Predstavili sme Jihlave, ako tvoríme Plán Bratislava 2030

6. júla 2020

Prišli za nami odborníčky z oddelenia strategického plánovania mesta Jihlavy Anika Chalupská a Martina Řídká. Predstavili sme im ako funguje Metropolitné fórum a ako fórum bude výstupom, z ktorého bude Plán Bratislava 2030 vychádzať.

Prišli za nami odborníčky z oddelenia strategického plánovania mesta Jihlavy Anika Chalupská a Martina Řídká. Predstavili sme im ako funguje Metropolitné fórum a ako fórum bude výstupom, z ktorého bude Plán Bratislava 2030 vychádzať. Každé mesto má iné postupy a funguje na iných princípoch – napríklad Jihlava nemá žiadne mestské časti zatiaľ čo Bratislava ich má 17. Aj napriek našim rozdielnostiam, postup pri tvorbe stratégie a zapájanie dôležitých aktérov cez participáciu sa javí ako overený návod na dobre vytvorený program, ktorý nevznikol ako dokument do šuplíka ale rámec postupov, ktorý chcú mestá napĺňať.

Mestá potrebujú strategicky plánovať a premýšľať. Aj preto tvoríme program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Plán Bratislava 2030, ktorý bude základným kameňom budúceho strategického plánovania, postaveného na dialógu mesta a jeho ľudí. Rozhodli sme sa, že pri tvorbe budeme zapájať relevantných aktérov a aktérky do ich tvorby cez Metropolitné fórum po vzore podobného projektu z Prahy – Ozvuční deska. Už tretie fórum nám potvrdilo, že záujem zo strany občianskeho, akademického či súkromného sektora je veľký.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...

MIB spolupracoval na prvom klimatickom pláne pre Bratislavu 

30. 4. 2024

Plán, prijatý drvivou väčšinou mestských poslancov a poslankýň, ukazuje cestu na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % a posilnenie ochrany obyva...

Start with Children: medzinárodný samit o tvorbe miest budúcnosti pre deti začína prvým sprievodným podujatím v pražskom CAMP-e

16. 4. 2024

V rámci partnerskej spolupráce medzi Bratislavou a Prahou sa 24. apríla 2024 uskutoční v pražskom CAMP-e sprievodné podujatie Urban talks pred konfere...