Poznáme víťazný návrh pre Janíkov dvor. Novú lokalitu s nájomnými bytmi, škôlkou či P+R parkovacím domom bude navrhovať ateliér A B.K.P.Š. 

4. júla 2022

Víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže na budúcu podobu polyfunkčnej zóny Janíkov dvor sa stali architekti z ateliéru A B.K.P.Š.. Navrhovali aj Národnú banku Slovenska či novú budovu Slovenského národného divadla.

Cieľom súťaže bolo nájsť vhodný koncept pre novovznikajúcu lokalitu, v ktorej sa má nachádzať parkovací dom P+R, nájomné bývanie, stredisko pre seniorov, škôlka, občianska vybavenosť či atraktívne verejné priestory. Zároveň v tesnej blízkosti bude konečná zastávka novej električkovej radiály. Súťaž zastrešoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a spoločnosťou METRO Bratislava. 

Vizualizácia polyfunkčnej zóny Janíkov dvor.

Dôraz na kvalitný urbanizmus, jednoduchý konštrukčný systém a inšpiratívne prepájanie rôznych sociálnych a vekových skupín. Víťazný ateliér A B.K.P.Š. podľa poroty ponúkol silný koncept, ktorý zmení prázdnu plochu na modernú polyfunkčnú zónu s potenciálom pre ďalší rozvoj územia. 

„Súťaž na Janíkov dvor je v poradí už štvrtou súťažou, ktorú sme vyhlásili, aby sme riešili otázku rozvoja nájomného bývania. Máme za sebou ukončené súťaže na bytový súbor Parková a Terchovská, či na premenu objektu internátu v Záhorskej Bystrici. Janíkov dvor je špecifický, ide o zásadné rozvojové územie, v ktorom pribudnú mestské nájomné byty, parkovací dom, aj nadväzujúce služby ako je škôlka či stredisko pre seniorov. Víťazný architektonický návrh od renomovaných slovenských architektov načrtol riešenie tejto premeny, aj s dôrazom na vytvorenie verejných priestorov, v ktorých je dostatok zelene či miesta pre šport, a ktoré môžu slúžiť aj obyvateľkám a obyvateľom z okolia. Teraz nás čaká práca na projektovej dokumentácií, od ktorej sa bude odvíjať termín realizácie,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.  

Vyhrali architekti, ktorí navrhovali NBS či SNG 

Víťazný ateliér A B.K.P.Š. založila dvojica známych slovenských architektov Martin Kusý a Pavol Paňák v roku 1991. Vo svojom portfóliu majú viacero verejných stavieb, ako napríklad Národnú banku Slovenska, ktorá bola vo svojej dobe najvyššou stavbou v republike, novú budovu Národného slovenského divadla či Slovenskú národnú galériu, ktorá sa má tento rok otvoriť pre verejnosť. Ateliér sa tiež v minulosti zapojil do mestských súťaží, ktoré riešili nájomné bývanie na Terchovskej či Parkovej ulici. 

„Hmotová kompozícia tohto návrhu naznačuje záver veľkej zelenej severo-južnej petržalskej osi. Zároveň svojou ponáškou na krídla otvorenej brány sprostredkováva toto veľkorysé priestranstvo voči novej zástavbe petržalského južného mesta. Jednoduché kubusy svojou zostavou formujú rozsiahle verejné polyfunkčné priestranstvo s potenciálom rozmanitých aktivít,“ povedali o svojom návrhu architekti z A B.K.P.Š.. 

Architektonická súťaž prebiehala v dvoch kolách. Do 1. kola prišlo 10 návrhov, z ktorých porota vybrala tri najlepšie, ktoré postúpili do 2. kola, kde mali priestor zapracovať pripomienky od porotcov. 

Na druhom mieste skončili architekti zo SUPERATELIER, ktorým porota vytkla slabší urbanizmus a problematické clonenie parkovacieho domu. Tretie miesto patrí českému ateliéru MS architekti, ktorých návrh považuje porota za ekonomicky náročný. Podrobné výsledky súťaže s komentármi poroty sú zverené TU. 

Axonometria polyfunkčnej zóny Janíkov dvor.

Janíkovmu dvoru bude dominovať námestie 

Architekti z A B.K.P.Š. navrhli umiestniť všetky požadované funkcie do jednej komplexnej stavby, ktorú tvorí nižší P+R parkovací dom a vyššia budova s občianskou vybavenosťou v parteri, škôlkou a strediskom pre seniorov v nižších poschodiach, a nájomným bývaním vo vyšších poschodiach. Porotcov presvedčil práve spôsob, ako architekti vyriešili rozloženie jednotlivých funkcií v priestore, keďže súťažné zadanie striktne neurčovalo koľko budov majú architekti navrhnúť. Menej zastavanej plochy znamená viac miesta pre verejné priestory s námestím a ihriskami, ktoré vhodne prepájajú okolitú zástavbu sídliska, nové obchody aj električkovú trať. 

