Štyri lávky cez Chorvátske rameno – Architektonická súťaž

Prebiehajúca
Ukončená

Cieľom súťaže bolo priniesť najlepšie riešenia na prepojenie Chorvátskeho ramena s novými MHD zastávkami, ktoré v Petržalke pribudnú po dotiahnutí električkovej trate z Jugmannovej k Janíkovmu dvoru. Zároveň majú lávky prispieť k tomu, aby sa z tejto lokality stala obľúbená rekreačná zóna.

Najlepšie riešenia na prvé tri lávky priniesol brniansky ateliér M2AU + AXXI. Víťazom návrhu na štvrtú lávku sú slovenskí architekti z DOXA.

Porota vyberala z  29 návrhov, pričom na prvú, druhú a tretiu lávku prišlo po 8 súťažných návrhov a na štvrtú lávku 5 návrhov. Prihlásené architektonické ateliéri si mohli vybrať či pošlú návrhy na všetky lávky alebo len na vybrané. Išlo o štyri samostatné súťaže návrhov s rovnakým jadrom zadania.

V novodobej histórii Slovenska je to jedna z mála súťaži, ktorá sa venuje lávkam pre peších a cyklistov.

Výsledky súťaže

Lávka č. 1

1. miesto: M2AU + AXXI

Daniel Struhařík, Kryštof Foltýn, Luděk Šimoník
Spolupráca: Martin Holý, Anastasia Bezborodko, Anna Vrzalová

Návrh prepája zadané body a okrem samotnej lávky vníma autor ako dôležité aj napojenie na okolitú urbanistickú infraštruktúru, hoci poloha a miera dôležitosti týchto napojení bola porotou diskutovaná. Lávka citlivo pracuje s kontextom miesta. Subtílnosť lávky podporená prírodnou farebnosťou vychádza z lineárneho vnímania priestoru a snahy nevytvárať príliš silné akcenty. Postupne sa vynárajúca horizontálna sochárska hra je adekvátnou a vyváženou odpoveďou na otázku miery zásahu do krajiny Chorvátskeho ramena. Vtipné tvarovanie lávky nie je samoúčelné, súčasným jazykom redukuje hmotu na elegantné minimum. Železobetónová konštrukcia má výhodu nízkych nákladov na údržbu. Použitie vysokopevnostného betónu je považované za primerane ambiciózne. Z technického pohľadu je návrh považovaný za uskutočniteľný s drobnými výhradami k niektorým detailom riešenia (napr. tvar zakladania).
V ďalšom dopracovaní návrhu porota odporúča:
– doriešiť urbanistické prepojenie v nadväznosti na pešie ťahy v mieste a zvážiť mieru pokory či výraznosti ich vstupu do územia,
– doriešiť parametre zábradlia vo vzťahu k požiadavkám STN a prechodu cyklistov.

2. miesto: Petr Tej

Petr Tej, Pavel Rak, Oto Melter, Jan Mourek

Porota oceňuje základnú myšlienku návrhu – snahu pôsobiť ako kameň položený cez vodu. Jednoduchosť tvaru sa dá vnímať ako veľmi vhodný príspevok do diskusie o sile kontrastu lapidárne tvarovanej architektúry a krajiny Chorvátskeho ramena. Tvrdá hmota hranolu zámerne kontrastuje s mäkkými povrchy okolitej prírody.
Priestorové zobrazenie neponúklo diaľkový pohľad, na ktorom by bolo zapojenie do kontextu miesta čitateľnejšie. Zdanlivo jednoduchá konštrukcia však skrýva veľmi sofistikované technické riešenie, aj keď princíp jeho fungovania je z prezentácie ťažšie pochopiteľný. Návrh príliš nepracoval s okolím lávky, hlavne v nadväznosti na projekt predĺženia električky.

3. miesto: ER Atelier, s.r.o.

