Nový manuál participácie prináša návod, ako zapájať ľudí do plánovania mesta. Čerpať z neho môžu samosprávy, architekti aj developeri

8. novembra 2021

Participatívny proces s ľuďmi dokáže zlepšiť kvalitu projektov vďaka spoznaniu názorov, zlaďovať odlišné záujmy a predchádzať konfliktom, a tiež posilňovať vzájomnú dôveru obyvateľov najmä voči samosprávam. Nový manuál participácie sumarizuje doterajšie skúsenosti odborníkov a odborníčok MIB-u a ponúka komplexný návod všetkým, ktorí chcú vo svojich projektoch zlaďovať záujmy rôznych skupín ľudí.

Manuál participatívneho plánovania a socio-priestorového mapovania v Bratislave

Osobné stretnutia, informačné letáky v schránkach, online dotazníky, hĺbkové rozhovory či celodenné mediálne prenosy pre verejnosť s možnosťou dopytovania sa. To všetko je participácia, ktorej cieľom je nájsť spoločné riešenie pre rôzne situácie, ktoré prináša život v meste. Participatívny proces by mohol byť súčasťou výstavby novej budovy, revitalizácie verejného priestoru alebo brownfieldu, prípadne rekonštrukcie existujúcej budovy. Cieľom je spoznanie postojov a potrieb verejnosti na dané územie, vďaka čomu sa zvyšuje šanca, že ľudia budú s výsledkom, ktorý projekt prináša, spokojní.

Manuál pre lepšie plánovanie

Takmer 300-stranový manuál participácie pripravil tím interných aj externých odborníkov a odborníčok pod vedením Sekcie mestských štúdií a participácie z MIBu. Ide o komplexný dokument, z ktorého môžu čerpať poslanci, starostovia, primátori či župani, ale aj neziskovky, investori, architekti a developeri. Sumarizuje detailné návody, ako chápať, zapájať a interpretovať názory a potreby ľudí v určitom prostredí. Sú v ňom zrozumiteľné pokyny, ako postupovať pri participatívnom procese a tiež praktické tipy, ako sa vyvarovať častým chybám.

„Ak chce mesto, aby ho obyvatelia pokladali za svoje, musí ich vedieť počúvať. Musí viesť s nimi rozhovor a klásť správne otázky v správnom čase. Preto som rád, že sa kolegom z MIB-u podarilo vydať unikátny manuál, ktorý tu bude pre všetkých. Pre bratislavské mestské časti, ale aj pre akéhokoľvek politika či úradníka z hocakého kúta Slovenska, ktorý to so svojou prácou myslí vážne a zaujíma sa o názory ľudí,“ povedal Matúš Vallo, primátor hlavného mesta.

Manuál participácie je určený všetkým, ktorí nikdy participáciu nerobili a chceli by. V podrobných infografikách je vysvetlený každý krok, ktorý musia urobiť či už pri revitalizácii verejného priestoru, výstavby novej budovy či rekonštrukcie starej. Zároveň publikácia zahŕňa prípadové štúdie z konkrétnych projektov a tiež rôzne užitočné analýzy.

Nároky obyvateľov rastú

Hlavné mesto spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy v posledných rokoch tvorí viaceré mestské projekty spolu s obyvateľmi a obyvateľkami. MIB za posledné tri roky uskutočnil viac než sto menších či väčších stretnutí a aktivít s rôznymi skupinami verejnosti a inštitúcií. Participácia býva súčasťou každej významnejšie výstavby, revitalizácie či rekonštrukcie, ktorú zastrešuje hlavné mesto spolu s MIB-om. Jedným z výsledkov participácie je, že sa spätná väzba od ľudí zapracuje do architektonického zadania.

Stalo sa tak aj v prípade participácie pri jazere Rohlík, kde sa zapojilo vyše 2000 respondentov a respondentiek, ktorých podnety pre zachovanie prírodného charakteru jazera boli zohľadnené v architektonickom zadaní pre revitalizáciu tohto miesta. Participácia s odborníkmi a obyvateľmi je rovnako dôležitá pri tvorbe strategických dokumentov – je súčasťou tvorby plánu Bratislava 2030, či iných mestských projektov, ktoré sa týkajú nájomného bývania alebo novej parkovacej politiky.

„Požiadavky verejnosti na kvalitu života v slovenských mestách rastú. Počas posledných dekád vzniklo množstvo občianskych či profesijných iniciatív, ktoré sa zdola či odboku snažili zmeniť ten svoj kúsok mesta, prípadne svoj záujem deklarovali petíciami, listami, článkami. Značná časť konfliktov pramenila z nedostatočného informovania či zlého vysvetlenia zamýšľaných zmien. Práve participácia je účinný demokratický nástroj, ktorý môže pomôcť vniesť do celého procesu poriadok, vďaka ktorému sa znižujú nezhody a narastá spokojnosť,“ priblížila Milota Sidorová, riaditeľka Sekcie mestských štúdií a participácie na MIB-e.

Získanie si dôvery

Mestá a obce po celom Slovensku by sa podľa nej mali aktívnejšie zaujímať, aké potreby a preferencie majú ich obyvatelia a intenzívne pracovať na tom, aby poskytnuté riešenia tieto potreby a preferencie zohľadňovali. Práve verejný sektor má za úlohu získať si dôveru verejnosti, a to tak, že ním predložené riešenia predstavujú najvhodnejší návrh zlaďujúci dotknuté záujmy so záujmom verejným. Zároveň Sidorová zdôraznila, že dôvera je obojstranný vzťah, ktorý nebude fungovať bez spolupráce ľudí.

Inšpiráciami pre správne nastavenie participatívnych procesov boli Praha, Viedeň či Detroit. Praha vytvorila komplexné scenáre a návody, ktoré participáciu definujú v priebehu celého trvania projektov. Tieto scenáre sa upravili a prispôsobili slovenským podmienkam. Susedná Viedeň bola inšpiratívna z hľadiska vedomostí o ľuďoch a ich životných situáciách. Tamojší špecialisti na participáciu dokázali veľmi dobre popísať potreby a možnosti zapojenia rôznych typov verejnosti od zdravých, ekonomicky aktívnych obyvateľov, od seniorov, mládež, mužov a ženy kompletných i nekompletných rodín, ľudí ohrozených chudobou, či stratou bývania až po cudzincov.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Parky a príjemné verejné priestory. Oživenie nevyužitých území na Mlynských nivách prinesie viac než novú výstavbu

25. 9. 2023

Mlynské nivy a ich východná časť predstavujú dnes územie so siedmimi rozsiahlymi brownfieldmi po bývalých priemyselných areáloch. Územie je málo priep...

Mlynské nivy: Štvrť, kde bude všetko potrebné v pešej dostupnosti do 15 minút

30. 8. 2023

Mnohé mestá čelia výzve, ako sa prispôsobiť rastúcej populácii pri zachovaní kompaktnosti mesta aj kvality života. ...

Plánujeme štvrť 21. storočia: S kvalitnou školou, bez zápch, s množstvom zelene

18. 8. 2023

Nová štvrť v dotyku s centrom mesta, blízko k Dunaju, s množstvom parkov, električkou ako hlavnou formou dopravy a verejnými priestormi pre všetkých. ...