Námestie slobody

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Námestie slobody prešlo po desiatkach rokov rekonštrukciou. Obnovila sa fontána, pribudol nový povrch - takzvané exteriérové terazzo - či nové stromy. Vďaka úprave sa tento dôležitý verejný priestor mesta stal príjemnejším miestom s novou funkciou.

Rekonštrukcia Námestia slobody patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v Bratislave. V rámci projektu došlo k obnove priestoru a zlepšeniu prístupnosti fontány a pobytovosti celého námestia. Rekonštrukcia sa uskutočnila so zámerom zachovať čo najviac pôvodných prvkov a nezmeniť charakter tohto verejného priestoru. Novú podobu námestia určila architektonická súťaž z roku 2017, ktorej víťazmi sa stali architekti z ateliérov 2021 a LABAK.

Do fontány Družba sa po 16 rokoch vrátila voda 

Obnova námestia sa uskutočnila v dvoch fázach. Do prvej fázy spadá rekonštrukcia dominanty námestia, fontány Družba. Fontána má priemer 45 metrov a tým patrí medzi najväčšie fontány na Slovensku. Centrálna plastika v tvare rozvíjajúceho sa lipového kvetu váži 12 ton a je vytvorená z nehrdzavejúcej ocele. Lipový kvet symbolizuje priateľstvo a mier medzi národmi.

Zámerom architektov pri obnove fontány bolo upraviť bazény fontány, a tým ich viac sprístupniť ľuďom, aby sa v nich dalo osviežiť počas letných horúčav. Súčasťou rekonštrukcie bolo tiež vyčistenie Lipového kvetu, ktorý získal pôvodný lesk. Rekonštrukciou prešla aj strojovňa. Časť pôvodných čerpadiel sa zakonzervovala a zostane v podzemí pre ďalšie generácie. Opravili sa tiež kompletné rozvody fontány.

Novo zrekonštruovanú fontánu budú poháňať moderné technológie, vďaka ktorým bude fontána neporovnateľne ekonomicky aj ekologicky šetrnejšia. V minulosti vo fontáne cirkulovalo až 2 000 kubických metrov vody, po novom to bude 10-násobne menej.

Fontána po obnove dokáže fungovať v troch režimoch:

  • suchý režim: vypnutá fontána/mimo prevádzku – v noci a mimo sezónu
  • mokrý režim: najčastejší režim počas prevádzky – so suchými okrajmi segmentov a nízkou hladinou vody (do 7 cm)
  • kaskádový režim: slávnostný režim odkazujúci na pôvodný kaskádový koncept fontány, segmenty sú plnené až po okraj a voda kaskádovito prepadá z vyššieho do nižšieho segmentu.
Pred
Po

Fontána bola vypustená od roku 2007 pre zlý technický stav – nefungovali čerpadlá, elektroinštalácia a poškodená bola aj hydroizolácia bazénov. Návrh novej podoby fontány odobrili dedičia jej autorských práv. 

Obnovilo sa aj samotné námestie 

V rámci druhej fázy obnovy prebehla rekonštrukcia námestia. Celá revitalizácia rešpektuje pôvodný charakter tohto verejného priestoru a prináša citlivé zmeny. Medzi kľúčové úlohy patrila úprava povrchov v okolí fontány, výsadba nových stromov a záhonov a systémová výmena osvetlenia.

Jednou z priorít revitalizácie bolo pridanie novej funkcie. Po rekonštrukcii je Námestie slobody lepšie prispôsobené spoločenským a kultúrnym podujatiam, čo je jeden z hlavných momentov zmeny námestia. Ďalšou z priorít bola debarierizácia – bezbariérový prístup vznikol napríklad v druhom rade pobytových záhonov, kam sa jednoduchšie dostanú rodičia s kočíkmi či ľudia so zdravotným znevýhodnením. 

Pribudlo unikátne exteriérové terazzo

V okolí fontány sa pôvodne nachádzal približne 25 metrov široký pás dlažby zo žuly z rôznych lomov z Československa. Napriek kvalite materiálu, pôvodná dlažba po štyridsiatich rokoch praskala a nebolo jednoduché ju opravovať ani možné preuložiť.  

Architekti sa tento kvalitný materiál rozhodli zachovať, a využiť ho v novej podobe. Popraskanú žulovú dlažbu lemujúcu bazén fontány tak nahradilo takzvané exteriérové terrazzo vytvorené recyklovaním pôvodnej poškodenej dlažby a tiež dlaždíc z taveného čadiča, ktorými bola vydláždená samotná fontána. Materiál bol rozdrvený na menšie kúsky a použitý ako plnivo vo vrchnej vrstve železobetónovej dosky.