„Víťazný návrh prezentuje nadčasový prístup k riešeniu nájomného bývania, strediska pre seniorov, P+R parkovacieho domu či doplnenie chýbajúcej občianskej vybavenosti a škôlky. Architekti porotu presvedčili, že ich návrh najlepšie reflektuje výzvy, ktorým čelíme, prinášajú do tejto lokality kvalitný urbanizmu a zároveň veľmi progresívne spája rôzne sociálne vrstvy, vďaka čomu tu vznikne priestor pre rôznorodú komunitu ľudí,“ uviedol Marek Harčarík, riaditeľ sekcie súťaží na MIB.  

Okrem novej výstavby prebehne revitalizácia verejných priestorov a širšieho okolia. Architekti pri tvorbe verejných priestorov dbali na to, aby tu v budúcnosti vzniklo dominantné námestie a oddychové zóny pre všetky vekové kategórie. Mládež sa môže tešiť na športové ihriska a seniori zas na oddychové oázy s množstvom zelene. V centrálnej časti sú vhodne prepojené obchodné prevádzky s pobytovým námestím so stromoradím. Súčasťou budú aj vodné plochy, ktoré spríjemnia mikroklímu a počas horúčav zamedzia prehrievaniu plôch či vznikom tepelných ostrovov. Zeleň bude umiestnená aj v otvorenej fasáde parkovacieho domu, čo spríjemní pohľad na budovu.   

Parkovací dom architekti umiestnili popri Panónskej ceste, čo vytvára akustickú bariéru a priaznivejšie prostredie pre severnú stranu riešeného územia s pôvodnou sídliskovou zástavbou. Bariéra má hlavne slúžiť pre chodcov prichádzajúci zo zástavky do svojich domovov.  

V priebehu najbližších dvoch rokov sa podľa víťazného návrhu dopracuje projektová dokumentácia. So samotnou výstavbou sa začne po tom, čo sa podarí získať všetky potrebné povolenia a obstará sa zhotoviteľ stavby. Odhadovaný rozpočet na polyfunkčnú zónu Janíkov dvor je 32 miliónov eur s DPH. 

Vizualizácia polyfunkčnej zóny Janíkov dvor.

Vznikne polyfunkčná zóna 15 minút od centra 

Polyfunkčná zóna Janíkov dvor na juhu Petržalky v sebe prepája viaceré silné funkcie, ktoré sú kľúčové pre zdravý rozvoj mesta. Vznikne tu 104 nájomných bytov, materská škôlka pre 80 detí, prevádzka opatrovateľskej služby pre 40 klientov a parkovací dom s kapacitou približne 470 miest pre autá a bezpečným stojiskom pre 100 bicyklov. Súčasťou novovzniknutej zóny má byť aj chýbajúca občianska vybavenosť, verejné toalety, obchody, a tiež priestor pre rôzne služby ako sú reštaurácie či kaderníctva.  

O nájomné bývanie sa budú môcť uchádzať obyvatelia s nárokom na nájomný byt, ktorí si nemôžu dovoliť komerčné bývanie v hlavnom meste. Ide napríklad o mladé rodiny, seniorov, či vybrané skupiny zamestnancov pracujúcich pre spoločnosť, ako sú učitelia, zdravotné sestry či policajti.  

Cieľom P+R parkovacieho domu je znížiť objem individuálnej automobilovej dopravy smerujúcej do centra mesta a rezidenčných zón a zachytávať týchto vodičov podľa možnosti na okraji územia Bratislavy. V praxi by mali vodiči prichádzajúci do hlavného mesta z južného regiónu na tomto parkovisku zaparkovať svoje auto a presadnúť na električku alebo autobus, ktorý ich odvezie do mesta za menej ako 15 minút. Počas večerných a nočných hodín by parkovisko slúžilo miestnym obyvateľom. V európskych metropolách fungujú P+R parkovacie domy ako efektívny spôsob pre odbremenenie centra mesta od osobných áut. 

Vizualizácia polyfunkčnej zóny Janíkov dvor.

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Bratislava hostila jedinečnú konferenciu Start with Children 

4. 6. 2024

Posledné májové dni žila Bratislava diskusiami o lepších mestách pre deti. Na dvojdňovom samite Start with Children v Starej tržnici, ktorého spoluorg...

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...