Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke

Prebiehajúca súťaž

Štyri lávky budú urbanisticky, architektonicky, funkčne a dopravne napojené do kontextu miesta. Návrh prinesie aj riešenie predpolia lávok na oboch brehoch a bude v maximálnej možnej miere rešpektovať tvarovanie terénu a zelene Chorvátskeho ramena.

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Druh súťaže

 • Podľa účelu súťaže: projektová
 • Podľa okruhu účastníkov: verejná
 • Podľa predmetu súťaže: architektonicko – konštrukčná
 • Podľa priebehu súťaže: jednokolová

Lehoty

 • Dátum úvodného zasadnutia poroty 11.2. 2021
 • Dátum vyhlásenia súťaže 26.3. 2021
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov 14.6. 2021, 17:00 hod.
 • Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov 23.7. 2021

členovia poroty

Peter Paulík – Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF STUBratislava),  autor knihy Mosty na území Slovenska, projektant mostov: http://www.proponti.sk/referencie/

Tomáš Koumar – EHL & KOUMAR ARCHITEKTI: http://www.ehl-koumar.cz/

Ondřej Hofmeister – PROJEKTIL ARCHITEKTI: http://www.projektil.cz/

František Brliť – poradca 1. námestníčky primátora Bratislavy pre oblasť dopravných stavieb

Ingrid Konrad – Hlavná architektka mesta Bratislava

Pavol Šilla – architekti zerozero: https://zerozero.sk/

Michala Kozáková – architektka, členka predstavenstva METRO Bratislava a.s.

lávka č.1

 • predpokladaná hodnota zákazky je 59 000 € 
 • predpokladané investičné náklady na realizáciu sú do 640 000 € 

Ceny a odmeny

1. cena: 3 500 € 

2. cena: 2 100 € 

3. cena: 1 400 € 

lávka č.2

 • predpokladaná hodnoty zákazky je 71 000 € 
 • predpokladané investičné náklady na realizáciu sú do 800 000 € 

Ceny a odmeny

1. cena: 4 000 €

2. cena: 2 400 €

3. cena: 1 600 €

lávka č.3

 • predpokladaná hodnota zákazky je 41 000 € 
 • predpokladané investičné náklady na realizáciu sú do 410 000 €

Ceny a odmeny

1. cena: 2 500 €

2. cena: 1 500 €

3. cena: 1 000 €

lávka č.4

 • predpokladaná hodnota zákazky je 61 000 €
 • predpokladané investičné náklady na realizáciu sú do 670 000 €

Ceny a odmeny

1. cena: 4 000 €

2. cena: 2 400 €

3. cena: 1 600 €