Prebrúsením vznikol atraktívny povrch nadväzujúci na pôvodný materiál. Zároveň sa týmto krokom ušetrilo približne 500 ton materiálu, ktorý by inak musel byť odvezený na skládku a nahradený novým materiálom. Originálne lúčovité tvary zo štiepanej dlažby typické pre toto námestie zostali zachované.

Viac zelene a prirodzeného tieňa

Vyvýšené plochy v prvom a druhom rade sa zmenili na pobytové zelené ostrovčeky s pravidelne kosenými plochami a automatickým zavlažovaním. Oddelenie správy zelene na magistráte v spolupráci s ateliérom LABAK uskutočnili audit stavu stromov, na základe ktorého došlo k výmene a doplneniu nových. Na námestí pribudlo 17 sakúr a gledíčií, a tiež sedem vzrastlých borovíc, ktoré už dnes poskytujú prirodzený tieň. Vykonali sa tiež nevyhnutné zdravotné a bezpečnostné orezy stromov.

V rámci revitalizácie priestoru boli presadené vybrané stromy. Predovšetkým šlo o dreviny zasadené na miestach, kde sa uskutočnia povrchové úpravy. Stromy získali nový domov vo Vrakuni a dostanú tak priestor na čo najdlhší a najspokojnejší život.    

Po dokončení prvej etapy revitalizácie je Námestie slobody príjemnejším, krajším a skutočne živým miestom. Návštevníkom a návštevníčkam ponúka širokú škálu aktivít, miesto na relax, príjemné osvieženie či kvalitnejší priestor na verejné podujatia. 

História fontány Družba

1980

Fontána Družba bola postavená v rokoch 1979 až 1980. Počas socializmu sa Námestie slobody volalo Gottwaldovo námestie na počesť prvého česko-slovenského komunistického prezidenta Klementa Gottwalda, ktorý mal pomník so svojou družinou v jednom z rohov námestia. Súsošie odstránili v rokoch 1992 až 1994.

1989

Námestie sa premenovalo na Námestie slobody po roku 1989 a slúžilo na príležitostné koncerty, spoločenské akcie či demonštrácie.

2007

Fontána bola vypustená pre zlý technický stav – nefungovali čerpadlá, elektroinštalácia a poškodená bola aj hydroizolácia bazénov.

2017

Architektonická súťaž na celé Námestie slobody, ktorú zastrešovala kancelária hlavnej architektky, prebehla ešte v roku 2017 a zo 14 ateliérov priniesli najlepšie riešenie architekti z ateliérov 2021 a LABAK.

2021

Hlavné mesto spolu, Metropolitný inštitút Bratislavy s Generálnym investorom Bratislavy (GIB) odovzdali fontánu Družba stavebníkovi FERRMONT a.s., čím sa koncom novembra 2021 začala oprava najväčšej fontány v Bratislave.

2023

V júni 2023 sa dokončila rekonštrukcia fontány Družba. Stalo sa tak po 16 rokoch, počas ktorých bola najväčšia fontána na Slovensku vypustená.

Projekt v bodoch

  • Projekt revitalizácie Námestia slobody je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave
  • Na revitalizácii sa podieľalo hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy a Generálnym investorom Bratislavy (GIB)
  • Tvorbu architektonického zadania zastrešili architekti z ateliérov 2021 a LABAK, ktorí sa stali víťazmi architektonickej súťaže z roku 2017
  • Projekt bol financovaný z rozpočtu hlavného mesta
  • Realizácia: prvá etapa: 2021-2023

Mohlo by vás tiež zaujímať

Najväčšia fontána na Slovensku je funkčná. Na Námestie slobody sa po 16 rokoch vrátila voda

24. 6. 2023

Rekonštrukcia Námestia slobody patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v Bratislave. ...

Lipový kvet má po 40 rokoch opäť pôvodný lesk

13. 4. 2023

Lipový kvet, dominanta Námestia slobody, je po štyroch dekádach čistá. Postarala sa o to technológia od spoločnosti Kärcher, ktorá čistiace práce bezo...

Revitalizácia Námestia slobody výrazne napreduje, do fontány Družba sa vráti voda už na jar

4. 11. 2022

Námestie slobody spolu s fontánou Družba prechádzajú po vyše 40 rokoch prvou komplexnejšou rekonštrukciou....