Mlynské nivy: Štvrť, kde bude všetko potrebné v pešej dostupnosti do 15 minút

30. augusta 2023

Mnohé mestá čelia výzve, ako sa prispôsobiť rastúcej populácii pri zachovaní kompaktnosti mesta aj kvality života.

Jedným z inovatívnych konceptov posledných rokov je 15-minútové mesto – vizionársky prístup mestského plánovania, ktorého cieľom je vytvoriť sebestačné štvrte, kde si obyvatelia vybavia svoje každodenné potreby do 15 minút chôdze alebo jazdy na bicykli od svojich domovov. Počas štvrťhodinky človek prejde pohodovou chôdzou približne 1,3 kilometra, čo predstavuje akúsi psychologickú hranicu, ktorú sú ľudia ochotní ísť peši.

Vytvorením štvrtí, ktoré uspokoja každodenné potreby obyvateľov, môžeme vybudovať odolnejšie, zdravšie a pulzujúce mestá. 15-minútové mesto predstavuje zmenu prístupu v mestskom plánovaní, pretože do popredia rozvoja stavia ľudí a udržateľnosť. Autorom tohto konceptu je Carlos Moreno, ktorý je profesorom na univerzite Sorbonne v Paríži.

„Navrhovanie novej mestskej štvrte Mlynské nivy na princípoch 15-minútového mesta je proaktívnym krokom k vytvoreniu udržateľnejšej a spravodlivejšej mestskej budúcnosti. Som presvedčený, že tým pripravujeme cestu, aby sa aj na ďalších miestach v Bratislave žilo lepšie,” povedal Martin Berežný zo Sekcie územného plánovania Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Základné princípy 15-minútového mesta

Zónovanie so zmiešaným využitím: Mesto je rozdelené do kompaktných štvrtí so zmesou obytných, obchodných, vzdelávacích a rekreačných priestorov. To vytvára vyvážené prostredie, kde ľudia môžu žiť, pracovať a hrať sa bez potreby dlhého dochádzania.

Chôdza a cyklistika: Ulice sú navrhnuté tak, aby uprednostňovali chodcov a cyklistov, podporovali fyzickú aktivitu, znižovali dopravné zápchy a zlepšovali kvalitu ovzdušia. Zelené plochy a možnosti verejnej dopravy ďalej zlepšujú dostupnosť v rámci mesta.

Miestna ekonomika: Dôraz sa kladie na podporu miestnych podnikov a ekonomík, čím sa zabezpečí dostupnosť tovarov a služieb v tesnej blízkosti obyvateľov. To tiež posilňuje komunitné väzby a znižuje závislosť od veľkých obchodných reťazcov, za ktorými treba cestovať autom do okrajových častí mesta.

Sociálna spravodlivosť: Cieľom 15-minútového mesta je byť inkluzívne a dostupné pre všetkých obyvateľov bez ohľadu na vek, príjem alebo schopnosti. Cenovo dostupné bývanie a verejné vybavenie sú prirodzenou súčasťou mestskej štruktúry s cieľom podporiť pocit spolupatričnosti a súdržnosti.

Výhody 15-minútového mesta pre ľudí aj pre životné prostredie

Obmedzenie dochádzania: Priblížením základných služieb k domovom môžu obyvatelia výrazne skrátiť čas dochádzania, čo vedie k menšiemu preťaženiu dopravy a nižším emisiám uhlíka.

Maximálna vzdialenosť, ktorú obyvatelia novej štvrte na Mlynských nivách budú musieť prekonať, aby dosiahli jednotlivé služby

Zlepšenie zdravia a pohody: Dôraz na chôdzu či cyklistiku a prístup k zeleným priestranstvám podporuje aktívny životný štýl, čo vedie k lepším výsledkom fyzického a duševného zdravia obyvateľov.

Silnejšie miestne ekonomiky: Podpora miestnych podnikov vytvára udržateľnú a odolnú ekonomiku, podporuje podnikanie a podporuje pocit hrdosti na komunitu.

Environmentálna udržateľnosť: Znížená závislosť na autách a lepšia verejná doprava môžu prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy mesta a zmierneniu vplyvu zmeny klímy.

Ako sa MIB podieľa na budovaní 15-minútovej štvrte na Mlynských nivách

Navrhovanie novej štvrte založenej na princípoch 15-minútového mesta si vyžaduje nielen premyslený plán, ale tiež komplexný prístup. Aj na Mlynských nivách sa už dnes odohráva proces, ktorého cieľom je zlepšiť život viacerým generáciám.

