Pri jazere Rohlík zlepšíme pobytové plochy, chodníky a osvetlenie. Jeho prírodná atmosféra zostane nedotknutá

20. apríla 2021

V pripravovanej revitalizácii areálu jazera Rohlík v Ružinove sme sa posunuli do ďalšej fázy. Názory verejnosti získané participatívnymi aktivitami sme v Metropolitnom inštitúte Bratislavy vyhodnotili a zapracovali do odporúčaní pre architektov a architektky pripravujúcich konkrétne zmeny a úpravy. Oslovení respondenti a respondentky chcú zachovať prírodný a oddychový charakter miesta a citlivými zásahmi zlepšiť vybavenosť mestského mobiliáru, prístupnosť jazera a stav zanedbaných povrchov a priestorov v okolí.

Ukážka z výstupov participácie a mapovania pobyhu pri jazere Rohlík


BRATISLAVA V zákryte ružinovskej polikliniky môžete objaviť jazero, pomenované podľa svojho špecifického tvaru, Rohlík, ktoré je populárnym miestom prechádzok mnohých Ružinovčanov a Ružinovčaniek. Vďaka prítomnej vode, zeleni a živočíchom ľudia vnímajú toto miesto ako oázu pokoja, kde môžu oddychovať. Areál jazera čoskoro čaká obnova a počas prípravy jej zadania sme  zbierali dáta a zisťovali názory jeho návštevníkov a návštevníčok. Až 81,29 % respondentov a respondentiek dotazníkového prieskumu tvorili miestni obyvatelia a obyvateľky, a preto jeho výsledky reprezentujú názory ľudí, ktorí budú tieto zmeny vnímať najviac.

Kus skutočnej prírody uprostred mesta

59 % zúčastnených v dotazníkovom prieskume uviedlo, že najväčšiu hodnotu má pre nich príroda, resp. prírodné prvky, pozitívne hodnotili aj množstvo a “divokosť” miestnej zelene, ktorú by chceli rozšíriť a zlepšiť jej starostlivosť najmä vo vytypovaných miestach. Ide napríklad o severný cíp jazera pri poliklinike, kde sa najmä v neupravovanom a prehustenom poraste často hromadí odpad. Takéto miesta chceme v rámci obnovy upravovať a zabezpečiť prevenciu primeranou starostlivosťou o už existujúcu a aj novovzniknutú zeleň.

Najčastejšie ľudia okolie jazera využívajú na prechádzky, pozorovanie rozmanitej miestnej prírody alebo na posedenie. Chýba im tu pešie prepojenie brehov, či možnosť prechádzky okolo celého obvodu jazera. Úpravou brehov zlepšíme požadovaný prístup k vode a znížime tým bariérovosť pre ľudí s rôznymi obmedzeniami pohybu, bližší kontakt s vodou môže ponúknuť mólo alebo lávka. Často sa spomínal aj stav chodníkov, ktorý aj napriek revitalizácii v 2017 je momentálne veľmi neuspokojivý. Výmenou vhodnejších povrchov odstránime premáčanie či bahnenie, čo spríjemní pohybovú kvalitu chodcom aj športovcom.

Citlivo revitalizovať a opraviť zanedbané

Neporiadok, špina a zanedbanosť sa často ľuďom nepáčila v problémových miestach, ako napr. “skryté” schody alebo priestory pri poliklinike a nemocnici, ktoré združovali rôzne negatívne aktivity spojené s konzumáciou alkoholu a znečisťovaním prostredia. S týmto spojený znížený pocit bezpečnosti zlepšíme doplnením osvetlenia v nočných hodinách, s prihliadnutím na nerušenie miestneho živočíšstva.

Aj keď si lavičky mnoho odpovedajúcich ľudí spojilo s rušivými aktivitami mladých najmä vo večerných hodinách, 65,9% opýtaných však uviedlo, že by chcelo viac lavičiek a košov. Preto doplníme mestský mobiliár, pobytové plochy a vytvoríme viac prvkov na sedenie tak, aby vyhovovali všetkým rozmanitým skupinám obyvateľstva, ktoré sa tu združujú a koexistujú.

Ľudia chcú aby sa miestne prírodné bohatstvo zachovalo a rozvíjalo a citlivými zásahmi zútulnila celková atmosféra miesta. Odporúčania a podnety z participácie, do ktorej sa zapojilo vyše 2000 ľudí, architekti spracujú a premietnu do konkrétnych návrhov úprav a zmien, ktoré následne predstavíme verejnosti. Začiatok revitalizácie je naplánovaný v roku 2022.

Obnova pri jazere Rohlík je jedným z projektov Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy – Živé miesta – v rámci ktorých zlepšujeme kvalitu ciest, chodníkov a verejných priestorov pre všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky po celom meste.      

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Parky a príjemné verejné priestory. Oživenie nevyužitých území na Mlynských nivách prinesie viac než novú výstavbu

25. 9. 2023

Mlynské nivy a ich východná časť predstavujú dnes územie so siedmimi rozsiahlymi brownfieldmi po bývalých priemyselných areáloch. Územie je málo priep...

Mlynské nivy: Štvrť, kde bude všetko potrebné v pešej dostupnosti do 15 minút

30. 8. 2023

Mnohé mestá čelia výzve, ako sa prispôsobiť rastúcej populácii pri zachovaní kompaktnosti mesta aj kvality života. ...

Plánujeme štvrť 21. storočia: S kvalitnou školou, bez zápch, s množstvom zelene

18. 8. 2023

Nová štvrť v dotyku s centrom mesta, blízko k Dunaju, s množstvom parkov, električkou ako hlavnou formou dopravy a verejnými priestormi pre všetkých. ...