Vďaka grantu 25 000 dolárov od Bloomberg Philanthropies vytvorí umelec Oto Hudec maľbu pred školou na Tbiliskej ulici

10. októbra 2022

Bratislava spolu s ďalšími 18 európskymi mestami získa od americkej neziskovej organizácie Bloomberg Philanthropies finančný grant vo výške 25 000 dolárov na premenu verejného priestoru pomocou umenia.

Hlavné mesto využije financie z grantu v rámci projektu Ulice pre deti, ktorý zastrešuje Metropolitný inštitút Bratislavy. Maľba vznikne na chodníkoch pri základnej škole Tbiliská v Rači a jej autorom bude medzinárodne uznávaný umelec Oto Hudec, ktorý do tvorby umeleckého návrhu zapojí aj školákov.

Americká nezisková organizácia Bloomberg Philanthropies v rámci svojej iniciatívy Asphalt Art prvýkrát udelila granty na zlepšenie bezpečnosti a zveľadenie verejných priestorov pomocou umenia aj v Európe. Jedným z podporených miest je aj Bratislava, kde vďaka spoločnému projektu MIBu, hlavného mesta a Galérie mesta Bratislava vznikne umelecké dielo, ktoré zlepší cestu do školy deťom z okolia Tbiliskej ulice v Rači. Maľba od umelca Hudeca pre bezpečnejšiu cestu do školy je tak ďalším z krokov v rámci projektu Ulice pre deti.

Bloomberg Philanthropies poskytuje finančné granty vo výške 25 000 dolárov (pozn. v prepočte okolo 25 700 eur) na umelecky orientovaný taktický urbanizmus, ktorý dokáže oživiť aj sprehľadniť verejné priestory v meste. Granty sa udeľujú pre projekty využívajúce umenie a dizajn na zvýšenie bezpečnosti na uliciach, zlepšenie verejných priestorov a zapojenie obyvateľov miestnych komunít. V roku 2022 bola vypísaná prvá riadna výzva pre európske mestá, v ktorej uspelo 19 miest – medzi nimi aj Bratislava. Cenu prevzal primátor Bratislavy Matúš Vallo na odbornom fóre pre globálne mestá Bloomberg CityLab 2022, ktoré sa konalo v Amsterdame.

„Veľmi ma teší, že Bratislava vo výzve pre európske mestá uspela a vďaka tomuto grantu hravou formou premeníme chodníky pred základnou školou na bezpečnejší a vizuálne atraktívny priestor. Vytváranie kvalitných verejných priestorov, v ktorých sa obyvateľky a obyvatelia cítia komfortne, patrí k našim prioritám. Ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí pripravili komplexný projekt Ulice pre deti zameraný na zlepšenie dopravnej bezpečnosti a ďakujem Bloomberg Philanthropies a ich iniciatíve Asphalt Art za šírenie zaujímavých myšlienok a podporu, ktorú mestám ponúkajú,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

O grant z iniciatívy Asphalt Art sa uchádzal Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s Oddelením kultúry magistrátu a Galériou mesta Bratislava, pretože výzva najlepšie zapadala do aktivít celomestského projektu Ulice pre deti, kde aktuálne prebieha pilotný projekt na základnej škole Tbiliská v Rači.

Ukážka z doteraz realizovaných projektov v rámci Asphalt Art. Zdroj Bloomberg Philanthropies

Maľbu pomôžu navrhnúť aj deti

Maľba vznikne v priebehu budúceho roka pred ZŠ Tbiliská, kde sa každé ráno počas školského roka tvoria rozsiahle dopravné zápchy a vznikajú tam nebezpečné situácia pre deti idúce do školy. Rodičia vozia svoje deti do školy autami aj z blízkeho okolia, často s argumentom, že majú obavy pustiť dieťa do školy peši zo strachu o jeho bezpečnosť. Umelecky orientovaný taktický urbanizmus dokáže byť v takýchto situáciách efektívnym riešením. Hravou formou nielenže motivuje deti k tomu, aby sa chceli pohybovať po chodníku, ale tiež sprehľadňuje verejné priestory pred školou, vďaka čomu sa stávajú bezpečnejšie. Na Tbiliskej je mottom budúcej úpravy je „Milý asfalt, priveď ma do školy, prosím“.