Ema Ruhigová, Roman Ruhig, Matthias Marcel Jean Arnould, Beáta Cíbiková, Matúš Kravčík, Sára Grmanová, Kristína Gračková

Návrh prepája zadané body najkratšou cestou, čo je na jednej strane nápaditý spôsob uvažovania, na druhej strane to však predlžuje rozpätie samotnej lávky. Jemné rozšírenia pri napojeniach boli považované za vhodné rozhodnutie. Hoci autor predostiera zaujímavú myšlienku dvoch priehľadov do krajiny – „otvoreného a uzavretého“, pri samotnej výške zábradlia je reálnosť takéhoto vnímania otázna a rozdielna forma zábradlia lávky pôsobí samoúčelne.

4. miesto:

SBN Design s.r.o.

Ronald Gálik, Michal Hajduk

5. – 8. miesto:

artefact s.r.o.

Marína Ťapajnová, Juraj Stieranka, Tomáš Perďoch, Lenka Guláčová

N/A s.r.o.

Benjamín Brádňanský, Vít Halada
Spolupráca: Lukáš Kramarčík, Dávid Nosko, Maroš Greš

BAKYTA s.r.o.

Róbert Bakyta, Denis Zeman, Lukáš Blana, Michal Májovský

Boele s.r.o.

Petr Šuma

Súťažné podklady k Lávke č. 1

 • predpokladaná hodnota zákazky je 59 000 € 
 • predpokladané investičné náklady na realizáciu sú do 640 000 € 

Ceny a odmeny

1. cena: 3 500 € 

2. cena: 2 100 € 

3. cena: 1 400 € 


Lávka č. 2

1. miesto: M2AU + AXXI

Daniel Struhařík, Kryštof Foltýn, Luděk Šimoník
Spolupráca: Martin Holý, Anastasia Bezborodko, Anna Vrzalová

Návrh citlivo pracuje s kontextom a významom miesta. Vníma polohu a vzťah k plánovanému verejnému priestoru námestia a využíva pre seba jeho ľudský potenciál. Spojenie lávky a pobytového schodiska prirodzene ponúka v rámci celého Chorvátskeho ramena až prekvapivo výnimočnú, ale veľmi vítanú možnosť prístupu k vodnej hladine. Ambiciózne tvarovanie lávky, ktoré evokuje, že sa nachádzame
v 21. storočí, je rozvíjané predovšetkým v horizontálnom smere, čo je vnímané ako adekvátne a krajinársky vyvážené riešenie. Návrh tak vytvára signifikantné miesto v rámci promenády Chorvátskeho ramena.
Z technického pohľadu je návrh považovaný za uskutočniteľný s drobnými výhradami k niektorým detailom riešenia (tvar zakladania). Železobetónová konštrukcia má výhodu nízkych nákladov na údržbu, použitie vysokopevnostného betónu je považované za primerane ambiciózne.
V ďalšom dopracovaní návrhu porota odporúča: rozšírenie prechodového profilu lávky s ohľadom na jej pobytovú funkciu, premyslenie plynulejších, prípadne priestorovo štedrejších napojení na okolie, detailné doriešenie terénnych schodov a architektonického výrazu zábradlia pre dosiahnutie bezpečnosti v súlade s normami.

2. miesto: Ing. arch. Matúš Podskalický

Matúš Podskalický, Martina Michalková, Pavel Distler – DISTLER ENGINEERING, s.r.o., Peter Tatarko – DISTLER ENGINEERING, s.r.o.

Dostatočné dimenzovanie prechodového profilu lávky s integrovanou lavičkou uprostred vytvára príjemný pobytový verejný priestor. Jemné pôdorysné zakrivenie by malo za následok komplikovanejšie technické riešenie a v samotnej situácii pôsobí ako neopodstatnené. Vzhľadom na dimenziu sa javí koncepcia zaveseného mosta zo statického hľadiska ako nie príliš opodstatnená a ide tak skôr o formálne riešenie – akcent, ktorého prítomnosť bola časťou poroty vnímaná ako otázna. Rovnako mierka a proporcia návrhu bola vnímaná časťou poroty ako neprimeraná – vznikli obavy z toho, že toto riešenie by pôsobilo ako miniatúra. Riešenie by vyžadovalo na oboch brehoch pomerne masívne terénne úpravy.

