Parkovací dom pre 499 áut, 90 nájomných bytov, stredisko pre seniorov aj škôlka. Vyhlasujeme architektonickú súťaž na novú zónu Janíkov dvor

Revitalizácia
8. decembra 2021

V lokalite Janíkov dvor v Petržalke pribudne pri predĺženej električkovej trati aj nová zóna s nájomnými bytmi, Park and Ride parkovacím domom, škôlkou, strediskom pre seniorov, obchodmi, službami, reštauráciami a novými verejnými priestormi. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a mestskou stavebnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s vyhlasujú architektonicko-urbanistickú súťaž na budúcu podobu Polyfunkčnej zóny Janíkov dvor.

Zhoršujúca sa dostupnosť bývania a narastajúci počet osobných áut v centre meste sú výzvy, ktorým čelia viaceré európske mestá a nevyhli sa ani Bratislave. Nová polyfunkčná zóna Janíkov dvor, ktorá v budúcnosti vznikne v mestskej časti Petržalka, má tieto problémy zmierniť.   

Územie vybraté pre výstavbu tohto projektu má rozlohu 33 100 m2 a momentálne je nevyužité. Z južnej strany je pozemok ohraničený Panónskou cestou, z východnej strany pribudne plánovaná električková trať a zastávka, na severnej strane sa nachádza pôvodná panelová zástavba a na západnej strane bude nová zóna susediť so súčasným obratisko MHD autobusov. Súťažné zadanie striktne neurčuje koľko budov majú architekti navrhnúť. Bude to záležať od spracovania ako a kam sa rozhodnú umiestniť stanovené počty bytov tak, aby priniesli najlepšie riešenie zadania.  

„Vyhlasujeme architektonickú súťaž, ktorá je unikátna svojou komplexnosťou, pretože rieši nové byty, parkovací dom, škôlku a ďalšiu chýbajúcu občiansku vybavenosť. Na najväčšom sídlisku v strednej Európe zlepšíme občiansku vybavenosť, skrášlime verejné priestory a prinesieme alternatívne riešenie pre skupinu ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť komerčné bývanie. Vznik novej škôlky pre 80 detí  uľahčí život viacerým rodinám. Preto som  presvedčený, že tento projekt významne skvalitní život mnohým obyvateľom a priblíži Bratislavu k vyspelým európskym mestám,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.   

Priebeh súťaže

Architekti sa budú môcť zapojiť do súťaže do 2. 2. 2022, kedy sa uzavrie prvé kolo a druhé kolo potrvá do 6. 5. 2022. Víťazný návrh bude verejnosti známy najneskôr na budúci rok v júni. Následne sa začne vypracovávať projektová dokumentácia a po jej dokončení sa naplánuje začatie stavených prác.  Odhadovaný rozpočet je 32 miliónov eur s DPH.  

„ Od súťaže očakávame, že prinesie vysoko kvalitný návrh v lokalite, ktorá je najmä veľkou urbanistickou výzvou. Aj vďaka veľkosti a zloženiu lokalitného programu, ktorý je tvorený pestrým mixom funkčných náplní, súťaž ukáže, ako môže vyzerať plnohodnotná polyfunkčná mestská zóna postavená v 21. storočí,“ dodal Peter Lényi, riaditeľ sekcie súťaží na MIB-e.   

Nájomné bývanie aj nové verejné priestory

Postaviť 90 nájomných bytov súvisí s dlhodobým cieľom magistrátu rozširovať fond nájomného bývania. Zastupiteľstvo hlavného mesta v marci 2020 schválilo novú koncepciu mestskej bytovej politiky pre roky 2020 až 2030, ktorej cieľom je rapídne zvýšiť počet mestských nájomných bytov. Jednou z priorít budovania mestského bytového fondu je udržateľná výstavba nových nájomných bytov s cieľom efektívne využívať dostupné zdroje financovania, ktorými sú prioritne podpora  z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.  

Okrem novej výstavby prebehne revitalizácia aj širšieho okolia. Podmienkou je vytvoriť verejný priestor s oddychovými zónami pre všetky vekové skupiny. Architekti majú do svojich návrhov vniesť zelené riešenia, ktoré pomôžu zmierniť dopady klimatickej krízy. Vítané sú integrované prvky zelenej a modrej infraštruktúry, ktoré zamedzia prehrievaniu plôch či vznikom tepelných ostrovov.  

