Predstavili sme Jihlave, ako tvoríme Plán Bratislava 2030

6. júla 2020

Prišli za nami odborníčky z oddelenia strategického plánovania mesta Jihlavy Anika Chalupská a Martina Řídká. Predstavili sme im ako funguje Metropolitné fórum a ako fórum bude výstupom, z ktorého bude Plán Bratislava 2030 vychádzať.

Prišli za nami odborníčky z oddelenia strategického plánovania mesta Jihlavy Anika Chalupská a Martina Řídká. Predstavili sme im ako funguje Metropolitné fórum a ako fórum bude výstupom, z ktorého bude Plán Bratislava 2030 vychádzať. Každé mesto má iné postupy a funguje na iných princípoch – napríklad Jihlava nemá žiadne mestské časti zatiaľ čo Bratislava ich má 17. Aj napriek našim rozdielnostiam, postup pri tvorbe stratégie a zapájanie dôležitých aktérov cez participáciu sa javí ako overený návod na dobre vytvorený program, ktorý nevznikol ako dokument do šuplíka ale rámec postupov, ktorý chcú mestá napĺňať.

Mestá potrebujú strategicky plánovať a premýšľať. Aj preto tvoríme program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Plán Bratislava 2030, ktorý bude základným kameňom budúceho strategického plánovania, postaveného na dialógu mesta a jeho ľudí. Rozhodli sme sa, že pri tvorbe budeme zapájať relevantných aktérov a aktérky do ich tvorby cez Metropolitné fórum po vzore podobného projektu z Prahy – Ozvuční deska. Už tretie fórum nám potvrdilo, že záujem zo strany občianskeho, akademického či súkromného sektora je veľký.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

V Bratislave vznikne nad Staromestskou ulicou Plató pre peších

20. 5. 2022

Tam, kde by to prednedávnom nikto nepredpokladal, vznikne park s novými výhľadmi na Bratislavu a Dunaj. ...

Chodci dostanú vyššiu prioritu. Architekti ukázali, ako zo Zochovej urobiť bezpečnejšie miesto s atraktívnymi verejnými priestormi

16. 5. 2022

Lokalita okolo Zochovej ulice je dôležitý dopravný uzol v centre hlavého mesta. Denne ju využívajú ľudia smerujúci do a z centra mesta pešo zo zastávo...

Na Železnej studničke sa už dá posedieť priamo na brehu štvrtého rybníka

13. 5. 2022

Na Železnej studničke vznikla pre návštevníkov ďalšia oddychová zóna. Na jednom z najnavštevovanejších miest na Partizánskej lúke pribudli pobytové sc...