Projekt Mesto pre deti otvára Ulice na hranie: 10 ulíc pred školami sa na jeden deň zmení

18. apríla 2023

Detská radosť, slobodný pohyb, bohatý sprievodný program a skvelá atmosféra. Príďte si aj vy zažiť verejný priestor pred školou inak, ako v bežný deň.

Od apríla do septembra sa uskutoční 10 jednodňových festivalov Ulica na hranie, ktorých cieľom je meniť okolie škôl na živý verejný priestor s novými príležitosťami pre hru vonku. Ide o najväčšiu akciu, akú kedy hlavné mesto organizovalo na podporu bezpečnejšieho pohybu detí. Prvý festival sa uskutočnil v sobotu 22. apríla pred základnou školou Za kasárňou v mestskej časti Nové Mesto. Ďalšie festivaly sa budú konať v máji, júni, auguste a septembri. Podujatia sú súčasťou celomestského projektu Mesto pre deti, ktorý zastrešuje Metropolitný inštitút Bratislavy a organizácia UNICEF.

„Deti vyrastajúce v mestách majú omnoho menej možností pre bezstarostné pobehovanie s rovesníkmi po vonku, než generácia ich rodičov. Z ulíc ich vytlačili autá, ktorých počet za posledné roky rapídne stúpol. Bratislava však chce byť mestom, v ktorom sa deťom dobre žije. Práve cez tieto festivaly chceme ukázať ľuďom, čo znamená mať ulice priateľské k deťom. Naším cieľom je opäť prinavrátiť to, čo kedysi fungovalo úplne bežne – aby sa deti tešili na spoločnú hru vonku, navzájom sa spoznávali a zažívali malé dobrodružstvá,“ povedala Sandra Štasselová, urbanistka a koordinátorka projektu Mesto pre deti z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

KALENDÁR FESTIVALOV

  • 22. apríl │ZŠ Za kasárňou, MČ Nové Mesto
  • 20. máj │ ZŠ Mudroňova, MČ Staré Mesto
  • 26. máj │ ZŠ Drieňová, MČ Ružinov
  • 3. jún │ZŠ Černyševského, MČ Petržalka
  • 10. jún │ZŠ Riazanská, MČ Nové Mesto
  • 26. august │ZŠ Vazovova, MČ Staré Mesto
  • 8. september │ZŠ Biskupická, MČ Podunajské Biskupice
  • 9. september│ ZŠ Budatínska, MČ Petržalka
  • 23. september│ ZŠ Nevädzová, MČ Ružinov
  • 1. október │ZŠ Malokarpatské námestie, MČ Lamač

*Program priebežne zverejňujeme na sociálnych sieťach. Sledujte nás a nič nezmeškáte 🙂

Ulice budú patriť deťom

Metropolitný inštitút Bratislavy zorganizoval prvú Ulicu na hranie ešte vlani v septembri na základnej škole Tbiliská v Rači. Tento rok sa festival rozšíri do celého mesta a v priebehu nasledujúcich mesiacov sa uskutoční na ďalších 10 základných školách zapojených v projekte Mesto pre deti. Festivaly budú bezplatné a prísť môže každý, kto chce zažiť verejný priestor pred školou inak, ako v bežný deň.

Festivaly sú súčasťou celomestského projektu Mesto pre deti, ktorého cieľom je zvyšovať bezpečnosť v okolí škôl, vytvárať inkluzívne prostredie priateľské ku všetkým deťom, redukovať pohybové bariéry, dopravné zápchy aj škodlivý smog. Iniciatíva reaguje na súčasnú situáciu, kedy stále viac detí vozia rodičia do školy autom, a to aj napriek tomu, že bývajú v jej blízkosti. Projekt organizuje Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a organizáciou UNICEF. Na príprave festivalov sa podieľa aj Inštitút pre aktívne občianstvo, ktorý s MIB zdieľa užitočné informácie v oblasti občianskej angažovanosti.

Myšlienka prišla zo zahraničia

Festivaly Ulica na hranie (pozn. z angličtiny playstreets) sú menšie komunitné podujatia, ktorých myšlienka pochádza zo zahraničia. Postupne sa však udomácňujú aj na Slovensku, kde tiež pomáhajú šíriť ideu, že verejný priestor musí byť bezpečný a funkčný v prvom rade pre deti.

Počas dočasného uzavretia ulice miestni obyvatelia pripravujú podnetný program pre najmenších. Najčastejšie ide o pouličné loptové hry, kreslenie kriedou na cestu alebo hudobné či divadelné predstavenia lokálnych umelcov. Štasselová vysvetľuje, že ulice na hranie majú mnoho výhod, vrátane poskytovania bezpečného priestoru pre deti na hranie, podpory súdržnosti komunity a povzbudzovania detí, aby boli fyzicky aktívnejšie. Pomáhajú tiež upokojovať dopravu v danej štvrti.

Spomedzi zahraničných krajín má s ulicami na hranie dlhoročné skúsenosti Veľká Británia, kde viaceré projekty finančne podporuje aj vláda. Pozitívne dopady týchto projektov naznačujú aj výskumy, ktoré preukázali, že v oblastiach, kde boli zavedené ulice na hranie pre deti, sa objavili správy o zlepšení dopravnej situácie, ako aj o zvýšenej súdržnosti komunity a väčšom pocite sociálneho prepojenia medzi obyvateľmi. Tiež sa ukázalo sa, že deti profitujú zo zvýšených príležitostí na pohybovú aktivitu a hry vonku, čo môže pomôcť zlepšiť ich fyzické zdravie a duševnú pohodu.

Місто для дітей

Сусідські фестивалі «Вулиця для грання» є частиною загальноміського проекту “Місто для дітей”, який має на меті підвищити безпеку навколо шкіл, створити інклюзивне середовище сприятливе для всіх дітей, зменшити затори на дорогах та підвищений рівень смогу. Ініціатива реагує на поточну ситуацію, коли все частіше дітей до школи возять батьки на машині, навіть тоді, коли вони живуть поруч. Проєкт організовує Метропольний інститут Братислави у співпраці зі столичною владою та ЮНІСЕФ. Більше інформації про проєкт можна знайти на сайті www.mestopredeti.sk

Viac informácií o projekte nájdete na www.mestopredeti.sk.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...

MIB spolupracoval na prvom klimatickom pláne pre Bratislavu 

30. 4. 2024

Plán, prijatý drvivou väčšinou mestských poslancov a poslankýň, ukazuje cestu na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % a posilnenie ochrany obyva...

Start with Children: medzinárodný samit o tvorbe miest budúcnosti pre deti začína prvým sprievodným podujatím v pražskom CAMP-e

16. 4. 2024

V rámci partnerskej spolupráce medzi Bratislavou a Prahou sa 24. apríla 2024 uskutoční v pražskom CAMP-e sprievodné podujatie Urban talks pred konfere...