Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom? Pripravujeme manuál, ako robiť participáciu

22. júna 2021

Participatívny proces môže pri nesprávnom nasmerovaní na cieľovú skupinu prehĺbiť vylúčenie a sploštenie demokratického postupu.

  • Kto presne sú cieľové skupiny projektu?
  • Koho projekt ovplyvňuje?
  • Do akej miery sa môžu oslovení vyjadriť a ovplyvniť tak projekt?

Nazeranie cez väčšie socio-ekonomické charakteristiky verejnosti nám pomôže v ďalších krokoch definovať reprezentatívne cieľové skupiny a zhrnúť ich priestorové potreby, čo sú oblasti, s ktorými v participantových procesoch pracujeme.

V spolupráci s Oddelením dátovej politiky a analýz sme preto vytvorili dátovú kapitolu Ľudia Bratislavy vytvorenú v interdisciplinárnej spolupráci. V tejto kapitole predstavuje dáta, ktorými vníma verejnosť cez optiku demografie, ekonomického príjmu, štátnej príslušnosti či podmienok prostredia, ktoré najviac definujú rozdielne potreby rozličných skupín v meste. Tieto dáta môžu byť následne využité ako podklad pri tvorbe politík, strategických dokumentov, participatívnych procesov či pre ďalší výskum.

Viac si môžete pozrieť na bratislavskom dataportáli https://opendata.bratislava.sk/page/people

Manuál „Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom“ plánujeme zverejniť počas leta.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Start with Children: v Bratislave bude v máji medzinárodná konferencia o vytváraní miest s ohľadom na potreby detí

21. 2. 2024

Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom Bratislava usporiada v máji jedinečný medzinárodný samit, ktorým iniciuje dôležitú disk...

MIB: Mesto robíme lepším aj v spolupráci s partnermi. V roku 2023 sme si dokázali zabezpečiť financie z viacerých zdrojov 

9. 1. 2024

Úlohou Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) je prinášať dlhodobé koncepčné riešenia v oblasti rozvoja mesta a verejného priestoru, ktoré prispejú...

MIB v roku 2023: Ako sme sa posunuli ku kvalitnejšiemu, modernejšiemu a príjemnejšiemu mestu

19. 12. 2023

Rok 2023 znamenal pre Bratislavu v mnohom posun vpred. V meste pribudli ďalšie obnovené verejné priestory, k výraznému pokroku došlo aj na poli územné...