Vyhlasujeme architektonickú súťaž na Námestie Republiky v Petržalke

7. marca 2022

Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Bratislava – Petržalka vyhlasujú urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Námestia Republiky v Petržalke. Od súťaže sa očakáva, že architekti nájdu spôsob, ako vytvoriť funkčný a atraktívny verejný priestor pre každodenný život, ktorý bude súčasne slúžiť aj pre príležitostné kultúrne podujatia. Námestie je totiž považované za lokálne centrum Petržalky, kde sa konajú rôzne spoločenské akcie pre deti či dospelých.

Námestie Republiky v Petržalke
Námestie Republiky v Petržalke

Ľudia oddychujúci na brehu Chorvátskeho ramena, celoročne otvorená kaviareň, vylepšený skatepark, viac zelene a lavičiek, verejné toalety, ale aj technické zázemie pre podujatia, ako sú  vianočné trhy či folklórne vystúpenia. To všetko by mali obyvatelia Petržalky nájsť na Námestí Republiky po budúcej revitalizácii. Zveľadený verejný priestor bude kombinovať možnosti pre kultúru, šport aj individuálny oddych. Vytvoria sa tiež vhodné podmienky pre novú, ale aj existujúcu zeleň. Očakáva sa výsadba nových stromov, trvalkových záhonov či kvitnúcich lúk pre celkovú podporu biodiverzity v riešenom území.

„Som veľmi rád, že zatraktívnime ďalšie územie a revitalizáciou vznikne kvalitné zázemie umožňujúce plnohodnotne tu tráviť voľný čas. Námestie Republiky je jedným z najväčších verejných priestorov v Petržalke, o to viac potrebuje komplexný prístup. Je to miesto, ktoré má potenciál významne ovplyvniť kvalitu života obyvateľov v celej lokalite, keďže susedí s rozvojovou osou sídliska,“ uviedol Matúš Vallo, primátor hlavného mesta.

„Cieľom revitalizácie je úprava námestia na hlavný zhromažďovací priestor v mestskej časti Petržalka, ktorý bude vhodný aj pre organizovanie exteriérových kultúrnych a spoločenských udalostí. Hľadáme návrh, ktorý umožní kvalitné skĺbenie nárokov na verejný priestor dobre fungujúci počas bežného dňa aj pri konaní hromadných akcií, pričom by mal vychádzať z existujúcich daností a identity miesta,“ povedal Peter Lényi, riaditeľ Sekcie súťaží na Metropolitnom inštitúte Bratislavy.

Námestie Republiky predstavuje jeden z najväčších verejných priestorov v mestskej časti Petržalka. Celková plocha riešeného územia je 75 200 m2. Neďaleko sa bude nachádzať predĺžená električková trať prepájajúca centrum mesta s Janíkovým dvorom. Plánované štyri lávky cez Chorvátske rameno zas prispejú k lepšej mobilite po najväčšom sídlisku v strednej Európe.

Architekti budú pri návrhu budúcej podoby námestia vychádzať z komplexného zadania, ktoré sa tvorilo v spolupráci s mestskou časťou a aj na základe výsledkov participácie s miestnymi obyvateľmi. Medzi kľúčovými požiadavkami je zveľadiť  priestory námestia až po breh Chorvátskeho ramena. Cieľom bude vytvoriť čo najlepšie podmienky pre oddych a posedenie v tejto časti. Samozrejmosťou je maximálne rešpektovanie tvarovania brehu ramena a jeho súčasnej vegetácie.

Na námestí sa plánuje doplniť chýbajúce osvetlenie a prechody pre chodcov cez Jiráskovú ulicu, čo zvýši celkovú bezpečnosť v území. Tiež pribudne menší objekt, kde sa bude nachádzať kaviareň, verejné toalety a technické zázemie. Momentálne organizovanie väčších podujatí naráža na limity, ako je problematické zásobovanie, chýbajúce šatne, ale aj technické prípojky na vodu či elektrinu. V návrhu sa pripúšťa aj reorganizácia a sprehľadnenie parkovísk pod podmienkou zachovania aktuálneho počtu parkovacích miest.

Vylepšenie čaká aj skatepark, ktorý sa celý rozoberie a dostane nové stavebné riešenie, ktoré bude lepšie pohlcovať hluk. Fanúšikovia tohto športu si prídu na svoje aj vďaka zaujímavejším prekážkam – novinkou má byť takzvaný skate bowl, čo je prekážka pripomínajúca bazén.

Návrh revitalizácie má reagovať aj na klimatický vývoj a v rámci verejného priestoru ponúknuť také riešenia, ktoré budú zmierňovať dopad klimatickej zmeny. Medzi požiadavkami je vysadiť novú zeleň či priniesť na námestie vodný prvok, napríklad, vo forme hmlovej fontány. Prítomnosť vody v rôznych podobách, prepojenie s Chorvátskym ramenom a udržiavané zelené prostredie budú mať pozitívny vplyv na využívanie námestie, a taktiež podnietia športové, rekreačné či kultúrne aktivity.

“Porota je zložená zo slovenských aj zahraničných odborníkov z oblasti urbanizmu, architektúry a krajinnej architektúry. Rovnako je zastúpená aj mestská časť Petržalka,” doplnil Lényi s tým, že aj od zloženia poroty závisí finálna kvalita víťazného návrhu. 

Prvé kolo dvojkolovej architektonickej súťaže má uzávierku 16. mája 2022. Následne do druhého kola postúpia traja až piati účastníci s najlepšími návrhmi. Druhé kolo končí 1. augusta 2022. Verejnosť tak uvidí prvé vizualizácie najneskôr začiatkom septembra. Následne prebehne priame rokovacie konanie s víťazom, ktorý potom spracuje projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa určí ďalší harmonogram prác. Kompletné znenie zadania architektonickej súťaže je zverejnené na našom webe medzi prebiehajúcimi súťažami.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...

MIB spolupracoval na prvom klimatickom pláne pre Bratislavu 

30. 4. 2024

Plán, prijatý drvivou väčšinou mestských poslancov a poslankýň, ukazuje cestu na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % a posilnenie ochrany obyva...

Start with Children: medzinárodný samit o tvorbe miest budúcnosti pre deti začína prvým sprievodným podujatím v pražskom CAMP-e

16. 4. 2024

V rámci partnerskej spolupráce medzi Bratislavou a Prahou sa 24. apríla 2024 uskutoční v pražskom CAMP-e sprievodné podujatie Urban talks pred konfere...