“Chceme motivovať deti, aby chodili do školy pešo, aby cestou zažívali dobrodružstvá so spolužiakmi či kamarátmi. Kreatívna maľba je jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť. Aj z iných miest vidíme, že umenie má silu ovplyvniť to, ako využívame verejný priestor a či sa v ňom cítime dobre a bezpečne,“ povedala Sandra Štasselová, urbanistka a koordinátorka projektu Ulice pre deti.

Do projektu bola ako odborný kurátorský garant prizvaná Galéria mesta Bratislava, ktorá pomohla s výberom umelca. Autorom maľby bude Oto Hudec, slovenský, medzinárodne uznávaný intermediálny umelec, známy prácou s umením ako prostriedkom na upozorňovanie na rôzne spoločenské problémy. Hudec spolu so žiakmi vytvorí vizuálny návrh, vďaka ktorému sa predpolie školy stane bezpečnejšie, príťažlivejšie a zábavnejšie. Efekt tejto intervencie sa bude monitorovať a vyhodnocovať, a všetky poznatky sa využijú pri plánovaní trvalých zmien v riešenom priestore. 

„Umenie vo verejnom priestore má potenciál nielen spríjemniť čas strávený na miestach, ktoré slúžia nám všetkým, ale môže tiež stimulovať malé pozitívne zmeny. Do všedného priestoru dokáže priniesť neočakávané momenty a umožňuje predstaviť si nemožné. Napríklad aj to, ako môže vyzerať verejný priestor bez všadeprítomných áut, chodník bezpečný pre chodcov a detské hry, alebo ulica reagujúca na klimatickú zmenu. Maľba pred základnou školou Tbiliská je zaujímavá, ale nie jednoduchá výzva. Do procesu tvorby plánujem zapojiť aj samotných školákov, ktorí priestor využívajú najčastejšie,“ dodal umelec Oto Hudec.

Ukážka diela od Ota Hudeca.

O projekte Ulice pre deti

Cieľom projektu Ulice pre deti je zlepšiť bezpečnosť ulíc pred školami, skrášliť okolie škôl a zvýšiť percento školákov, ktorí chodia do školy pešo. Projekt reaguje na súčasnú situáciu, kedy stále viac detí vozia rodičia do školy autom, a to aj napriek tomu, že bývajú v jej blízkosti. Skoro každá domácnosť v Bratislave má pritom najbližšiu základnú školu do 15 minút chôdze od svojho bydliska.

Pilotný projekt na ZŠ Tbiliská v Rači odštartoval na jar rozsiahlym prieskumom, do ktorého boli zapojení školáci aj rodičia. Počas Svetového dňa bez áut (22.9) mohli ísť deti do školy Peším školským autobusom. Netradičnú cestu do školy si vyskúšalo vyše 150 školákov z Rače a táto aktivita mala veľmi dobrý ohlas aj u samotných rodičov. V prvej polovici októbra bude na križovatke ulíc Tbiliská a Rustaveliho dokončený vyvýšený chodník cez cestu, ktorý slúži na zvýšenie bezpečnosti chodcov a spomalenie rýchlosti áut. Do konca roka sa tiež plánuje na Rustavelliho ulici upraviť časť cesty tak, aby sa na nej dalo krátkodobo zastaviť – takzvaný „kiss and drive“. Rodičia tak vysadia svoje dieťa na bezpečnom mieste v blízkosti školy bez toho, aby stáli v zápche na Tbiliskej ulici.

Všetky poznatky z projektu na ZŠ Tbiliská poslúžia aj pre ďalšie základné školy v Bratislave. MIB a hlavné mesto chcú v spolupráci s mestskými časťami postupne pred všetkými základnými školami v Bratislave zvýšiť bezpečnosť vďaka zlepšeniu prehľadnosti ulíc, upokojeniu dopravnej situácie v okolí škôl a aj motivovaním rodičov k zmene správania, aby postupne upustili od vozenia detí do školy autom.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...