3. miesto: INDEX, spol. s r. o.

Michal Oborný, Andrej Drgala, Katarína Jägrová, Lucia Paulíková Lackovičová, Peter Pasečný, Michal Krchňák, Michaela Sýkorová

Z návrhu cítiť veľkú snahu autorov o urbanistické zapojenie riešenia do kontextu, v detailoch však pôsobí ťažkopádne – napr. rampa na západnom brehu. Rozšírenia pri napojeniach lávky na oboch brehoch by mali opodstatnenie, ale umiestnenie zelených ostrovčekov do týchto frekventovaných bodov sa nejaví ako vhodné rozhodnutie. Práca s pobytovou úpravou brehov v prírodnom charaktere bola hodnotená veľmi kladne. Technické riešenie konštrukcie pôsobí príliš komplikovane. V bočných pohľadoch sú organické tvary nábehových stien čisto formálnym prvkom. Prezentácia vlastných tvarov konštrukcie je pre túto fázu irelevantná.

4. – 8. miesto:

SBN Design s.r.o.

Ronald Gálik, Michal Hajduk

Petr Tej

Petr Tej, Pavel Rak, Oto Melter, Jan Mourek

VIEST architekti s. r. o.

Štefan Koluš
Spolupráca: Miroslav Dobrucký, Peter Šimko, Vladimír Sivok, Pavel Suško, Tomáš Potrovič

N/A s.r.o.

Benjamín Brádňanský, Vít Halada
Spolupráca: Lukáš Kramarčík, Dávid Nosko, Maroš Greš

ATELIER V19 s.r.o.

Zuzana Nádaská, Pavel Nádaský, Pavol Pilař, Jakub Hanzl, Filip Bránický, Marián Kiaba, Dajana Goda, Niki Jaško
Spolupráca: Róbert Provazník, Peter Dúbravka, Erik Cziko, Simona Pritzová

Súťažné podklady k Lávke č. 2

 • predpokladaná hodnoty zákazky je 71 000 € 
 • predpokladané investičné náklady na realizáciu sú do 800 000 € 

Ceny a odmeny

1. cena: 4 000 €

2. cena: 2 400 €

3. cena: 1 600 €


Lávka č. 3

1. miesto: M2AU + AXXI

Daniel Struhařík, Kryštof Foltýn, Luděk Šimoník
Spolupráca: Martin Holý, Anastasia Bezborodko, Anna Vrzalová

Tvarovanie lávky efektívne a súčasným jazykom redukuje jej hmotu a vzniká tak subtílne riešenie, ktoré má najlepší predpoklad zapadnúť do kontextu miesta. Farebnosť a pokorná sochárska hra je adekvátnou a vyváženou odpoveďou na otázku miery zásahu do krajiny Chorvátskeho ramena. Triezve technické riešenie s votknutiami do základov na oboch brehoch a nízkou hrúbkou mostovky v strede rozpätia vytvára v kombinácii so železobetónovým materiálom lávky veľmi logické a takmer bezúdržbové riešenie, ktoré v kombinácii so subtílnym zábradlím na seba zbytočne neupozorňuje a necháva vyniknúť prírodný charakter prostredia. Rekreačný potenciál územia podporuje umiestnením terénnych pobytových schodov na oboch brehoch ramena.

