Ulice pre deti

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Bratislava chce byť mestom, kde majú prednosť deti. Zlepšenie bezpečnosti ulíc v okolí škôl prispeje k zvýšeniu slobody pohybu. V pilotnom projekte na ZŠ Tbiliská získavame poznatky, ktoré poslúžia aj pre ďalšie školy v Bratislave.

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha projekt s názvom Ulice pre deti, ktorý má zlepšiť bezpečnosť ulíc v okolí škôl a zvýšiť percento školákov, ktorí chodia do školy pešo. Projekt reaguje na súčasnú situáciu, kedy stále viac detí vozia rodičia do školy autom, a to aj napriek tomu, že bývajú v jej blízkosti. Skoro každá domácnosť v Bratislave má pritom najbližšiu základnú školu do 15 minút pešo od svojho bydliska.

Ciele projektu Ulice pre deti

 • Zlepšiť bezpečnosť ulíc v okolí škôl
 • Zvýšiť podiel detí, ktoré chodia do školy pešo
 • Angažovaním miestnej komunity meniť zvyky deti aj rodičov​

Pilotná škola

Projekt Ulice pre deti odštartoval pilotnými aktivitami na vybranej základnej škole Tbiliská v Rači, ktorú navštevuje 830 detí. Nachádza sa na ulici spravovanej priamo hlavným mestom, susedí s rezidenčnou zónou a dopravná situácia pred ňou je každé ráno náročná.  

Poznatky z pilotnej realizácie projektu na základnej škole Tbiliská poslúžia aj pre ďalšie základné školy v Bratislave. Projekt Metropolitného inštitútu Bratislavy Ulice pre deti chce v spolupráci so 17 mestskými časťami postupne pred všetkými základnými školami v Bratislave zvýšiť bezpečnosť vďaka zlepšeniu prehľadnosti ulíc, upokojeniu dopravnej situácie v okolí škôl a aj motivovaním rodičov k zmene správania, aby postupne upustili od vozenia detí do školy autom. 

Na ceste do ZŠ Tbiliská

Fázy projektu na ZŠ Tbiliská

1. Participácia a zber dát

Do dotazníka o situácii s dopravou a bezpečnosťou pred školou v rámci participatívneho procesu sa zapojili tri štvrtiny rodičov.

Hlavné zistenia:

 • Takmer polovica opýtaných rodičov súhlasí, že situácia v okolí školy je nebezpečná, pričom najčastejšie uvádzali chýbajúce či neprehľadné priechody pre chodcov a množstvo áut na cestách aj chodníkoch. 
 • Z dotazníka tiež vyplynulo, že 25 % rodičov vozí dieťa do školy každý deň, ďalšia pätina minimálne raz do týždňa.
 • Aspoň niekedy, vozí dieťa do školy väčšina rodičov, pre ktorých je Tbiliská spádovou škola, teda väčšina školákov (74 %) býva v okruhu do 20 minút chôdze od nej. 
 • Najväčšiu rolu pri rozhodovaní o tom, či rodič pustí dieťa do školy samé zohráva pripravenosť školáka na situácie súvisiace s dopravnými rizikami. 
 • 56 % z oslovených rodičov by od vozenia detí do školy autom upustilo, ak by sa zlepšila dopravná situácia v okolí školy.

Záverečná správa z participatívneho procesu

Cieľom participatívneho procesu na ZŠ Tbiliská bolo spoznať detailne lokalitu a na základe získaných informácií navrhnúť riešenia, vďaka ktorým môžeme zlepšiť bezpečnosť v nej.

Stiahnuť dokument

2. Budovanie infraštruktúry

Riešením dopravnej situácie pred ZŠ Tbiliská je urobiť dopravu v okolí školy prehľadnejšou a bezpečnejšou, a priestor pred školou zdravší a krajší. 

Krajší priestor pred školou sa bude navrhovať a tvoriť spolu s deťmi a ich rodičmi. Deti z troch rôznych tried – štvrtého, šiesteho a siedmeho ročníka – sa zapojili už do participatívneho procesu, kedy mapovali nebezpečenstvá v teréne, analyzovali ich cestu do školy a spoločne diskutovali, ako by sa mali ulice zmeniť, aby sa cítili bezpečne.    

MIB taktiež detailne mapoval dopravnú situáciu v ranných špičkách a počas leta sme uskutočnil focusové skupiny s rodičmi školákov. 

Prvé realizácie dočasných aj trvalých zmien sa začnú diať v priebehu septembra. Rodičia môžu očakávať:

 • Na križovatke ulíc Tbiliská a Rustaveliho vznikne priebežný chodník, ktorý tu doteraz chýbal. Vďaka tomu tu chodec bude mať za každých okolností prednosť pred autom. 
 • Na Rustavelliho ulici je navrhované krátkodobé státie, takzvané kiss’n’ride miesto. Rodičia tu vysadia svoje dieťa, ktoré do školy následne prejde bez toho, aby muselo vstúpiť na cestu.
 • Vzniknú tiež bezpečnejšie vyvýšené priechody pre chodcov z neďalekých autobusových zastávok a doplní sa aj nové osvetlenie. 

3. Zmena návykov

Pri príležitosti Svetového dňa bez áut MIB zorganizoval Peší školský autobus. V rámci tejto aktivity sme ráno pred vyučovaním na štyroch trasách vyzdvihli školákov a odviedli ich do školy pešo. Do pešieho autobusu v Rači sa zapojilo viac ako 150 detí rôzneho veku.

Zažiť Tbiliskú ulicu inak umožnilo aj celodenné podujatie s názvom Tbiliská na hranie, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 24. septembra 2022. Počas jedného dňa sa ulica otvorila deťom, čo umožnilo deťom spokojne sa na ulici hrať. Uvoľnením priestoru pre najmenších deti dostali slobodu a podnety k rôznym aktivitám. 

Mohlo by vás tiež zaujímať

Vďaka grantu 25 000 dolárov od Bloomberg Philanthropies vytvorí umelec Oto Hudec maľbu pred školou na Tbiliskej ulici

10. 10. 2022

Bratislava spolu s ďalšími 18 európskymi mestami získa od americkej neziskovej organizácie Bloomberg Philanthropies finančný grant vo výške 25 000 do...

Vyše 150 školákov z Rače išlo dnes do školy peším autobusom. Zdroj MIB

Zápchy pred školami sa dajú riešiť. Vyše 150 detí z Rače dnes išlo do školy Peším školským autobusom

22. 9. 2022

Pred základnou školou Tbiliská sa každé ráno počas školského roka tvoria dopravné zápchy. V autách sedia školáci z okolia, ktorých rodičia nepúšťajú d...

Tbiliská sa zmení na ulicu bezpečnú na hranie

7. 9. 2022

Podujatie Tbiliská na hranie zmení počas jednej soboty ulicu na bezpečný priestor pre priateľské stretnutia. ...