Živé miesta

Park na Legionárskej

18. 4. 2021

Park na Legionárskej sa zmení na príjemný priestor pre posedenie a šport, ktorý bude krásny najmä počas jari, keď stromy zakvitnú naružovo. ...

Na Žilinskej ulici pribudne “zelená” zastávka s pobytovou plochou

18. 4. 2021

Obnovíme priestor zastávky a obnovia priľahlú zeleň za zastávkou MHD Žilinská. V celom priestore tak pribudne množstvo zelene, vďaka čomu vz...

Lávka na Partizánskej lúke

18. 4. 2021

Bezbariérová rampa bude viesť návštevníkov od parkoviska pri Ceste mládeže pomedzi stromy v úrovni pôvodného zabudnutého chodníka. ...

Klzisko na Partizánskej lúke

18. 4. 2021

Partizánska lúka na Železnej studienke  je frekventovaným miestom aj počas zimných mesiacov. Prichádzame s myšlienkou klziska, ktoré zapadá ...

Vyhliadka na Kamzíku

18. 4. 2021

Zámerom revitalizácie je vytvorenie bezpečného, prepojeného prostredia so zvýraznením jeho prírodných kvalít a jedinečnej atmosféry. V rámci...

Skatepark pod Mostom SNP

18. 4. 2021

Filozofiou revitalizácie tohto územia bolo zapojiť do verejného priestoru viacero funkcií. Zapojiť do verejného priestoru skateboarding, tak...

Verejný priestor Krížna-Karadžičova

17. 4. 2021

Odstránenie bariér, citylightov, výsadba novej zelene a doplnenie osvetlenia pomohli vytvoriť prehľadnejší a bezpečnejší priestor....

Pozorovateľňa Vydrica

Pozorovateľňa zvierat Vydrica

17. 4. 2021

Pozorovateľňa zvierat sa nachádza pri prameni Vydrica. Je tu možné pozorovať divú zver a tento objekt z lokálneho materiálu poslúži pre všet...

Pobytové schody na brehu štvrtého rybníka

17. 4. 2021

Rôznorodé šírky a dĺžky schodov poskytujú návštevníkom rôzne typy užívania a kontaktu s vodnou hladinou v prostredí mestských lesov. ...

Park na Dunajskej

17. 4. 2021

Vďaka novým dopadovým plochám, kvalitným herným prvkom, mobiliáru a osvetleniu vznikne v parku na Dunajskej ulici atraktívny priestor na trá...