Predstavili sme Jihlave, ako tvoríme Plán Bratislava 2030

6. júla 2020

Prišli za nami odborníčky z oddelenia strategického plánovania mesta Jihlavy Anika Chalupská a Martina Řídká. Predstavili sme im ako funguje Metropolitné fórum a ako fórum bude výstupom, z ktorého bude Plán Bratislava 2030 vychádzať.

Prišli za nami odborníčky z oddelenia strategického plánovania mesta Jihlavy Anika Chalupská a Martina Řídká. Predstavili sme im ako funguje Metropolitné fórum a ako fórum bude výstupom, z ktorého bude Plán Bratislava 2030 vychádzať. Každé mesto má iné postupy a funguje na iných princípoch – napríklad Jihlava nemá žiadne mestské časti zatiaľ čo Bratislava ich má 17. Aj napriek našim rozdielnostiam, postup pri tvorbe stratégie a zapájanie dôležitých aktérov cez participáciu sa javí ako overený návod na dobre vytvorený program, ktorý nevznikol ako dokument do šuplíka ale rámec postupov, ktorý chcú mestá napĺňať.

Mestá potrebujú strategicky plánovať a premýšľať. Aj preto tvoríme program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Plán Bratislava 2030, ktorý bude základným kameňom budúceho strategického plánovania, postaveného na dialógu mesta a jeho ľudí. Rozhodli sme sa, že pri tvorbe budeme zapájať relevantných aktérov a aktérky do ich tvorby cez Metropolitné fórum po vzore podobného projektu z Prahy – Ozvuční deska. Už tretie fórum nám potvrdilo, že záujem zo strany občianskeho, akademického či súkromného sektora je veľký.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Aký počet neobývaných bytov je v Bratislave? 

9. 11. 2023

Keďže v Bratislave badať pokles dostupnosti bývania, je nevyhnutnou otázkou, do akej miery je tento problém podporený investičnými bytmi, ktoré sú dlh...

Premena Mlynských nív: Ako má vyzerať štvrť 21. storočia?

24. 10. 2023

Zóna Mlynské nivy chce byť štvrťou 21. storočia, kde sa bude ľuďom nielen dobre bývať či pracovať, ale aj žiť. Čo všetko by sa malo na ploche s rozloh...

Nová metodika pre budovanie občianskej vybavenosti: rozvoj mesta založený na transparentných pravidlách

17. 10. 2023

Metropolitný inštitút Bratislavy predstavuje návrh transparentných pravidiel, podľa ktorých sa developeri budú podieľať na budovaní občianskej vybaven...