Spolupráca s developermi: Pri tvorbe Mestskej urbanistickej štúdie zóny Mlynské nivy zlaďujeme záujmy súkromných developerov spolu s verejným záujmom na kvalitnú občiansku vybavenosť, infraštruktúru či zeleň, aby sa štvrť zhodnotila pre všetkých obyvateľov.

Vďaka tejto spolupráci sa vyhneme tomu, že v území vznikne zoskupenie individuálnych projektov v jednom území, ale dokážeme vytvoriť modernú štvrť s potrebnými funkciami, čím sa zvýši hodnota každého projektu. Kooperácia so všetkými subjektami navyše znamená zlepšenie aj urýchlenie procesu zmeny územného plánu, keďže všetky navrhované zmeny by mali byť v súlade a vychádzať práve z jednej spoločnej štúdie.

Komplexné plánovanie: Pri navrhovaní úplne novej štvrte v hlavnom meste vychádzame z dát a odborných štúdií, ako je Urbanistická štúdia výškového zónovania, Urbanistická štúdia brownfieldov, alebo demografická prognóza do roku 2050 a najmä strategický dokument Bratislava 2030.

Zelené plochy a udržateľná infraštruktúra: Navrhujeme vytvoriť rozsiahle zelené parky, ktoré zvýšia ekologickú udržateľnosť štvrte. Kladieme dôraz na obnoviteľné zdroje energie a ekologickú infraštruktúru s cieľom minimalizovať vplyv na životné prostredie.

Pomáhame si pritom tzv. Ekoindexom (Ekoi), čo je nástroj, ktorý bude stanovovať nielen kvantitu vegetačných plôch, ale aj jej kvalitu s cieľom zvýšenia adaptačno-mitigačnej kapacity mesta, udržateľný vodný manažment a podporu biodiverzity. V kontexte rozvoja hlavného mesta Ekoi je základom pre systematický a efektívny návrh funkčnej zeleno-modrej infraštruktúry mesta.

Verejná doprava a mobilita: Pri budovaní novej štvrte sa veľký dôraz kladie prioritne na pešiu, cyklistickú a mestskú hromadnú dopravu, ktorá spojí štvrť s ostatnými časťami mesta. Infraštruktúra pre individuálnu dopravu bude zabezpečená, no tento typ mobility nebude uprednostnení pred ostatnými.

Súčasťou zadania štúdie je v novej štvrti v rámci verejného priestoru navrhovaný atraktívny mestský bulvár primárne určený pre električkovú trasu, cyklo trasu a peší pohyb, aký Bratislava doteraz nemá. Bulvár majú dopĺňať komorné námestia s utlmenou dopravou a vzájomne prepojenými ulicami.

Viac nájomných bytov: Dobrá štvrť sa pozná tak, že sa stará o ľudí zo všetkých sociálno-ekonomických prostredí. Aj preto už pri plánované novej štvrte myslíme na to, aby tu malo zastúpenie nájomné bývanie napríklad pre začínajúcich učiteľov a učiteľky či zdravotníkov a zdravotníčky, ktorí si často vlastné bývanie nevedia zo svojho platu dovoliť.

 

Prečítajte si viac
o princípoch rozvoja novej štvrte na Mlynských nivách

Stiahnuť dokument

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Start with Children: medzinárodný samit o tvorbe miest budúcnosti pre deti začína prvým sprievodným podujatím v pražskom CAMP-e

16. 4. 2024

V rámci partnerskej spolupráce medzi Bratislavou a Prahou sa 24. apríla 2024 uskutoční v pražskom CAMP-e sprievodné podujatie Urban talks pred konfere...

Start with Children: Bratislava bude v máji medzinárodným centrom diskusie o tvorbe miest budúcnosti pre deti

28. 3. 2024

Koncom mája sa Bratislava na dva dni premení na centrum medzinárodnej diskusie o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potre...

Start with Children: ak chceme udržateľnú budúcnosť miest, plánujme s ohľadom na potreby detí 

13. 3. 2024

V máji privíta Bratislava viac ako 30 špičkových odborníkov a odborníčok na tvorbu miest ohľaduplných voči potrebám detí. S cieľom odovzdať svoje know...