2. miesto: Petr Tej

Petr Tej, Pavel Rak, Oto Melter, Jan Mourek

Návrh jednoducho a logicky prepája promenády na požadovanom mieste. Lapidárny tvar lávky vytvára príjemný kontrast architektúry a krajiny Chorvátskeho ramena. Je škoda, že priestorové zobrazenie neposkytuje diaľkový pohlaď, ktorý by lepšie vystihol pôsobenie konštrukcie lávky v kontexte miesta. Materiálové riešenie má potenciál splynúť s okolím. Napriek jednoduchému tvaru samotnej konštrukcie je technické riešenie veľmi sofistikované, aj keď princíp jeho fungovania je z prezentácie ťažšie pochopiteľný. Železobetónová časť konštrukcie má výhodu nízkych nákladov na prevádzku. Pri drevenej a oceľovej časti sa dajú predpokladať v tomto smere zvýšené náklady.

3. miesto: N/A s.r.o.

Benjamín Brádňanský, Vít Halada
Spolupráca: Lukáš Kramarčík, Dávid Nosko, Maroš Greš

Riešenie posunulo premostenie južne oproti pôvodnému plánu a širšou dimenziou vytvorilo pobytový bod s pokračujúcim širokým napojením na západnom brehu. Toto riešenie je z pohľadu súvislostí urbanizmu otázne, nie úplne zohľadňujúce rozvojové plány v území. Celkovo ale snaha jednoduchými výrazovými prostriedkami splynúť s prírodným prostredím Chorvátskeho ramena a vytvoriť platformu, pre jeho lepšie precítenie – riešenie s možnosťou sedenia na hranách mostovky – bolo vnímané ako nápadité, aj keď z pohľadu bezpečnosti ťažko realizovateľné. Technické riešenie jednoduchej subtílnej zavesenej oceľovej “plachty“ bolo vnímané ako veľmi odvážne a dôvtipné. Zároveň však nedotiahnuté
v dôležitých detailoch – napr. potreba doplnenia priečneho stuženia. Celkovo však bola veľmi kladne hodnotená ambícia autorov vytvoriť autentický a jasne čitateľný architektonický koncept so silnou identitou a potenciálom byť v danom území novým atraktorom.

4. – 6. miesto:

SBN Design s.r.o.

Ronald Gálik, Michal Hajduk

Ing. arch. Pavol Vadkerti – PV ART

Martin Donoval, Zuzana Kopiláková, Adam Macko, Pavol Vadkerti

ATELIER V19 s.r.o.

Zuzana Nádaská, Pavel Nádaský, Filip Bránický, Jakub Hanzl, Dajana Goda, Marián Kiaba, Niki Jaško
Spolupráca: Kristína Hanesová, Viktória Baťalíková, Peter Černok, Katarína Klapáková

7. – 8. miesto:

Mgr. Peter Gontkovič, AA

Dorota Gontkovičová, Karolína Konečníková, Peter Gontkovič

ER Atelier, s.r.o.

Ema Ruhigová, Roman Ruhig

Súťažné podklady k Lávke č. 3

 • predpokladaná hodnota zákazky je 41 000 € 
 • predpokladané investičné náklady na realizáciu sú do 410 000 €

Ceny a odmeny

1. cena: 2 500 €

2. cena: 1 500 €

3. cena: 1 000 €


Lávka č. 4

1. miesto: DOXA s.r.o.

Ondrej Jurčo, Maroš Mitro, Pavel Bakajsa, Martina Hončárová, Olena Osadchuk, Tomáš Boroš, Juraj Rohár

Návrh zaujímavým a pritom jednoduchým spôsobom pracuje s prechodom cez rôzne prostredia: rieka, park, pláž. Porota oceňuje koncepciu jednotnej línie. Priečny rez lávky reaguje na prostredie, ktorým práve prechádza. Súčasne hierarchizuje prepojenie na primárne (rameno-jazero) a sekundárne (prepojenie na budúcu zastávku električky). Napriek silnej líniovej koncepcii lávka nepotláča charakter Chorvátskeho ramena a materiálové prevedenie vhodným spôsobom reaguje na prostredie. Transparentnosť zábradlia nezaťažuje priehľady do územia. Monolitická železobetónová konštrukcia je považovaná za realizovateľnú a logickú s nízkymi nákladmi na budúcu údržbu.