Výstavba Park and Ride parkovacieho domu počíta s kapacitu 499 miest pre autá a bezpečným stojiskom pre 100 bicyklov. Ambíciou Park and Ride parkovacích domov je  znížiť objem individuálnej automobilovej dopravy smerujúcej do centra mesta a rezidenčných zón a zachytávať týchto vodičov podľa možnosti na okraji územia Bratislavy. V praxi by mali vodiči prichádzajúci do hlavného mesta na tomto parkovisku zaparkovať svoje auto a presadnúť na električku alebo autobus, ktorý ich odvezie do mesta. Takýmto spôsobom je možné zlepšiť využitie verejného priestoru v centre mesta, ktorý dnes zaberajú odstavené autá.  

Zapojenie verejnosti z okolia

Vytvoriť kvalitné zadanie, ako má Janíkov dvor vyzerať a komu má slúžiť, pomohol aj participatívny proces s obyvateľmi. Možnosť zapojiť sa do participácie k výstavbe nájomného bývania a parkovacieho domu využilo 70 ľudí z okolia Janíkovho dvora. MIB zisťoval najmä to, aká občianska vybavenosť im v okolí dnes chýba.   

„Obyvatelia hovorili primárne o chýbajúcich škôlkach. Ako ďalšia v poradí bola preferencia na gastro prevádzky, najmä pre stravovanie v čase obeda. Obe tieto požiadavky sa stali súčasťou architektonického zadania,“ upresnila Milota Sidorová, riaditeľka sekcie mestských štúdií a participácie na MIB-e.    

Architekti majú preto navrhnúť aj novú materskú škôlku pre 80 detí. Rovnako sa má v tejto lokalite nachádzať aj prevádzka opatrovateľskej služby pre 40 klientov a šiestich zamestnancov. Súčasťou občianskej vybavenosti v novovzniknutej zóne majú byť verejné toalety, obchody, a tiež priestor pre rôzne služby ako sú reštaurácie či kaderníctva.   

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Architekti navrhli, ako zrevitalizovať kultúrne stredisko z 80. rokov na Žarnovickej ulici v Rači. Pribudne kaviareň aj nová spoločenská sála

Mestská časť Bratislava – Rača chce zlepšiť súčasné využitie obľúbeného kultúrneho strediska s knižnicou na Žarnovickej ulici. Budova z 80. rokov minulého storočia pomaly dosluhuje, má energeticky náročnú prevádzku a chýba jej bezbariérový prístup na poschodie. Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Rača zorganizovali architektonicko-urbanistickú súťaž, v ktorej porota najviac ocenila návrh z ateliéru young.s architekti. Tí ponúkli najlepšie riešenie, ako zrekonštruovať súčasnú budovu na atraktívne multifunkčné kultúrne stredisko, ktoré bude zodpovedať nárokom detí, dospelých aj seniorov.

Kvalitná architektúra v kombinácii s prírodnými prvkami. V mestských lesoch sme obnovili turistický areál Malý Slavín

Revitalizácia
17.12.2021

Konštrukcia nenápadných tenkých, a pritom pevných stĺpov, drevené prestrešenie so spádovaním dažďovej vody a veľkorysejší priestor na sedenie. Podľa návrhu Bakyta architects sme obnovili v mestských lesoch areál Malý Slavín, ktorý sa nachádza na trase medzi Záhorskou Bystricou a Račou. Mestské lesy postupne obnovujú cesty, turistické trasy, ale aj altánky, prístrešky a ďalšie prvky, ktoré dokážu v prírode zaujať a spríjemniť čas turistom. Atraktívnym lákadlom sa nedávno stala pozorovateľňa zvierat Vydrica na žltej turistickej trase medzi Račou a Mariankou.

Bratislava má dizajn manuál pre verejné osvetlenie, v nasledujúcich rokoch sa plánuje veľká modernizácia

Hlavné mesto plánuje komplexne modernizovať a rekonštruovať verejné osvetlenie v Bratislave. Postupná obnova sa bude realizovať v súlade s novým manuálom, ktorý pripravili odborníci z Metropolitného inštitútu Bratislavy v spolupráci s magistrátom. Podrobný dokument prináša návod, kde a ako má byť osvetlenie osádzané, aby nevytváralo vo verejnom priestore prekážku. Bližšie tiež určuje minimálnu úroveň kvality dizajnu v jednotlivých zónach mesta.