Ulice pre deti

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Bratislava chce byť mestom, kde majú prednosť deti. Zlepšenie bezpečnosti ulíc v okolí škôl prispeje k zvýšeniu slobody pohybu. V pilotnom projekte na ZŠ Tbiliská získavame poznatky, ktoré poslúžia aj pre ďalšie školy v Bratislave.

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha projekt s názvom Ulice pre deti, ktorý má zlepšiť bezpečnosť ulíc v okolí škôl a zvýšiť percento školákov, ktorí chodia do školy pešo. Projekt reaguje na súčasnú situáciu, kedy stále viac detí vozia rodičia do školy autom, a to aj napriek tomu, že bývajú v jej blízkosti. Skoro každá domácnosť v Bratislave má pritom najbližšiu základnú školu do 15 minút pešo od svojho bydliska.

Ciele projektu Ulice pre deti

 • Zlepšiť bezpečnosť ulíc v okolí škôl
 • Zvýšiť podiel detí, ktoré chodia do školy pešo
 • Angažovaním miestnej komunity meniť zvyky deti aj rodičov​

Pilotná škola

Projekt Ulice pre deti odštartoval pilotnými aktivitami na vybranej základnej škole Tbiliská v Rači, ktorú navštevuje 830 detí. Nachádza sa na ulici spravovanej priamo hlavným mestom, susedí s rezidenčnou zónou a dopravná situácia pred ňou je každé ráno náročná.  

Poznatky z pilotnej realizácie projektu na základnej škole Tbiliská poslúžia aj pre ďalšie základné školy v Bratislave. Projekt Metropolitného inštitútu Bratislavy Ulice pre deti chce v spolupráci so 17 mestskými časťami postupne pred všetkými základnými školami v Bratislave zvýšiť bezpečnosť vďaka zlepšeniu prehľadnosti ulíc, upokojeniu dopravnej situácie v okolí škôl a aj motivovaním rodičov k zmene správania, aby postupne upustili od vozenia detí do školy autom. 

Na ceste do ZŠ Tbiliská

Fázy projektu na ZŠ Tbiliská

1. Participácia a zber dát

Do dotazníka o situácii s dopravou a bezpečnosťou pred školou v rámci participatívneho procesu sa zapojili tri štvrtiny rodičov.

Hlavné zistenia:

 • Takmer polovica opýtaných rodičov súhlasí, že situácia v okolí školy je nebezpečná, pričom najčastejšie uvádzali chýbajúce či neprehľadné priechody pre chodcov a množstvo áut na cestách aj chodníkoch. 
 • Z dotazníka tiež vyplynulo, že 25 % rodičov vozí dieťa do školy každý deň, ďalšia pätina minimálne raz do týždňa.
 • Aspoň niekedy, vozí dieťa do školy väčšina rodičov, pre ktorých je Tbiliská spádovou škola, teda väčšina školákov (74 %) býva v okruhu do 20 minút chôdze od nej. 
 • Najväčšiu rolu pri rozhodovaní o tom, či rodič pustí dieťa do školy samé zohráva pripravenosť školáka na situácie súvisiace s dopravnými rizikami. 
 • 56 % z oslovených rodičov by od vozenia detí do školy autom upustilo, ak by sa zlepšila dopravná situácia v okolí školy.
Prieskum vznikol na vzorke 449 rodičov, čo predstavuje 76% všetkých rodičov.

2. Budovanie infraštruktúry

Riešením dopravnej situácie pred ZŠ Tbiliská je urobiť dopravu v okolí školy prehľadnejšou a bezpečnejšou, a priestor pred školou zdravší a krajší. 

Krajší priestor pred školou sa bude navrhovať a tvoriť spolu s deťmi a ich rodičmi. Deti z troch rôznych tried – štvrtého, šiesteho a siedmeho ročníka – sa zapojili už do participatívneho procesu, kedy mapovali nebezpečenstvá v teréne, analyzovali ich cestu do školy a spoločne diskutovali, ako by sa mali ulice zmeniť, aby sa cítili bezpečne.    

MIB začína v týchto dňoch detailne mapovať dopravnú situáciu v ranných špičkách a počas leta sa uskutočnia focusové skupiny s rodičmi školákov. 

Prvé realizácie dočasných aj trvalých zmien sa začnú diať v priebehu augusta. Rodičia môžu očakávať:

 • Na križovatke ulíc Tbiliská a Rustaveliho priebežný chodník, ktorý tu doteraz chýbal. Vďaka tomu tu chode bude mať za každých okolností prednosť pred autom. 
 • Na Rustavelliho ulici je navrhované krátkodobé státie. Rodičia tak vysadia svoje dieťa na bezpečnom mieste v blízkosti školy bez toho, aby stáli v zápche na Tbiliskej ulici.
 • Vzniknú tiež bezpečnejšie vyvýšené priechody pre chodcov z neďalekých autobusových zastávok a doplní sa aj nové osvetlenie. 

3. Zmena návykov

Deti sa tiež môžu tešiť na celodenné podujatie s názvom Tbiliská na hranie, ktoré sa uskutoční v sobotu 24. septembra. Počas jedného dňa otvoríme ulicu len deťom, ktoré sa tam budú môcť spokojne hrať. Cieľom je zažiť si ulicu, ktorá dáva deťom slobodu a podnecuje ich k rôznym aktivitám. 

Dokumenty na stiahnutie:

Mohlo by vás tiež zaujímať

Meníme ulice pre deti, aby rodičia nemali strach pustiť ich do školy samé 

1. 6. 2022

Skoro každá domácnosť v Bratislave má najbližšiu základnú školu do 15 minút chôdze od svojho bydliska. ...