2. miesto: M2AU + AXXI

Daniel Struhařík, Kryštof Foltýn, Luděk Šimoník
Spolupráca: Martin Holý, Anastasia Bezborodko, Anna Vrzalová

Ako základný koncept návrhu vníma porota prepojenie budúceho nástupného bodu električky a jazera Veľký Draždiak, ktoré je postavené na rozdielnom striedaní dynamiky cesty smerom od zastávky skrz trávnatú plochu – lúku, cez lávku ponad rameno až k bodu vyústenia v jazere vo forme jednoduchého móla. Porota oceňuje jednoduché objemové riešenie a snahu o začlenenie objektu lávky do prostredia. Triezve technické riešenie s votknutiami do základov na oboch brehoch a nízkou hrúbkou mostovky
v strede rozpätia vytvára logické riešenie. Trochu nereálne pôsobí výška lávky nad hladinou
vo vizualizáciách a terénny zlom na západnej strane brehu sa zdá byť v rámci návrhu nezohľadnený.

3. miesto: SBN Design s.r.o.

Ronald Gálik, Michal Hajduk

Hmotovo jednoduché riešenie samotnej lávky kontrastuje s ambicióznymi urbanistickými riešeniami v okolí – odstránenie parkoviska a vytvorenie krajinnej úpravy na západnom brehu či kruhového móla
vo Veľkom Draždiaku. Technické riešenie jednoduchej zavesenej oceľovej lávky bolo vnímané ako dôvtipné. Zároveň však bola diskutovaná miera vzopätia – jeho veľmi malá hodnota dáva predpoklad obrovským horizontálnym silám v mieste kotvenia, ktorých zachytávanie by bolo zbytočnou komplikáciou. Riešenie parciálnych prostredí (úprava parkoviska, lávka, mólo) vo výsledku pôsobí značne autonómne a oslabuje tak kompaktnosť návrhu ako celku.

4. – 5. miesto:

Petr Tej

Petr Tej, Pavel Rak, Oto Melter, Jan Mourek

artefact s.r.o.

Marína Ťapajnová, Juraj Stieranka, Tomáš Perďoch, Lenka Guláčová

Súťažné podklady k Lávke č. 4

 • predpokladaná hodnota zákazky je 61 000 €
 • predpokladané investičné náklady na realizáciu sú do 670 000 €

Ceny a odmeny

1. cena: 4 000 €

2. cena: 2 400 €

3. cena: 1 600 €


Informácie o architektonickej súťaži

Ide o spoločné informácie pre všetky štyri architektonické zadania.

Druh súťaže

 • Podľa účelu súťaže: projektová
 • Podľa okruhu účastníkov: verejná
 • Podľa predmetu súťaže: architektonicko-konštrukčná
 • Podľa priebehu súťaže: jednokolová

Lehoty

 • Dátum úvodného zasadnutia poroty 11. február 2021
 • Dátum vyhlásenia súťaže 26. marec 2021
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov 14. jún 2021, 17:00 hod.
 • Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov 23. júl 2021

Členovia poroty

Peter Paulík – Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF STUBratislava),  autor knihy Mosty na území Slovenska, projektant mostov: http://www.proponti.sk/referencie/

Tomáš Koumar – EHL & KOUMAR ARCHITEKTI: http://www.ehl-koumar.cz/

Ondřej Hofmeister – PROJEKTIL ARCHITEKTI: http://www.projektil.cz/

František Brliť – poradca 1. námestníčky primátora Bratislavy pre oblasť dopravných stavieb

Ingrid Konrad – Hlavná architektka mesta Bratislava

Pavol Šilla – architekti zerozero: https://zerozero.sk/

Michala Kozáková – architektka, členka predstavenstva METRO Bratislava a.s.