Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom? Pripravujeme manuál, ako robiť participáciu

22. júna 2021

Participatívny proces môže pri nesprávnom nasmerovaní na cieľovú skupinu prehĺbiť vylúčenie a sploštenie demokratického postupu.

  • Kto presne sú cieľové skupiny projektu?
  • Koho projekt ovplyvňuje?
  • Do akej miery sa môžu oslovení vyjadriť a ovplyvniť tak projekt?

Nazeranie cez väčšie socio-ekonomické charakteristiky verejnosti nám pomôže v ďalších krokoch definovať reprezentatívne cieľové skupiny a zhrnúť ich priestorové potreby, čo sú oblasti, s ktorými v participantových procesoch pracujeme.

V spolupráci s Oddelením dátovej politiky a analýz sme preto vytvorili dátovú kapitolu Ľudia Bratislavy vytvorenú v interdisciplinárnej spolupráci. V tejto kapitole predstavuje dáta, ktorými vníma verejnosť cez optiku demografie, ekonomického príjmu, štátnej príslušnosti či podmienok prostredia, ktoré najviac definujú rozdielne potreby rozličných skupín v meste. Tieto dáta môžu byť následne využité ako podklad pri tvorbe politík, strategických dokumentov, participatívnych procesov či pre ďalší výskum.

Viac si môžete pozrieť na bratislavskom dataportáli https://opendata.bratislava.sk/page/people

Manuál „Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom“ plánujeme zverejniť počas leta.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Mlynské nivy: Štvrť, kde bude všetko potrebné v pešej dostupnosti do 15 minút

30. 8. 2023

Mnohé mestá čelia výzve, ako sa prispôsobiť rastúcej populácii pri zachovaní kompaktnosti mesta aj kvality života. ...

Plánujeme štvrť 21. storočia: S kvalitnou školou, bez zápch, s množstvom zelene

18. 8. 2023

Nová štvrť v dotyku s centrom mesta, blízko k Dunaju, s množstvom parkov, električkou ako hlavnou formou dopravy a verejnými priestormi pre všetkých. ...

Sad Janka Kráľa je bližšie k obnove. Víziu vytvorí MIB spolu s česko-slovenským tímom odborníkov

10. 8. 2023

Súťaž na zhotoviteľa štúdie vyhral tím so skúsenosťami s obnovou veľkých parkov na Slovensku aj v Česku. ...