Dom seniorov

Obnova mestského brownfieldu aj nové zariadenie pre seniorov sú projekty, na ktorých začínajú pracovať architekti spolupracujúci s mestom

13. 1. 2023

Ateliér GUTGUT pripraví architektonické podklady pre obnovu časti areálu na Bazovej ulici v Ružinove a architekti z ateliéru Átrium zas navr...

Zariadenie pre seniorov v Karlovej Vsi

13. 1. 2023

Nové zariadenie pre seniorov, ktoré navrhnú architekti z ateliéru Atrium, pomôže zvýšiť kapacity v domovoch sociálnych služieb, čo je jeden ...