Krížna ulica

Verejný priestor Krížna-Karadžičova

17. 4. 2021

Odstránenie bariér, citylightov, výsadba novej zelene a doplnenie osvetlenia pomohli vytvoriť prehľadnejší a bezpečnejší priestor....

Odborárske námestie

26. 2. 2021

Cieľom revitalizácie je vytvoriť vhodné podmienky pre rast aktuálnej a navrhovanej vegetácie, výmena povrchu komunikácií, návrh vhodného mob...

Výstava výsledkov participácie na Krížnej ulici

30. 11. 2020

Výsledky z participatívneho zapojenia obyvateľov a obyvateliek Krížnej ulice a jej okolia si už môžete pozrieť naživo aj na Krížnej ulici. V...

Aká je a bude Krížna ulica a jej okolie? Aké sú názory verejnosti?

9. 11. 2020

Správa z procesu zapojenia rôznorodej verejnosti pri formovaní názoru na to, čo pre nás kvalita regenerácie ulice znamená a aký by mal byť r...

Prechádzka o histórii Krížnej ulice (fotogaléria)

3. 8. 2020

Prechádzku viedol skúsený bratislavský sprievodca Ivor Švihran, ktorý na trase od Mickiewiczovej ulice po komplex Blumentál porozprával, kde...

Krížna ulica

16. 6. 2020

Revitalizácia a modernizácia električky Ružinovskej Radiály v úseku Americké námestie - Krížna, Staré Mesto...