj rodičmi, aby overil, do akej miery sa zlepšila situácia v okolí školy.

MIB na projekte spolupracuje aj s externými expertmi na dopravu, kvalitu ovzdušia či funkčný urbanizmus. Medzi odborníkmi je napríklad dopravný expert Květoslav Syrový, ktorý je autorom mnohých úspešných projektov upokojovania dopravy, vrátane riešenia školských ulíc v Prahe. Rovnako zahraničný architekt Simon Battisti, ktorý radí hlavnému mestu Albánska, ako deťom zlepšiť život v mestskom prostredí.   

UNICEF podporuje v Bratislave viacero zmysluplných projektov

MIB a hlavné mesto realizuje v spolupráci s UNICEF niekoľko projektov. Vlani v novembri vznikla  online platforma www.mestopredeti.sk, cez ktorú môžu všetky deti posielať primátorovi nápady pre lepší život v Bratislave.

V rámci Centier voľného času mesto vytvára priestor pre medzinárodné herné skupiny a aktívne popoludnia pre deti (vo veku od 3 do 7 rokov), aby sa navzájom spoznali, dostali priestor na hru v bezpečnom a inkluzívnom prostredí s pedagogickým dozorom, animátormi a lektormi. Aktivity, ako sú výtvarné a tvorivé dielne alebo športové aktivity, sú poskytované v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku.

Ďalšou oblasťou spolupráce sú podporné aktivity na základných školách, kde mesto analyzuje potreby škôl a školských komunít predovšetkým vo vzťahu k inklúzii detí z Ukrajiny, ale aj iných detí zo zahraničia. Podľa zistených potrieb poskytujeme metodické materiály, školenia, psychosociálnu podporu žiakom (aj v ukrajinčine prostredníctvom terénneho tímu psychológov), prípadne iné podporné aktivity šité na mieru. 

V rámci partnerstva mesto poskytuje aj bezplatné intenzívne kurzy slovenského jazyka pre deti a mladých ľudí s cudzineckým pôvodom vo veku 10 – 20 rokov s cieľom uľahčiť im prechod na strednú školu, ako aj zlepšiť možnosti uplatnenia na trhu práce.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...

MIB spolupracoval na prvom klimatickom pláne pre Bratislavu 

30. 4. 2024

Plán, prijatý drvivou väčšinou mestských poslancov a poslankýň, ukazuje cestu na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % a posilnenie ochrany obyva...

Start with Children: medzinárodný samit o tvorbe miest budúcnosti pre deti začína prvým sprievodným podujatím v pražskom CAMP-e

16. 4. 2024

V rámci partnerskej spolupráce medzi Bratislavou a Prahou sa 24. apríla 2024 uskutoční v pražskom CAMP-e sprievodné podujatie Urban talks pred konfere...