Aktuality

Architekti v rámci iniciatívy Živé miesta navrhnú lepšie prepojenie podhradia a centra, skvalitnenie verejných priestorov v zóne Zochova a ďalšie projekty v mestských častiach

8. 6. 2021

V rámci iniciatívy Živé miesta architekti spolupracujúci s mestom začínajú pracovať na ďalších projektoch. Ide o niektoré z historicky najvý...

Moravčíková: V minulosti by si nikto nedovolil postaviť v centre budovu, ktorá by nebola architektonicky hodnotná

7. 6. 2021

Ako sa tvorilo centrum Bratislavy, čo motivovalo kedysi obchodníkov investovať do dobrej architektúry a prečo je finálny návrh Živého námest...

MIB talk: Živé námestie

4. 6. 2021

Vypočujte si náš podcast, v ktorom diskutujeme o budúcnosti Živého námestia....

Je vyhlásená architektonicko-krajinárska súťaž na komplexnú úpravu Jurigovho námestia na sídlisku Karlova Ves

12. 5. 2021

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Karlova Ves vyhlasujú architektonicko-krajinársku súť...

Voľné verejné sedenie Sadni si! už po tretíkrát v hlavnom meste

7. 5. 2021

Projekt Sadni si! prináša do verejných priestorov voľné verejné sedenie, ktoré upriamuje pozornosť ľudí na verejné priestory, kde si môžu pr...

Prebehlo online verejné prerokovanie urbanistickej štúdie umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy

3. 5. 2021

Účelom urbanistickej štúdie je preveriť možnosti umiestnenia nájomného bývania vo vybraných lokalitách na mestských pozemkoch a na pozemkoch...

Ešte stále sa môžete zapojiť do grantovej výzvy Funkčnejšie verejné priestory

27. 4. 2021

Pozrite si krátke video o dvoch iniciatívach, ktoré postupne realizujú projekty spríjemňovania a skvalitňovania svojho okolia. Predstavia vá...

V Grösslingu sa začalo rekonštruovať. Obnovuje sa aj niekdajšia dominanta Starého Mesta – komín z roku 1914

22. 4. 2021

Začali sa prípravné stavebné práce na kúpeľoch Grössling. Do rekonštrukčných prác je zaradená aj obnova komína z roku 1914, a odstránenie na...

Na Trnavské mýto umiestnime platany podľa pripravovaného manuálu zelene a tvorby povrchov pre Bratislavu

22. 4. 2021

Priestor pred centrálnym trhoviskom na Trnavskom mýte je významným peším komunikačným uzlom. Plocha je celoplošne vyasfaltovaná pričom nepos...