Obľúbené bratislavské trhovisko „Miletička“ získa novú podobu, podnety na zlepšenie zbierame aj od obyvateľov

25. júna 2021

Trhovisko Miletičova je jedným z najznámejších trhovísk v Bratislave. Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Ružinov vyhlásia architektonickú súťaž, ktorá pomôže trhovisku zlepšiť svoju situáciu a zvýšiť atraktivitu nielen pre návštevníkov, ale aj pre súčasných a budúcich predajcov. Súťaži bude predchádzať komplexný participatívny proces.

foto: Matej Kmeť

Metropolitný inštitút Bratislavy cez dotazník osloví širokú skupinu obyvateľov a obyvateliek, bude viesť rozhovory s odborníkmi a odborníčkami na tému trhovísk a získa dáta aj cez mapovanie územia. Podobné mapovanie viedol MIB pri jazere Rohlík, či pri projekte Krížna, kde výstupy z participatívneho procesu boli súčasťou zadania pre architektov na celkovú obnovu ulice, ktorá sa bude revitalizovať “od fasády k fasáde“.

“Miletička je pre mnohých Bratislavčanov a Bratislavčanky ikonické miesto, s ktorým sa im spájajú rôzne zážitky. Práve trhoviská plnia v mestách dôležitú úlohu, pre ľudí sú to miesta, kde sa môžu stretávať a nadväzovať nové kontakty. Aj preto mám radosť, že mestská časť Ružinov nadviazala spoluprácu s Metropolitným inštitútom Bratislavy a robia všetko pre to, aby toto trhovisko prešlo kvalitnou rekonštrukciu a súčasne si zachovalo svoju špecifickú atmosféru. Okrem Miletičky sa podobná spolupráca deje napríklad aj pri obnove Kultúrneho strediska na Žarnovickej ulici v Rači,“ hovorí Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

Dotazník je okrem slovenčiny dostupný aj v anglickom či vietnamskom jazyku, čím zvyšujeme inkluzívne zapojenie aj obyvateľov, predajcov a návštevníkov trhoviska. V piatok 2. júla MIB plánuje „Deň na Miletičke“ a bude zbierať podnety priamo na mieste.

„Každé bratislavské trhovisko je niečím špecifické, či už je to ľuďmi, ktorí tam chodia, históriou miesta alebo programom a lokálnymi produktmi. Preto je kľúčové zapojiť verejnosť do vylepšenia trhoviska na Miletičovej a zároveň dbať na zachovanie atmosféry, ktorá robí toto miesto svojským a jedinečným. Chceme však priniesť aj nové prvky, ktoré spravia trhy atraktívnymi nielen pre súčasných návštevníkov a predajcov ale najmä pre budúce generácie. Participácia nám napovie, čo sú prvky, ktoré treba zachovať a aj zlepšiť“, povedal riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy Ján Mazúr.

Výstup z participácie je súčasťou zadania pre architektonickú súťaž. Participácia priblíži čo je na “Miletičke” najdôležitejšie pre ľudí, ktorí miesto pravidelne navštevujú alebo aj pre ľudí, ktorí tam predávajú svoje produkty. Tieto dáta spolu s informáciami od odborníkov spoločne vytvárajú komplexný obraz nielen o tom, čo sa má na trhovisku zlepšiť, ale aj čo robí trhovisko jedinečným a zaujímavým. Zadanie do súťaže je kľúčové pre pozitívnu zmenu, no bude aj architektom radiť, ako zachovať genius loci trhoviska. Dnešné trhoviská sú stále atraktívne tým, aký sortiment ponúkajú, avšak vyžadujú napríklad lepšie prepojenie s mestskou dopravnou infraštruktúrou či zabezpečenie skladových priestorov pre predajcov.

„Miletička je bezpochyby najznámejším bratislavským trhoviskom a pre Ružinovčanov je to ikonické miesto, na ktoré sú mimoriadne citliví. Práve preto je pre nás dôležité, aby sa k jeho budúcnosti mohli vyjadriť ľudia, ktorí ho celé roky pravidelne navštevujú, a teda aj poznajú najlepšie. Miletička už rekonštrukciu nevyhnutne potrebuje, ale chceme, aby si zachovala svojho ducha. Aby aj v budúcnosti bola miestom, kam sa budú ľudia radi vracať,“ povedal starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren.

Trhovisko Miletičova vzniklo v 70.rokoch, predtým tam bola budova známeho bitúnka. História spracovania mäsa na Miletičovej však siaha až do konca 19. storočia. Bitúnok vznikol v roku 1924, ktorý bol tvorený z viacerých hál, jeho architektúra odkazovala na podobné industriálne stavby z tohto obdobia. Dominantným prvkom ostal komín, ktorý dodáva trhovisku svoj špecifický charakter doteraz.

Dotazník okrem online verzie budú môcť ľudia prísť vyplniť aj 2. júla v piatok, kedy budú pracovníci Metropolitného inštitútu zbierať podnety od návštevníkov trhoviska priamo na mieste celý deň. Dotazník bude možné vyplniť do 20.7.2021.

Dotazníky aj v anglickej a vietnamskej verzii môžete nájsť tu:

SVK https://forms.office.com/r/0wzB2A68E0

EN https://forms.office.com/r/cZt93RWhee

VIET https://forms.office.com/r/gRG736MCVs

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Start with Children: medzinárodný samit o tvorbe miest budúcnosti pre deti začína prvým sprievodným podujatím v pražskom CAMP-e

16. 4. 2024

V rámci partnerskej spolupráce medzi Bratislavou a Prahou sa 24. apríla 2024 uskutoční v pražskom CAMP-e sprievodné podujatie Urban talks pred konfere...

Start with Children: Bratislava bude v máji medzinárodným centrom diskusie o tvorbe miest budúcnosti pre deti

28. 3. 2024

Koncom mája sa Bratislava na dva dni premení na centrum medzinárodnej diskusie o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potre...

Start with Children: ak chceme udržateľnú budúcnosť miest, plánujme s ohľadom na potreby detí 

13. 3. 2024

V máji privíta Bratislava viac ako 30 špičkových odborníkov a odborníčok na tvorbu miest ohľaduplných voči potrebám detí. S cieľom odovzdať svoje know...